יום שני, 10 בנובמבר 2014

שונות מגדרית במודל ללמידה אישית משמעותית

שונות מגדרית במודל ללמידה אישית משמעותית:
SIL)) The Significant Individual Learning model


לפי אדלר האדם נולד עם תחושת נחיתות ובמשך כל חייו הוא נאבק להשיג עליונות, עצמאות, חופש והגשמה עצמית. תחושת הנחיתות של הגברים גדולה משל הנשים לכן הצורך לשאוף לעליונות גבוה יותר אצל גברים. הסיבה להבדל בעוצמת תחושת הנחיתות נעוצה בכך שגבר לא יוכל אף פעם להיות בטוח שהצאצאים הם באמת שלו, ללא בדיקת אבהות, בעוד אישה תמיד תהיה בטוחה באימהותה על הצאצאים היוצאים מרחמה. חוסר ודאות זה מגדיל את תחושת הנחיתות אצל גברים ביחס לנשים. הצורך לשלוט על הנשים כדי להבטיח את האבהות יצר את השוביניזם ואת האפליה המגדרית.  
בניגוד לפרויד שהדגיש את דחפי המין והלא מודע הדגיש אדלר את החתירה לשלמות ולעליונות, את הגורם החברתי ואת חופש הבחירה. אדלר מטעים תפיסה הוליסטית של האדם כמכלול אחד. המודל ללמידה אישית משמעותית ((SIL, תומך בחופש הבחירה ובתפיסת האדם כמכלול אחד. במודל זה ניתן מענה לסוגי רגשי הנחיתות השונים דרך הפיכת הלומד למשמעותי בעולמות תוכן אלו. במודל יש שימוש בסוגים השונים של רגשי נחיתות על-ידי הפיכת הנחיתות למשמעות. 

פירוט סוגי הנחיתות והמשמעות:
• נחיתות אישית היא נחיתות שחש האדם מול זולתו- משמעות אישית היא מידת ההשפעה של האדם על זולתו.
• נחיתות קבוצתית, אדם חש שהעם, העדה, הקבוצה המקצועית, שבתוכם הוא מצוי נחותים- משמעות קבוצתית היא הפיכת האדם למשמעותי עבור הסובבים אותו ותרומתו לשיפור העם, העדה, הקבוצה המקצועית, שבתוכם הוא מצוי.
• נחיתות אוניברסלית, האדם חש את מגבלותיו של המין האנושי- משמעות אוניברסלית מתורגמת למשמעות גלובלית: תרומת והשפעת האדם על העולם הסובב אותו.
לדעת אדלר, בעוד שהתמקדות בנחיתות האישית מזיקה, שכן תיקון יכול לבוא על ידי הפחתת ערך הזולת, התמקדות בנחיתות האוניברסלית היא אידיאלית. לדוגמה: אדם הממציא תרופה למחלת האבולה מתגבר על חוסר האונים של המין האנושי מול המחלה ומייצר משמעות גלובלית. אדם הממציא מודל עסקי המציל את הכלכלה העולמית מהמשבר בו היא נתונה, מייצר משמעות גלובלית.

שלבי המודל ללמידה אישית משמעותית:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר

האופן שבו אדם מתמודד עם נחיתויותיו קרוי סגנון חיים. סגנון החיים מוגדר בשלב גיבוש הזהות הייחודית של הלומד (שלב 5). האופן שבו האדם מתנהג בחברה, העניין החברתי שלו, יכול להעיד על זהותו הייחודית של הלומד ומידת העניין והמוטיבציה שהוא מגלה במעבר לשלב 6: האם הוא פועל בכוונה ללמד את הזולת ולשתף עמו פעולה.
בגלל שתחושת הנחיתות של הגברים גדולה משל הנשים, הצורך לשאוף לעליונות גבוה יותר אצל גברים, והמודל ללמידה אישית משמעותית שכיח יותר אצל גברים. הנחה זו מסבירה בחלקה את הסיבות לפיזור הלא פרופורציונאלי מגדרי, של מדענים, פוליטיקאים, מנהלים בכירים, ממציאים ואומנים. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה