יום שלישי, 9 בספטמבר 2014

המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית ופירמידת הצרכים של מאסלו.המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית מציג 6 שלבים ליצירת תהליך למידה משמעותי ארוך טווח:
אנתרופוגוגיה: למידת האדם. למידה השמה את פיתוחו המקיף של האדם במרכז, ללא תלות בגילו הביולוגי. האבחנה בין למידת ילדים ללמידת מבוגרים אינה רלוונטית יותר, כי ההבדלים בין המבוגרים לילדים הולכים ונעלמים. יש להתייחס אל הילד הלומד כמו אל מבוגר ולשניהם כאל אדם.
למודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית שישה שלבים, המונחים על ידי דיאלוג אותו מוביל המלמד.
שלבי המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר
החיבור בין המודל לפירמידות הצרכים של מאסלו מרתק ומפתיע: שני המודלים פותחו ללא קשר או תלות ביניהם, אך שניהם מדברים את אותם העקרונות ומתייחסים לאותו תהליך, כל אחד מהפרספקטיבה שלו.
לפירמידה הצרכים של מאסלו 5 מדרגות:
המדרגה הראשונה כוללת את הצרכים הפיזיולוגיים הנדרשים על מנת להתקיים: אוויר, אוכל, מים וכו'.
הדגש הוא על זיהוי צורך ראשוני, בסיסי.
המדרגה מקבילה לשלב הביצוע: זיהוי הצורך בביצוע בפעם הראשונה, ביצוע ראשון ובדיקת מידת השגת המענה לצורך. 
• המדרגה השנייה כוללת את צורכי הביטחון: ביטחון פיזי, ביטחון בריאותי, ביטחון משפחתי וביטחון כלכלי.
המדרגה מקבילה לשלב השני: הגדרת הביצוע החוזר כהתנהגות: המשגת הביצוע להתנהגות נותנת תחושת ביטחון. החזרה על הביצוע והגדרת מדדי ההצלחה, והכיוון לשיפור מתמיד, נותנים מענה לצורך הביטחון על-ידי הקטנת העמימות. 
• המדרגה השלישית מתארת את הצורך בשייכות ואהבה – האדם צריך להרגיש שייך למסגרות חברתיות; הוא רוצה לאהוב ולהרגיש נאהב.
המענה ניתן בשלב השלישי במודל: שלב הנורמה. המעבר לנורמה מהווה מעבר מהפרט והיחיד לשלב החברה. נוצרת שייכות למסגרת אשר מכתיבה נורמות התנהגות המשותפות לכל הפרטים.
• המדרגה הרביעית היא הצורך בהערכה חברתית – האדם רוצה להרגיש שהסביבה מעריכה אותו, מכבדת אותו ומכירה בערכו.
היא מקבילה לשלב הערך במודל: זיהוי הערך העומד מאחורי הנורמה, בכדי לזכות בהערכת החברה עליו לזהות את הערך שעל פיו הוא יוערך, ולהבין את אופן השימוש בו בתהליך קבלת החלטות. 
• המדרגה החמישית והעליונה בפירמידה הוא מימוש עצמי, דהיינו הצורך של האדם לפתח את עצמו ולהשתמש בכישורים הייחודיים לו כדי להגיע למימוש הפוטנציאל האישי; להוצאה לפועל של היכולות והכוחות המצויים בו בפוטנציה.
היישום של המדרגה הוא בהתנהגות ייחודית המשפיעה על הסובבים אותו.
המדרגה האחרונה מקבילה לשלב החמישי והשישי במודל: גיבוש זהות ייחודית ולימוד האחר.
Specific Identity גיבוש זהות אישית ייחודית:
הטמעת הערך במכלול הערכים אשר מגדיר את זהותו הייחודית של הלומד. הערכים באים לידי ביטוי בהתנהגות הלומד ומייצרים זהות אישית ייחודית. הלומד יודע לתאר את הערך ואופן תרומתו לזהותו ולסובבים אותו.
Teaching לימוד האחר דרך המודל האנתרופוגוגי:
לימוד וחניכת האחר על-ידי הלומד. הלומד הופך למלמד. הלומד משתמש בניסיונו האישי כמודל לחיקוי ומימוש זהותו הייחודית כמלמד. הוא מיישם את המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית על לומד חדש. 

ארבעה עקרונות משותפים לתיאוריה של מאסלו ולהגישה האנתרופוגוגית Anthropology:
1.    קיים סדר קדימויות בהתפתחות צורכי האדם ובסיפוקם. בני האדם ידאגו קודם כול לסיפוק הצרכים המצויים במדרגות הנמוכות יותר בפירמידה (דהיינו, צרכים פיזיולוגיים קודמים לצורכי ביטחון וכו').
·       הלומד והמלמד יתחילו במודל על פי שלביו בשלב הראשון: זיהוי הצורך בלמידה וביצוע הפעולה בפעם הראשונה. אין לדלג או לקצר שלבים במהלך תהליך הלמידה.
2.    כל עוד צורך ברמה מסוימת לא סופק, לא תהיה לאדם מוטיבציה לנסות לספק צורך הנמצא במקום גבוה יותר בפירמידה או להתקדם בשלבי המודל האנתרופוגוגי. מרגע שצורך מסוים סופק, מתעורר הצורך הבא, הגבוה יותר במדרג, ותשומת הלב מתמקדת בו. לא ניתן לעבור לשלב הבא בתהליך הלמידה ללא ביסוסו. יש לבדוק את מידת השגת מטרות השלב ורק לאחר מכן להמשיך לשלב הבא.
·       מאפייני המלמד מהשלב הקודם נשארים בשלב הנוכחי ובשלב הבא אחריו הם קטנים. לדוגמה; "לגיטימציה לטעויות" נשארת מהשלב הראשון, קטנה בשלב השני בו מוצגים מדדי המצוינות ונעלמת כמעט לחלוטין בשלב הנורמה, שהופכת להיות חד משמעית.
3.    ככול שעולים בשלבי הפירמידה, קטֵן אחוז האוכלוסייה המגיע לשלב זה. למשל, לשלב העליון, שלב המימוש העצמי, מצליח להגיע רק אחוז אחד מהאוכלוסייה. חלק מהלומדים יישארו בשלב הנורמה, חלק יעברו לשלב הערך ורק מעטים יעברו לשלב השישי וילמדו את האחר.
4.    העלייה במעלה הפירמידה משקפת את התפתחות האישיות וצרכיה. שלושת השלבים הגבוהים בפירמידה הם תלויי חינוך, תרבות ורקע חברתי. מימוש עצמי הוא צורך אינדיבידואלי המוגדר על פי המאפיינים הייחודיים של הפרט. לכן רק חלק מהלומדים יעברו לשלב הערך ולשלב גיבוש הזהות הייחודית.

המודל האנתרופוגוגי פותח ללא שום קשר לפירמידת הצרכים של מאסלו. המפגש ביניהם מעצים את כוחו של המודל כאפקטיבי ויעיל ליצירת תהליך למידה משמעותי: ככל שהחיבור הוא עמוק וחזק יוצר לצרכיו השונים של האדם, כך תהליך הלמידה יהיה עוצמתי יותר וישאר משמעותי יותר לאורך זמן.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה