יום שלישי, 18 בנובמבר 2014

מעגל ההצלחה: מעבר ממנהיג מגיב למנהיג יוזם

פרואקטיביות מוגדרת על-פי הגישה האקזיסטנציאליסטית, כמידת האחריות שלנו כבני אנוש על חיינו. כשאנו לוקחים אחריות על חיינו, התנהגותנו היא יותר פועל יוצא של החלטותינו, ופחות של התנאים שבהם אנו חיים. מושגי המפתח בגישה האקזיסטנציאליסטית הם: "קיומיות", "מהותיות" (אותנטיות), "הגשמה עצמית" ו"משמעות". במציאות המשתנה והאגרסיבית כיום, תפקידו של המנהיג הוא ב"עיצוב הזהות הייחודית" של העובד ובחיזוקה, לשם עמידה במאבקי החיים ומול לחצי החברה. 
 
מעגל הדאגה: אדם במעגל הדאגה רואה את חייו כפועל יוצא של התניה ושל תנאים, אין זאת אלא משום שבחר להעצים את כוחם של הדברים האלה לשלוט בו, בין במודע ובין בתת-מודע. בעשותו את הבחירה הזו הוא נעשה ריאקטיבי.
במעגל הדאגה יש כמה דברים שלגביהם אנו חסרי שליטה לחלוטין. מיקום שכיח במעגל הדאגה גורם לאנשים להתבצר בפרדיגמה שגורלם נחרץ, והם אף דואגים להביא ראיות לחיזוק אמונתם. הם מרגישים עצמם קרבנות חסרי שליטה, שאינם אדונים לגורלם ולחייהם. הם מטילים את האחריות על כוחות חיצוניים. אנשים ריאקטיביים ממקדים את מאמציהם במעגל הדאגה. הם מתמקדים בחולשותיהם של אנשים אחרים ושל עצמם, בבעיות הסביבה ובנסיבות עליהן אין להם כל שליטה. עיקר תפיסת עולם מתבססת על ייחוס חיצוני, גורל.

מעגל ההשפעה: אנשים פרואקטיביים ממקדים את מאמציהם במעגל ההשפעה. 
את המילה אחריות באנגלית Responsibility אפשר לחלק לשניים : 
response- ability היכולת לבחור בתגובה. אנשים פרואקטיביים מכירים באחריות זו. הם אינם תולים את האחריות להתנהגותם בנסיבות, לא בתנאים ולא בהתניות. הם עובדים על הדברים שלגביהם יש להם מה לעשות. במרכז מעגל ההשפעה שלנו מצויה יכולתנו לקבל על עצמנו מחויבות ולקיים מחויבויות והבטחות. על פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy והאקזיסטנציאליסטית, למידה משמעותית אמורה לתת כלים ללומד להתמודד עם ההיבטים והאתגרים המרכזיים של המציאות המשתנה, באמצעות חשיבה, מודעות וביקורתיות כלפי משמעותם, אמיתותם וערכם של הדברים, להגדיל את מעגל ההשפעה שלו. רק כך יגבש הלומד את זהותו הייחודית ויוכל להיות משמעותי עבור הסובבים אותו ולהשפיע גם עליהם. המחויבויות שאנו מקבלים על עצמנו כלפינו וכלפי אחרים, והיושר האישי שבו אנו נוהגים כלפי אותן מחויבויות, הם תמציתה של הפרואקטיביות שלנו וביטויה הברור ביותר.

"אלוהים תן לי את האומץ לשנות את הדברים שאפשר וצריך לשנות, את שלוות הנפש לקבל את הדברים שאי אפשר לשנות, ואת החכמה להבדיל ביניהם".

מעגל ההצלחה: הוא המעגל שנוצר בעקבות הרחבת מעגל ההשפעה הקיים.
מנהיג פרואקטיבי מצליח בעזרת כישוריו ויכולותיו להרחיב את מעגל ההשפעה שלו על סיטואציה ספציפית ולהקטין את מעגל הדאגה. כל זאת תוך מודעות למיצוי יכולותיו האמתיות. בשלב זה אל לו לאותו מנהיג להמשיך להשקיע אנרגיות במעגל הדאגה. עליו להמשיך לתחזק את מעגל ההשפעה החדש שיצר/ מעגל ההצלחה ולתקשר אותו לעצמו ולסובבים אותו. מעגל הצלחה זה מזין אותו באנרגיה פנימית וחיצונית, עוזר לו לתחזק את המעגל החדש ומייצר תשתית למעגל ההשפעה הבא ברדיוס גדול יותר.

8 פרמטרים בעזרתם מגדילים את מעגל השפעה ומייצרים מעגל הצלחה בעל רדיוס גדול יותר:
1.   חזון: ככל שהחזון או ה"אני מאמין" של המנהיג יציב יותר ופונה לטווח הארוך יותר, הסיכוי להגדיל את מעגל ההשפעה גדול יותר. הראיה או הפרספקטיבה היא רחבה יותר ומאפשרת בנק כלים, פתרונות וכיוונים גדול יותר. ה"אני מאמין" נותן כיוון וכוח להגדיל את רדיוס מעגל ההשפעה.
2.   יכולת אינטגרטיבית: ככל שהיכולת והראייה האינטגרטיבית של המנהיג גדולה יותר הוא יכול להשליך ממעגלי השפעה אחרים או דומים ולהגדיל את מעגל ההשפעה שלו. האינטגרציה מחזקת את האמונה בהצלחת הדרך, מעשירה את בנק הכלים ונותנת תחושת מסוגלות גבוהה יותר למנהיג.
3.   יוזמה: לא ניתן להגדיל מעגל השפעה באופן משמעותי בצורה ריאקטיבית/ מגיבה. ככל שהמנהיג יסתכל יותר קדימה, יתכנן יותר לטווח הארוך, יצפה את נקודת החוזק והתורפה, וייזום: מעגל ההשפעה יגדל.
4.   אומץ: היכולת לקבל החלטות לפי ה"אני מאמין" שלי גם אם זה בניגוד למקובל, תוך התגברות על פחד מכישלון. היכולת לקבל החלטה המנוגדת לסיכויים להצלחה מתוך דבקות ואמונה ביכולת.  
5.   דוגמא אישית: היכולת להוביל דרך עשייה עצמית והצבת רף סטנדרטים גבוה בעצמו. המנהיג מוכיח בעצמו שהצליח להרחיב את מעגל ההשפעה של עצמו בעצמו. הוא דורש מהסובבים אותו לפחות את מה שהוא דורש מעצמו.
6.   ענווה: מעגל ההצלחה ניכר במעשיו של המנהיג ולא בדבריו. מבחן המציאות או מבחן המעשים או שיעיד על הצלחתו ולא האופן בו הוא מתקשר את מעשיו.
7.   חדשנות: יצירת ושימוש בכלים חדשניים להרחבת מעגל ההשפעה עוזרים בתחושת לקיחת האחריות. מנהיג בעל יצירתיות המתורגמת לחדשנות בעשייה ובפתרון הבעיות מגדיל את מעגל ההשפעה שלו בצורה ייחודית ומועצמת, לעיתים אף דרך שבירת פרדיגמות.
8.   יועץ מומחה: לאור ההצלחה בהגדלת מעגל ההשפעה הופך אותו מנהיג ליועץ מומחה. נעזרים בשירותיו בשעות משבר ובמקרים חריגים כדי להגדיל את מעגלי ההשפעה השונים. הוא נתפש כסמכות המקצועית להגדלת מעגלי השפעה בעולם התוכן שבו יצר הצלחה.

·       הרעיון מתבסס על מודל מתוך הספר: שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד/ סטיבן קובי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה