יום רביעי, 13 באוגוסט 2014

המודל ללמידה משמעותית: החירות והבחירה


החירות והבחירה הם תנאי מקדים ליישום המודל ללמידה משמעותית על פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy.
פירוט שלבי המודל:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך הנוסף
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר
לאורך כל ששת שלבי המודל הלומד מבצע בחירה ומקבל החלטות הקשורות לתהליך הלמידה. בתהליך הבחירה קיים פרדוקס : הלומד מרגיש חופשי רק כאשר הוא מוותר על חירותו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי רובנו חלשים וקשה לנו לחיות במצב של חירות מוחלטת, אנחנו צריכים גבולות, הובלה, הנחיות וכיוון. סיטואציה לימודית, אשר בה יש ללומד חופש בחירה וחירות מוחלטת, מייצרת לחץ ומאיימת על הלומד. מעטים ונדירים האנשים אשר יעמדו בסיטואציה קיצונית זו.
על פי המודל ללמידה משמעותית על המלמד להקל על הלומד על ידי הגדרת גבולות חופש ובחירה על פי ששת השלבים.
·       בשלב הראשון החופש הוא בזיהוי ואיתור הצורך ובדיקת המענה לצורך בעקבות הביצוע.
·       בשלב השני הבחירה היא בהפיכת הביצוע להתנהגות.
·       בשלב השלישי, שלב הנורמה, לכאורה נשללת אפשרות הבחירה של הלומד כי המלמד מציג לו את ההתנהגות הנלמדת כנורמה, דרישה של החברה. אך דווקא בשלב זה מבין הלומד כי הבחירה שביצע בשני השלבים הקודמים היא הבחירה הנכונה, והיא מעוגנת בבחירה שעשו אנשים רבים נוספים. הוא מבין את ההיגיון והתועלת מאחורי הנורמה, ואצל הלומד מתחזקת תחושת השייכות לקבוצת האנשים המקיימים נורמה זו. שלב שלישי זה מייצר יציבות בתהליך הלמידה ומאפשר ללומד לעבור לשלב הבא ולהעמיק בנושא הערך בצורה אמיתית (אותנטית) וכנה. 
·       הלומד אמור להיכנס לשלב הרביעי, שלב הערך, כשהוא בטוח בעצמו וביכולתו, כי שלב הערך מתעסק בנושא פנימי: זהותו של הלומד. רק בסוף שלב זה יוכל הלומד לעבור לשלב החמישי ולבחור את אופן הביטוי הייחודי והמשמעותי של הערך שרכש, בזהותו האישית.
·       בשלב האחרון יבחר הלומד להפוך למלמד ולהוביל לומד אחר בתהליך הלמידה.
לכאורה, הלומד מרגיש חופשי רק כאשר הוא מוותר על חירותו, אך בעזרת המודל הוא מרוויח את חירותו והוא חופשי לבחור על פי שלבי המודל ותהליך הלמידה המשמעותית הנלווה אליו. 

הבחירה באה לידי ביטוי ביישום 4 העקרונות של הגישה האנתרופוגוגית:
1. הלומד מכוון עצמו: הוא מרגיש וחושב שהוא מוביל את תהליך הלמידה בעצמו, בעזרת שאלות המלמד. הוא לוקח אחריות על תהליך הלמידה שלו, דרך בירור הצורך ובדיקה עצמית, האם הביצוע בפעם הראשונה נותן לו מענה על הצורך.
2. הלמידה כמענה לצורך: תהליך הלמידה על פי המודל נותן מענה למספר צורכי לומד:
הלומד מגדיר לעצמו בתחילת השלב הראשון את הצורך בביצוע, בהמשך הוא מבין את הצורך בנורמה. בשלב הרביעי הוא מגלה את הערך והצורך הרוחני עליו הוא עונה. על הצורך להיות משמעותי הוא עונה בשלב החמישי בהגדרת הייחודיות שלו דרך גיבוש זהותו מחדש. במידה ויהיה לו צורך, יוכל אף ללמד את האחר בשלב השישי.
3. הלמידה מחדשת: ניסיונו האישי והקודם של הלומד ידוע לו, הוא בוחר לגדול ולהתפתח ולכן יש לחדש לו בתהליך הלמידה. הנושא החדש שיילמד, יבחן, והלומד יבחר להטמיעו בזהותו על פי הצורך. הלומד מגדיר בעצמו את זהותו הייחודית מחדש, בעקבות המפגש עם הערך החדש. הוא בונה מחדש את סולם הערכים שלו ומשתמש בו בתהליך קבלת החלטות.
4. הנלמד ניתן ליישום מיידי: לאחר תהליך הבחירה יש צורך למימוש מיידי של הנלמד ולכן על הנלמד להיות ניתן ליישום מיידי. זהו צורך אשר מאפיין את הגישה האנתרופוגוגית ומייחד את התקופה הנוכחית בה השינויים מיידים, מהירים ומתחלפים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה