יום רביעי, 16 ביולי 2014

למידה משמעותית: מקורות סמכות מורית ללמידה משמעותית


למידה משמעותית היא תהליך ספיראלי. בכדי לבנות "גרם מדרגות" משמעותי אצל הלומד, על המורה להשתמש במקור סמכות.
סמכות מוגדרת כיכולת של אדם או ארגון לדרוש דפוסי התנהגות מסוימים מאדם אחר. הסמכות נחשבת כיסוד חברתי ועומדת בניגוד למושג עבודת צוות או שיתוף פעולה. קבלה והתנהגות על פי דפוסי ההתנהגות הנדרשים נקראת ציות.
סמכות מורית מוגדרת כיכולת של המורה או בית הספר לדרוש דפוסי התנהגות מסוימים מהלומד. קבלה והתנהגות על פי דפוסי ההתנהגות הנדרשים נקראת משמעת.
במערכת החינוך קיימות דרישות לדפוסי התנהגות מהלומד בכדי לאפשר לו למידה משמעותית במסגרת הבית ספרית.

ללמידה משמעותית, על פי המודל האנתרופוגוגי, מאת ניר גולן, 6 תוצרים:
1.   הבנת הצורך בלמידה משמעותית.
2.   רף מדדים להצלחה ולשיפור ביצועי הלומד למצוינות.
3.   נורמות התנהגות המאפשרות למידה משמעותית.
4.   הבנת ערך והטמעתו.
5.   גיבוש הזהות האישית הייחודית לכל לומד.
6.   מודל הזדהות ללימוד האחר.

למורה קיימים 5 מקורות סמכות מורית:
1.    פורמאלית: הגדרת תפקידו של המורה כאחראי ללימוד מקצוע מסוים ולחינוך כיתה, מעניקה לו את הסמכות הנובעת ממקומו בהיררכיה הארגונית. הוא נדרש להציב דרישות ללומד ולאכוף אותן בהתאם לכלי הארגון. קיימת יראה של התלמידים אל המורה.
o      תרומה ללמידה משמעותית: הצגת והצבת נורמות התנהגות המאפשרות למידה משמעותית.
2.   מקצועית: נובעת מהיתרון המקצועי של המורה על פני הלומדים ומידת השליטה של המורה באספקטים המקצועיים של תפקידו. היתרון מקצועי היחסי הוא כתוצאה מניסיונו האישי או הכשרתו המקצועית של המורה.
o      תרומה ללמידה משמעותית: הצבת רף מדדים להצלחה ולשיפור ביצועי הלומד למצוינות.
3.    בינאישית: מקורה במערכת היחסים הבין-אישית והלא פורמאלית בין המורה לבין תלמידיו. מתבססת על יחסי אנוש (כישורים בין אישיים: הקשבה, אכפתיות, אינטליגנציה רגשית). המורה נותן יחס אישי לכל תלמיד. מערכת יחסים זו מביאה את התלמידים לפעול על פי הוראות המורה בגלל הערכה, כבוד, ואפילו אהבה כלפיו.
o      תרומה ללמידה משמעותית: גיבוש הזהות האישית הייחודית לכל לומד.
4.   ערכית: יכולת המורה להפעיל את תלמידיו בתוקף קבלתם והכרתם את מטרות בית הספר וערכיו- ה"אני מאמין" הבית ספרי והאישי של המורה. המורה מקיים שיח ערכי: דיבור על ערכים והתייחסות ערכית ללומדים. המורה מייצר תחושת שייכות לבית הספר ומפתח "גאוות קבוצה" תוך הדגשת הייחודיות שלה.
o      תרומה ללמידה משמעותית: הבנת ערך והטמעתו.
5.   הזדהות: סמכות הנובעת מרצונם של הלומדים להדמות למורה. המורה נתפס כמודל לחיקוי (התפתחות אישית למשל). פעילות משותפת עם המורה נחשבת כחוויה משמעותית מתוך הערכה והערצה לדמות המורה. הכלים ליצירת הזדהות הם: דוגמא אישית, הפגנת יוזמה, יצירת אמון, עקביות ואותנטיות. תתכן הערצת התלמידים את המורה.
o      תרומה ללמידה משמעותית: מודל הזדהות ללימוד האחר.

מורה ללמידה משמעותית, המלמד את האחר הוא מצב תפקוד: התפקיד המקצועי הוא אינו לכל החיים אלא תלוי מצב הלומד. כל מורה אמור לזהות מתי הוא מתחיל את תפקידו ומתי הוא מסיים אותו בהתאם לרלוונטיות שלו כמורה, ללומד.
על המורה להפעיל בכל מצב למידה תמהיל/ שילוב של מספר מקורות סמכות מורית כדי להוביל את הלומד ללמידה משמעותית.

קיימים 4 שיקולים לבחירת מקורות הסמכות:
1.   מורכבות ההתנהגות אותה המורה רוצה ללמד- הקניית התנהגות פשוטה תדרוש בדרך כלל מקור סמכות אחד, אך ככל שההתנהגות מורכבת יותר יש לשלב  מספר מקורות במקביל.
2.   מאפייני הלומד- לכל לומד סגנון למידה ומאפיינים ייחודיים לו. על המורה לזהות את מקור הסמכות האפקטיבי ביותר ללומד בשלבי הלמידה השונים.
3.   מאפייני המורה- לכל מורה ישנה שליטה שונה במגוון מקורות הסמכות המורית: ישנם מקורות סמכות שהם חוזקה ואחרים שיש לחזק. ככל שהמורה ישלוט במגוון גדול יותר של מקורות סמכות, כך יוכל לייצר גמישות רבה יותר ליצירת למידה המשמעותית.
4.   טווח ההשפעה (מיידי, קצר, ארוך)- ככל שתהליך הלמידה אורך ותוצאותיו המצופות הן לטווח ארוך יותר, יש לשלב יותר מקורות סמכות, כדי להניע את הלומד לאורך זמן.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה