יום שלישי, 31 במרץ 2015

בלוג מספר 100: מפת תפיסות ומודלים

“To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly.” Henri Bergson

"להתקיים (להיות קיים) זה להשתנות, להשתנות זה להתבגר, להתבגר זה להמשיך ליצור את עצמך בצורה אינסופית". הנרי ברגסון
במלאת 100 פוסטים ו20,000 צפיות,

לפניכם מפת כל התפיסות והמודלים שפיתחתי.
מתוך 100 הפוסטים, לעיונכם מספר פוסטים נבחרים לפי הנושאים המופיעים במפה:
1.   מנהיגות:
·       איך לבחור מנהיג? או: בחר לך מנהיג סינכרוני
·       מעגל המנהיגות הסינכרונית Synchronous Leadership Cycle
·       מנהיגות סינכרונית Synchronous Leadership

·       Synchronous Leadership: 4 Basic assumptions

·       הובלת שינוי על פי קוטר והמנהיגות הסינכרונית Synchronous Leadership
·       מנהיגות סינכרונית Synchronous Leadership

·       Putin as a Synchronous Leader

·       Synchronous leadership as a global digital leadership

·       SYNCHRONUOS LEADERSHIP מנהיגות בדור המילניום: מנהיגות סינכרונית ולמידה אנתרופוגוגית
·       חדשנות בעולם המנהיגות: מנהיגות סינכרונית Synchronous leadership

·       איך לגדל מנהיגים חינוכיים

·       מודל מנהיגות לימודית / Learning Leadership Model

·       Leadership guidelines to assist school leaders to assimilate Anthropogogy in their schools10


2.   מודל אמ"י

·       אמ"י: מודל חדש לניהול

·       ללמד את דור המילניום- הגישה האנתרופוגוגית ומודל משתתפי"ם

·       מודל השפעה על המנהל: Influence The Manager- ITM

·       למידה משמעותית: מקורות סמכות מורית ללמידה משמעותית


3.   אנתרופוגוגיה
·       אנתרופוגוגיה מוסרית או כיצד ליצר חינוך מוסרי Anthropogogy and Morality: how to create a moral education
·       Anthropic Leadership: The leadership of human being

·       מודל המשוב על פי הגישה האנתרופוגוגית

·       ללמד את דור המילניום- הגישה האנתרופוגוגית ומודל משתתפי"ם
·       אנתרופוגוגיה: שמח לפרסם ערך חדש ומודל מעניין ללמידה משמעותית

·       Anthropogogic Learning process

·       The Existentialist Education and Anthropogogy

·       אנתרופוגוגיה ואקזיסטנציאליזם

·       Existentialism and Anthropogogy

·       Anthropogogy based Antifragility


4.   למידה משמעותית

·       Erich Fromm and The Significant Learning Model/ part two

·       Erich Fromm and The Significant Learning Model/ part one

·       המוטיבציה ללמידה משמעותית על פי הרמב"ם

·       המודל ללמידה משמעותית כמשרת את גישת הרמב"ם

·       מנהיגות חינוכית על פי הרמב"ם

·       Anthropogogy based Antifragility

·       אנתרופוגוגיה Anthropogogy והלמידה הבית מדרשית

·       אנטי שביר ולמידה אנתרופוגוגית

·       אנתרופוגוגיה Anthropogogy והלמידה הבית מדרשית

·       To lead an Anthropogogic change/ part 2

·       To lead an Anthropogogic change/ part 1

·       Alfred Adler and the Significant Individual Learning model

·       Carl Gustav Jung and the SIL model

·       Synchronous Leadership: How to communicate a Global message according to Gestalt Principles


5.   מיומנויות המאה ה21

·       המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית ופירמידת הצרכים של מאסלו.

·       ללמד את דור המילניום- הגישה האנתרופוגוגית ומודל משתתפי"ם

·       איך לבחור מנהיג? או: בחר לך מנהיג סינכרוני

·       Synchronous leadership as a global digital leadership

·       הובלת שינוי על פי קוטר והמנהיגות הסינכרונית Synchronous Leadership


6.   מודל "מנחים ביחסים"

·       The Manager Mindset/ Nir Golan / Managerial skills based on the model "Positions in Relationships"/ Orion-books: Part two

·       The Manager Mindset/ Nir Golan / Managerial skills based on the model "Positions in Relationships"/ Orion-books: Part one

·       מנהל בראש/ תקציר הספר

·       ספר חדש ומשמעותי שישנה את חיי הניהול שלכם: מנהל בראש

·       איך לגדל מנהיגים חינוכיים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה