יום ראשון, 10 באוגוסט 2014

למידה משמעותית על פי המודל האנתרופוגוגי בהשראת אוסקר ווילד ופיטר מ. סנג׳י


כשפותח המודל האנתרופוגוגי עדיין לא הכרתי את שתי האמירות הבאות:
 "To live the rarest thing in the world. Most people exist, that is all".
Oscar Wilde


"למידה אמיתית היא הלב של משמעות היות אדם. באמצעות הלמידה אנו יוצרים מחדש את עצמנו. דרך הלמידה אנו מסוגלים לבצע דברים שלא יכולנו לבצעם. באמצעות הלמידה אנו תופסים באופן חדש את העולם ואת יחסינו אליו. באמצעות הלמידה אנו מרחיבים את יכולתנו ליצור, להיות חלק מתהליך החיים של דורנו."
Peter M. Senge, The Fifth Discipline

בשתי האמירות הופכת הלמידה למהותית  בחיים- כדי לחיות צריך ללמוד: long learning life. המודל האנתרופוגוגי מיישם את העקרונות- ונותן משמעות לחיים.
למודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית שישה שלבים, המונחים על ידי דיאלוג אותו מוביל המלמד.
שלבי המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך הנוסף
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר
פירוט:
1.    Action ביצוע פעולה כמענה לצורך פנימי או חיצוני בפעם הראשונה:
זיהוי ושיקוף הצורך ללומד, בכדי לגרום לו לבצע פעולה אשר לא ביצע בעבר. הלומד מבצע את הפעולה בפעם הראשונה בעזרת הנחייה (חניכה) מגורם מקצועי. הלומד חווה את תוצאות הפעולה כמענה לצורך.
·       תוצאת השלב: הסכמה על הצורך לקראת ביצוע הפעולה וביצועה בפעם הראשונה.
2.    Behavior חזרה על ביצוע הפעולה תוך ידיעת התוצאה והמשגת הפעולה להתנהגות:
ביצוע חוזר של הפעולה תוך ציפייה ברורה למדדים כמותיים ואיכותיים, על סמך הניסיון הקודם. תיאור הפעולה החוזרת והמשגתה להתנהגות הניתנת לשחזור או לשיפור.
·       תוצאת השלב: התנהגות מומשגת ומבוצעת כמצופה.
3.    Norm הצגת הנורמה -הפיכת ההתנהגות לנורמה:
הצגת דפוס ההתנהגות החוזר על עצמו כנורמה. הנורמה מוגדרת כצפייה להתנהגות עתידית על ידי הלומד או על ידי החברה. נורמה זו מביאה תועלת ללומד ולסובבים אותו. הנורמה הופכת לדרישה.
·       תוצאת השלב: הבנת הלומד את התועלת והסכמתו לביצוע הנורמה כמצופה.
4.    Value הגדרת הערך העומד מאחורי הנורמה:
הגדרת המשמעות ללומד, ההיגיון מאחורי הנורמה, התרומה או ההשפעה של הנורמה על הלומד והסביבה. הערך הופך לעקרון מנחה בהפעלת שיקול דעת בזמן קבלת החלטות. ככל שהערך בעל השפעה רחבה יותר ולטווח הארוך יותר, הוא הופך להיות משמעותי יותר.
·       תוצאת השלב: הגדרת הערך המנחה את התנהגויות הלומד.
5.    Specific Identity גיבוש זהות אישית ייחודית:
הטמעת הערך במכלול הערכים אשר מגדיר את זהותו הייחודית של הלומד. הערכים באים לידי ביטוי בהתנהגות הלומד ומייצרים זהות אישית ייחודית. הלומד יודע לתאר את הערך ואופן תרומתו לזהותו ולסובבים אותו.
·       תוצאת השלב: מגובשת זהות ייחודית ללומד.
6.    Teaching לימוד האחר דרך המודל האנתרופוגוגי:
לימוד וחניכת האחר על-ידי הלומד. הלומד הופך למלמד. הלומד משתמש בניסיונו האישי כמודל לחיקוי ומימוש זהותו הייחודית כמלמד. הוא מיישם את המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית על לומד חדש. 
·       תוצאת השלב: המשכיות תהליך לימוד המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית.

בשלבים 1-4 מתקיים תהליך שיפור יכולת הביצוע- תהליך קבלת החלטות משופר בעקבות: הבנת הצורך, ביצוע ראשון, הפיכתו להתנהגות מדידה, הבנת הנורמה, זיהוי הערך ואופן השפעתו הייחודית על קבלת ההחלטות, הבחירה.

בשלבים 4-5 מתבצע תהליך יצירת עצמנו מחדש- הגדרת זהות ייחודית כל פעם מחדש לאור למידת ערך חדש והטמעתו כחלק מזהותנו הייחודית.

בשלב החמישי מגובשת תפיסת העולם מחדש- הרחבת יכולת ההשפעה ולקיחת אחריות של הלומד על עצמו ועל הסובבים אותו.

בשלב השישי והאחרון הלומד הופך להיות משמעותי- דרך לימוד האחר. בשלב זה ממצה הלומד את כל כישוריו ומהווה דוגמה אישית ללומד שבא אחריו.

דרך תהליך הלמידה המתואר במודל, על פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy, הלומד חי את חייו ומרחיב את יכולתו ליצור ולהיות חלק מתהליך החיים של דורנו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה