יום שלישי, 24 במאי 2016

Zivia Lubetkin as a Brave Leader

צביה לובטקין כמנהיגה אמיצה


למנהיגה אמיצה יש את היכולת להתגבר על פחד או חשש, בכדי לקבל החלטות מושכלות, ולהתנהג בשונה מדעת הרוב או בניגוד לפחדיה האישיים. צביה לובטקין פעלה כחלק ממפקדת הארגון היהודי הלוחם (אי"ל), יחד עם יצחק צוקרמן, מרדכי אנילביץ', ומארק אדלמן אשר לחמה כנגד הנאצים במהלך מרד גטו ורשה.
צביה התגברה על הפחד ממוות, הפחד לאבד את החיים. החיים הם הדבר החשוב ביותר לאדם בעולמו, ולכן הפחד לאבד אותם הוא מנוע למגוון רגשות, מחשבות והתנהגויות. לדעת הרמב"ם הדבר היקר יותר מהחיים היא האמת עצמה. האמת של צביה הייתה ברורה לה לכל אורך דרכה: לשמר את רוחו של העם היהודי ועקרונות התנועה.
עדות מהמרד: "במהלך המרד עוברת לובטקין מבונקר לבונקר, מסכנת את חייה בכל רגע ורגע. כשהמצב מחמיר והגרמנים מעלים באש את בתי הגטו, היא עם הלוחמים אשר מתכנסים במפקדה בבונקר ברחוב מילא 18, כולם מבינים שהמאבק עומד להסתיים. אנילביץ' מתייעץ עם לובטקין, ושולח אותה לבונקר שכן לבקש מבעליו לאפשר ללוחמים לצאת דרכו אל תעלות הביוב ומשם אל מחוץ לגטו". האמת לפי הרמב"ם לא הודפת את הפחד אלא שמה בפסגת השאיפות של האדם משהו שהוא יותר יקר מהחיים שלו. במקביל החיפוש אחר האמת ומציאת האמת משחרר מהפחד כי האמת הופכת את החיים לדבר השני בחשיבותו לאדם. צביה הבינה שחייה ללא אמת אינם משמעותיים ואיכותיים כפי שחשבה ולכן האמת הופכת להיות חשובה יותר.
"למחרת, כשלובטקין חוזרת אל הבונקר במילא 18, היא אינה מוצאת את הפתח", מספרת גוטרמן, "הבונקר פוצץ וחוסל בלילה על ידי הגרמנים. היא מאתרת במקום כמה חברים פצועים, מתעשתת ולוקחת פיקוד על הקבוצה המונה כארבעים לוחמים ואזרחים, ויחד הם יוצאים למסע בתוך תעלות הביוב אל מחוץ לגטו לצד הארי, שם בקצה אמור לחכות להם קאז'יק בן ה-18 שהיה אחד הקשרים של אנטק צוקרמן". כשהאמת נתפשת כחשובה יותר, החיים מקבלים את מיקומם המשני ולכן הפחד לאבד אותם ולמות קטן. ככל שהאמת מוחלטת וגדולה יותר, היא מקטינה יחסית את חשיבות החיים ומקלה על ההתגברות על הפחד לאבד אותם. כך נוצרת צביה כמנהיגה אמיצה יותר, המבינה את תכלית חייה ומוכן לעשות הכל, עד כדי הקרבת חייה בכדי להשיג מטרה נשגבת זו.
"בסופו של יום, כשהפתח של תעלת הביוב בצד השני נפתח וקאז'יק הוציא את האנשים בבגדיהם המטונפים אל משאית שהמתינה, לובטקין סירבה לעלות למשאית עד שובם של שני הצעירים ששלחה לאתר חברים נוספים בגטו". לדעת הרמב"ם האמת מגבירה את הכוחות והתעוזה של החיים, כי היא יותר חשובה מאותם חיים. לכן טוען הרמב"ם שהמנהיגה, מכיוון שהאמת הופכת להיות המנוע של האישיות שלה, שימור האגו, שימור האני שלה, הופך להיות כוח פחות רלוונטי בחיים שלה.
"היא שולפת אקדח למול פניו של קאז'יק, שמתחנן בפניה שתעלה למשאית. "תירי בי", הוא אומר לה. בסופו של דבר היא משתכנעת ועולה למשאית שמובילה אותם לחורשה בפאתי ורשה. כעבור יומיים חובר אליה צוקרמן השרוי במצב נפשי קשה לאחר שנודע לו שכל חבריו נהרגו במרד". 
הפרדוקס העולמי מקדש רק את החיים ומתרגם אותם על פי התפישה הקפיטליסטית לכסף, ליתר דיוק אשליית נצחיות ואי-מורטאלטי דרך הכסף והטכנולוגיה. במקום לחפש את האמת יש חיפוש אחר מנגנונים מאריכי חיים המנסים להפוך את האדם לאלמותי. נוצר עולם מאד מבוהל ומפחד שלא יודע מה האמת שלו והוא אף אינו מחפש אותה, עולם שלא מעז. אנו זקוקים היום נואשות למנהיגה אמיצה כמו צביה.
יום שישי, 6 במאי 2016

Synchronous LeadershipSynchronic Leadership, according to Nir Golan, educational and leadership expert, can only take place by coincidence in time. 

The Synchronous Leader isn't only a leader of a country, he is a global leader: he leads a global process from end to end (E2E), regardless of a specific location. He leads a global team: a global professional team built up from experts all around who work as a global team. Synchronous Leadership consists of a dynamic combination of mindset, behaviors, and skills that are employed to change and enhance the world through the use of technology.

A Synchronous Leader must have the next two zones of essential skill and abilities:

The zone of Vision & Problem solving: analyzing and perfectionism.
·      Digital proficiency: expert in all the digital nets and tools.
·      Global awareness: a whole world vision.
·      Creativity: thinking out of the box.

The zone of Collaboration & Communication: the ability to work as a part of a team, required to have a broad view of the vision, have holistic consideration and collaborate more with each other in order to achieve this goal. Communication: message transfer and transformation.
·      Morality: the ability to recognize a code or a system of rules of what is right or wrong and to behave accordingly.
·      Modesty: avoiding impropriety or indecency.
·      Brave Critical thinking: evaluation skills.

Those skills and abilities should be at the very heart of every decision a Synchronous Leader makes and are keys to leading people. Synchronous Leadership consists of innovation, effective and integrative technology, meaningful professional development, global connection and an open mind. Synchronous Leaders are very much empowered by the world and take an active part in the global development team – from decision making to implementation, having a broad understanding of overall considerations.

Synchronous Leaders professionalism is taking a broader aspect. They move from being a diplomatic expert to becoming a professional world developer, familiar with the best practices, digital tools and methodologies. They lead from this aspect, inspiring their people to become professional, equipping them with the knowledge and tools they require.

We don't need a Trump, We need a Synchronous LeaderWe have misunderstood the nature of Donald Trump; he is an antifragile man. "Antifragile is beyond resilience or robustness. The resilient resists shocks and stays the same; the antifragile gets better." (Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder). In many ways he benefits from shocks; he thrives and grows when exposed to volatility, randomness, disorder, and stressors and loves adventure, risk, and uncertainty.

Synchronous Leaders professionalism is taking a broader aspect. They move from being a diplomatic expert to becoming a professional world developer, familiar with the best practices, digital tools and methodologies. They lead from this aspect, inspiring their people to become professional, equipping them with the knowledge and tools they require. Only time will tell if this Republican presidential nominee is a Synchronous Leader.
Synchronic Leadership, according to Nir Golan, educational and leadership expert, can only take place by coincidence in time. Donald Trump is a talented Business man and a Reality Television Star. In 1980, he opened the Grand Hyatt, which made him the most controversial developer. In 2004 Trump began starring in the hit NBC reality series which became an offshoot for The Celebrity Apprentice. The Synchronous Leader isn't only a leader of a country, he is a global leader: he leads a global process from end to end (E2E), regardless of a specific location. He leads a global team: a global professional team built up from experts all around who work as a global team. The translation of these assumptions into Trump's leadership is challenging. Synchronous Leadership consists of a dynamic combination of mindset, behaviors, and skills that are employed to change and enhance the world through the use of technology.

Trump's Leadership is not consists of innovation, effective and integrative technology, meaningful professional development, global connection and an open mind. Trump as a Synchronous Leader isn't very much empowered by the world and take an active part in the global development team- from decision making to implementation, having a broad understanding of overall considerations. Right now Trump doesn’t behave like a Synchronous Leader, and we do need one.

יום שלישי, 3 במאי 2016

Tzivia Lubetkin a Female Synchronous Leader (1914-1978)


Tzivia became the leader of the "Dror", an organization she founded in December 1939. At the beginning of World War II she moved to Bialystok, which was occupied by the Red Army. She volunteered to go into German occupied Poland and was active in public life in the Warsaw ghetto as a leader in the youth movement. Synchronous leadership, according to Nir Golan, educational and leadership expert, is coincidence in time; contemporaneousness; simultaneousness. Synchronous leader does the connection of leadership in conjunction to events, as in history. The Synchronous Leaders will be very much empowered by the world and should take an active part in the global development team – from decision making to execution, having a broad understanding of overall considerations.
Tzivia acted as part of the leadership of the Jewish Fighting Organization (EYAL), together with Yitzhak Zuckerman, Mordechi Anielewicz and Marek Edelman, who fought against the Nazis during the Warsaw Ghetto Uprising.
She Created a Vision as Problem solving: analyzing and perfectionism and Creativity: thinking out of the box. The vision that the Synchronous Leader should create is a result of the output of problem solving and innovation. This proactive vision is a combination of both problem solving and innovation. She was the only female leader during the Uprising.
Tzivia as a Team Leader: Collaboration: the ability to work as a part of a team, required to have a broad view of the program, have holistic consideration and collaborate with others in order to achieve this goal.
Communication: message transfer and transformation.
The Synchronous Leader should work in a team; locally and globally. She was a master in collaboration using all her communication skills.
Evidence of the uprising:
       "During the uprising Lubetkin goes from one bunker to another, risking her life at every moment. When the situation worsens, and the Germans set fire to the houses of the ghetto, Lubetkin and  the fighters who gather at the headquarters bunker on 18 Mila Street, they all realize that the battle is about to end. Anilevich consults with Lubetkin, and sends her to a bunker nearby to ask the owner to allow the fighters to go through his bunker into the sewers and then out of the ghetto." 
       The next day, when Lubetkin come back to the bunker at 18 Mila Street, she does not find the entrance," Gutterman recalls, " The bunker was bombed and destroyed by the Germans at night." She locates some friends who were injured, she regroups and takes command of a group numbering about forty fighters and civilians, and together they set off into the sewers and out of the ghetto to the Aryan side. There 18 year old Kaz'ik awaited them. (These days, Kaz'ik lives in Jerusalem and is named Simcha Rotem.) He was one of the connections that Antek Zuckerman had. " 
       "At the end of that day, when they reached the other side, when Kaz'ik opened and took the people in their dirty clothes to the waiting truck, Lubetkin refused to go until the return of two young men whom she sent to try and find other people in the ghetto." 
       "She pulls out a gun in front of Kaz'ik's face, who is begging her to get in the truck. " Shoot me," he says to her. Eventually she is convinced and enters the truck which takes them to the woods on the outskirts of Warsaw. Two days later she makes contact with Zuckerman who is in a terrible state of mind after learning that all of his friends were killed in the uprising."
In 1944 she took part in the Polish Warsaw Uprising against the Nazi occupation. She had a Global Awareness: the sum of the different global streams that are ongoing at every moment. It's the sum of all the ongoing events. The power of the streams is monitored by the Media which controls the width and the flow of the streams along with their power. The media controls them and therefore the Synchronous Leader should use it in a wise way while planning a program.
Assessment and Critical thinking: evaluation skills.
Synchronous Leader should dare and be brave. Synchronous Leader involves making decisions using critical thinking, with wisdom and a clear mind.
Tzivia was not afraid to use her critical abilities to lead forward even if it was against all other opinions. She was confident of the decisions that she made. Her eyes were wide open to analyze the situation in a critically sharp way. In 1946 Tzivia came to Israel. A few months later, she went back to Europe, where she was active in the "Escape" movement.  Lubetkin married Yitzhak Zuckerman, also a leader of EYAL.
She was one of the founders of the “Ghetto Fighters” Kibbutz and the “Ghetto Fighters” house.
Her granddaughter Ronnie became the first female pilot in the IDF. Ronnie's father - the son of Lubetkin, Shimon Zuckerman says: "Is it genetics? Look, my mother was not a pilot. She didn't even have a driving license, but it did not stop her from achieving what she achieved." Tzivia had her own holocaust and resurrection situation which she found herself in, therefore she had her act the way she acted and only years later she has been defined and recognized as women heroines of holocaust and resurrection.Zivia Lubetkin as a Synchronous Leader 5 principle

5 עקרונות המנהיגות הסינכרונית אצל צביה במזרח עם פרוץ המלחמה

צביה לובטקין כמנהיגה סינכרונית, מסנכרנת ומשלבת בו זמנית תודעה גלובלית, שליטה במדיה התקשורתית, יכולות עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית מעולות, חשיבה חדשנית ומומחית בפתרון בעיות, תוך הפעלת מחשבה ביקורתית. ההחלטות האמיצות שלה מתבססות על היכולת להתגבר על חששותיה וחששות הסובבים אותה, תוך הפעלת שיקול דעת ולא פזיזות. 

1.   המנהיגה הסינכרונית מתרגמת את החזון שלה לתכנית אשר מתבססת על תודעה גלובלית מפותחת. תודעה זו היא הסכום של כל התהליכים והאירועים הגלובליים המתרחשים בכל רגע נתון בעולם (בצורה סינכרונית) והמשמעות שלהם. השימוש בחדשנות ובחשיבה מקורית במציאת הפתרון מחייבת אותה ללמוד מן העבר אך להשתחרר מהדפוסים והפרדיגמות אשר מקבעים אותו ואינם רלוונטיים לעתיד. המנהיגה הסינכרונית מזהה את הבעיות הקיימות ונותנת להן מענה בצורה חדשנית. עם שובה של צביה מהקונגרס בזנבה ופרוץ המלחמה 1/9/1939, יחד עם פרומקה פלוטניצקה, חנצ'ה פלוטניצקה, לאה פרלשטיין, טוביה אלטמן ואחרות, היא נמנתה, עם החברות שאמורות היו להשתתף בהנהגה ב׳- הנהגה חלופית בכל תנועה, שתהיה מורכבת מחברות, לקראת ימים, שבהם רבים מבין הגברים עתידים להיות מגויסים לצבא הפולני.

2.   המנהיגה הסינכרונית מובילה דרך הצורך אך לא בצורה מגיבה ושמרנית, אלא ממנפת את הצורך בפתרון בעיות ומשלבת בו חדשנות להובלת העולם לכיוונים חדשים. היא משתמשת בצורך כמנוף להנעת השינוי. היא בעלת יכולת לראות אירוע מקומי בראייה גלובאלית ולהפך, השפעת אירוע מקומי על תהליכים גלובאליים. שבוע אחרי פרוץ המלחמה, הוחלט בקרב חברי התנועה לצאת במהירות את וורשה. כבר בתחילת דרכם מזרחה, צביה עזרה בחיפוש מזון, מחסה לילדים ולפליטים. בקובל (Kowbel) היא עשתה את דרכה במהירות אל תחנת הרכבת, לכשנודע לה שרכבת אספקה של הצבא הפולני הופצצה בתחנה ונשארה ללא שמירה. למרות ההפצצות הלכה, מילאה את הסל כיכרות לחם וחזרה לקיבוץ. ליד הכניסה לחצר הקיבוץ פגשו בה ובחברתה שני חיילים פולנים שרצו בכוח להוציא מידיהן את סל הלחם. צביה סירבה למסור את הסל והחלה להיאבק בהם. לבסוף נשארה עם כיכר אחת מתחת לזרועה. צביה חשה עצמה אחראית לגורל החניכים. היא הבינה כי מעתה יוטל עליה לספק פתרונות, הן לשאלות עקרוניות והן לעייניני יום-יום.

3.   המנהיגה הגלובלית היא מומחית במדיה התקשורתית ולכן מנתח בצורה מדויקת את תמונת המצב המקומית והגלובאלית. היא צידדה בהמשך חיפוש דרכים ליציאה לארץ ישראל ולנסות לפעול בתנאי מחתרת כדי להעביר חברים לרומניה דרך הים השחור.

4.   המנהיגה הסינכרונית עובדת בצוותים מסוגים שונים: מקומיים וגלובליים. לכן עליה להיות מומחית בעבודת צוות ובכל הקשור לתקשורת בין-אישית. היא מומחה בהבנת התהליכים בצוות, תפקידים בצוות ובעל כישורי עבודת צוות מעולים. היא מומחה בכלי התקשורת השונים בתוך הצוות ומחוצה לו, ומשתמש בהם בכדי לגייס את השותפים לו בצוות ומחוצה לו לביצוע התכנית ליישום החזון. הכורח לקבל החלטות אופרטיביות משתנות וגמישות לנוכח השינויים המהירים בהתפתחות הצבאית הניעו את ההנהגה לכנס ישיבה נוספת ב-6 בספטמבר במעון דרור ברחוב דז'לנה 34. שבוע אחרי פרוץ המלחמה, ב-7 בספטמבר. נפלה בקרב חברי התנועה ההחלטה לצאת במהירות את ורשה. לקראת יציאתם הם נזקקו לסכום כסף לצרכי הדרך, ולמרות הסכנה והקושי להגיע לחווה, מרחק של שבעה-שמונה קילומטרים, החליטה צביה לקחת על עצמה את המשימה. לאחר חצות היא יצאה יחידה, נושאת עמה את הכסף המבוקש, וכעבור שעה כבר היתה בגרוכוב וטיפלה בסגירת החווה.

5.   צביה נדרשה להפעיל חשיבה ביקורתית לאורך כל הדרך בצורה אמיצה ונבונה. עליה לראות צעד קדימה ללא חשש, תוך התגברות על המכשולים האישיים והחברתיים בקבלת ההחלטות. עליה לקבל החלטות אמיצות תוך הפעלת שיקול דעת וחשיבה ביקורתית. היא פגשה בשטח הכיבוש הסובייטי את אחיה, שלמה לובטקין אשר ביקש מאחותו לספק לו סרטיפיקט. צביה ענתה לו בפשטות ובלא היסוס שאינו חבר תנועה, לא עלה על דעתה של צביה להעדיף בן משפחה. החלטתה של צביה לשלוח את בן-זוגה שמואל ברידר, למשימה המסוכנת לנסות לצאת אל הגבול הרומני, הביאה לידי ביטוי את הלהט התנועתי שלה. היא ביטלה לחלוטין את האישי והפרטי בפני צרכי התנועה. הוא היתה כל כולה ובכל מאודה מגויסת לרעיון של טובת הציבור, עד כדי התאכזרות כלפי עצמה וכלפי הקרובים אליה.

מנהיגה סינכרונית היא מנהיגה המתאימה את עצמה לאירועים ולתהליכים הגלובליים המתרחשים בהווה ועתידים להתרחש בעתיד. היא מסתמכת על אירועי העבר כבסיס ללמידה והפקת לקחים לגבי ההווה והעתיד. המנהיגה הסינכרונית אינה חיה את העבר, היא חווה בסנכרון את ההווה וכך מתווה את העתיד. עזיבת השטח הסובייטי, אשר בו השאירה לא רק חברים קרובים אלא גם את חברה האישי, לא מנעה ממנה להחליט כי מקומה בוורשה עם פרומקה, איפה שקשה יותר. היעד הראשון של צביה היתה העיר ביאליסטוק. היא הצטרפה אל קבוצת סטודנטים פולנים שנמלטו מפני גזירות המשטר הסובייטי והייתה האישה היחידה ביניהם.


קטעי המקורות על צביה לובטקין לקוחים מתוך הספר: צביה האחת/ בלה גוטרמן

יום ראשון, 1 במאי 2016

Zivia Lubetkin as a Synchronous Leader before WW2

צביה כמנהיגה סינכרונית ערב מלחמת העולם השנייה

מנהיגות סינכרונית היא מנהיגות המותאמת לאירועים ולתהליכים גלובליים המתרחשים בהווה ועתידים להתרחש בעתיד. היא מסתמכת על אירועי העבר כבסיס ללמידה והפקת לקחים לגבי ההווה והעתיד. המנהיג הסינכרוני מסונכרן בו-זמנית עם האירועים המתרחשים בהווה, ומשתמש בו-זמנית בכל הכישורים הנדרשים בהתאמה, להוביל את העתיד.

מהות:
בניה והפצת חזון לפתרון בעיות ומענה לצורך בצורה יצירתיות, תוך שימוש בתודעה גלובאלית ובמדיה דיגיטלית.
הובלה דרך עבודת צוות ותקשורת בין ותוך אישית, בענווה, תוך שימוש במוסריות ומחשבה ביקורתית אמיצה.

פירוט:
בניה והפצת חזון- יצירת מציאות חדשה כתמונת עתיד המקדמת את המונהגים ועולמם. בשנת 1938 נקראה צביה לעבוד במרכז ״החלוץ״ בוורשה, והוטל עליה להיות מרכזת ההכשרות בתנועה- חידוש נקודות ההכשרה ואיושן על ידי בוגרי התנועה. חסימת דרכי העלייה לארץ בשנים שלפני המלחמה גרמה למשבר בתנועת ״החלוץ״, שהתבטא בעיקר בהתפוררות רעיונית וארגונית. צביה הצליחה לחדש נקודות הכשרה בחורף 1938-1939 ולאייש אותן מחדש בקבוצות של צעירים שהצטרפו לתנועה. ב-30 באוגוסט 1939 שבה צביה לוורשה בחברת השליחים מהארץ. 
·      צביה טענה כי העלייה לארץ היא אמנם מעשה חלוצי, אולם לא פחות חלוצית היא ההחלטה להישאר בפולין יחד עם החניכים. 
·      היא חזתה כי העם היהודי צפוי לימים קשים, של רעב וגירושים, וקבעה שיהיה עליהם לחלוק את פת הלחם האחרונה עם בני עמם. 
פתרון בעיות- ניתוח, עיבוד וקבלת החלטות ליצירת פתרון לטווח הקצר ולטווח הארוך כביטוי לחזון. תגובת הנהגת הישוב בראשית 1938 יצרה מציאות מייאשת: משה שרתוק שלל את פעולת ״העלייה העצמאית״ הבלתי לגאלית שהגתה תנועת ״החלוץ״ בפולין, בגלל התלות באנגליה הגדולה, לאור מאורעות הדמים בארץ (תרצ״ח-תרצ״ט כחלק מהמרד הערבי הגדול).
מענה לצורך- התאמת כלים קיימים לצורך עכשווי ומניעת בעיות עתידיות. היא העירה בשקט בתום ישיבה במרכז התנועה בוורשה: ״לחינם הוויכוחים, אין לדחות (את האיחוד בין פרייהייט לחלוץ הצעיר), אנו כבר איחרנו, על-פי תהום אין ויכוחים״, כמו צפתה מה טומן הגורל לעם היהודי.
בצורה יצירתיות- שימוש במחשבה מקורית, ייחודית הפורצת גבולות קיימים.
צביה הייתה ממחוללי האיחוד שהביא לבסוף להקמת תנועת ״דרור״ ולהגדלת מספר המצטרפים לתנועה המאוחדת. לאחר ועידת האיחוד היא נבחרה למרכז התנועה המאוחדת ״פרייהייט-החלוץ הצעיר״ ולחברה במרכז החלוץ.
שימוש בתודעה גלובאלית- הבנת תהליכים ומגמות בעולם ואופן השפעתם על המנהיג ומונהגיו. באוגוסט 1939, נמנתה עם צירי הקונגרס הציוני הכ״א שהתכנס בזנבה. נעילת הקונגרס הוקדמה בעקבות הידיעות על חוזה מולוטוב-ריבנטרופ שנחתם ב-23 באוגוסט. חיים ויצמן סיכם את נאומו בדברי תקווה וחרדה: "שנתראה כולנו בחיים״.
צביה וחבריה לא העלו בדעתם להישאר בשווייץ ולחפש בה מקלט, הגם שהוכן בשבילה סרטיפיקט כדי להעלותה באופן מיידי לארץ ישראל. Zivia Lubetkin as a beginner Synchronous Leader

צעדים ראשונים 1935-1936

המנהיג הסינכרוני אינו חי את העבר, הוא חווה בסנכרון את ההווה וכך מתווה את העתיד. המנהיג הסינכרוני מומחה בכל הכישורים והמיומנויות ולכן נחשב רב-מומחה. ניתוח ההווה ליצירת פתרון בעתיד תוך מחשבה ביקורתית וראיה גלובלית, מחייב אותו להסתכל צעד אחד קדימה ולהוביל שגרת חדשנות. הוא מייצר ערך מוסף דרך השילוב של כל המיומנויות והכישורים בו זמנית ליצירת פתרון וסגנון הובלה ייחודי וחדשני. השילוב ממקם אותו כיוזם ומוביל ומונע ממנו להתמקם כמגיב.
הובלה דרך עבודת צוות ותקשורת בין ותוך אישית, בענווה, תוך שימוש במוסריות ומחשבה ביקורתית אמיצה.

הובלה דרך- הובלה ממקום יוזם, חדור מוטיבציה ודבקות בחזון ובדרך. צביה הגיעה לקילצה (Kielce) ב1935, הקיבוץ הגדול ביותר מבין קיבוצי ההכשרה. הקיבוץ בקילצה היה מן הבעייתיים שבקיבוצי התנועה, כשתפקידה היה לשקם את הקיבוץ. היא נתגלתה כאדם בעל אופי חזק וכוח רצון החיוניים לתפקיד, לצד תכונות נשיות מובהקות. היא הראשונה לפרוץ את מוסכמות המגדר ועבדה בכל העבודות המייגעות. היא ייצגה בגישתה ובעמדותיה לא מעט נשים-חברות בתנועה כי אין הכרח לעשות את עבודת המזכירות על חשבון ימי העבודה. בעקבותיה יצאו עוד חברי מזכירות לעבודות חוץ. היא יצאה למסעות השליחות שלה רק לאחר שהשלימה את יום העבודה. כאשר חשה שאין בכוחה לשאת את המצב הקשה בהכשרה, הייתה צביה נמלטת אל העבודה הגופנית, או פורשת לשינה ממושכת. טובת התנועה עמדה אצלה תמיד בראש סדר העדיפויות.

עבודת צוות- המנהיג כאיש צוות בעל שונות ((Diversity, המייצר פתרונות מורכבים, יצירתיים וגמישים בצורה זריזה: צוות זמיש (Agile). בקילצה דרשה להיות משובצת דווקא בעבודות הפיזיות הקשות ביותר: עבדה במכבסה שמוקמה במרתף חשוך ולח, נשאה על גבה שקי קמח כבדים ועבדה במשמרת לילה ליד התנור במאפיה. היא עבדה בניסור עצים שהובאו מהיערות ושימשו כתמוכות במכרות הפחם שבאזור. 

תקשורת בין ותוך אישית- כישורים אישיים הנובעים מתודעה עצמית גבוהה, המשמשים להעברת מסרים וטיוב יחסים בין-אישיים, להנעת אנשים להפיכת החזון להרגל. בצביה ניכרה עוצמה ואישיות חזקה והחלטית, תכונה שאפיינה את אביה, כאשר לצד הקשיחות התאפיין ביושר אישי קיצוני, כמו גם ברגישות וביכולת להעניק חום ואהבה כמו אחות גדולה. הישירות שלה הניעה אותה להביע את דעתה ללא היסוס, ומכיוון שלא הייתה טיפוס רגשן, וחתרה להגשים את היעדים, לא פעם פגעו דבריה הישירים והעניינים בחברים. 

בענווה- תפישת היותו שליח ציבור המשרת את העם כל עוד הוא רלוונטי, ומהווה דוגמה אישית להגשמת החזון. בוועידת פרייהרט ב-1936, בעיירה אנזימיי (Kazimierz), מסרה את כרטיסיה לשני חברים מהשורה, ואילו לעצמה ולנציג נוסף דאגה לשני זוגות אופנים, עגלה, רכבת והליכה ברגל. 

תוך שימוש במוסריות- שלמות המידות בקבלת החלטות ובהתנהגות תוך שמירה על זכותו של כל אדם לממש את עצמו ולהשפיע על גורלו. צביה הייתה פשוטה בהליכותיה, גאה ועקשנית, מכירה בקשיים ומבינה את התפקיד שהוטל עליה, ללא רתיעה ובשיקול דעת. ממעטת בדיבור ופועלת בענווה, בביטחון פנימי והחלטיות גמורה. לא נרתעה מקשיים ובעת הצורך גם ידעה להתאכזר כלפי חברים. כל דרישה שלה מאחרים נתנה מעצמה והגשימה בגופה.

מחשבה ביקורתית- הטלת ספק וחיפוש אחר האמת בכל הנחה או נתון, מאחורי כל התנהגות או קבלת החלטות. צביה החמירה עם עצמה ועם החברים, אמרה תמיד את אשר על ליבה, ועוררה את רוגזם של לא מעטים. במקביל לתובענותה הגדולה הייתה בה נטייה לוותר לזולת ולהתעלם באופן מוחלט ממעמדה המיוחד בחבורה.

אמיצה- בניגוד למוסכמות או למחסומים האישיים. צביה ניחנה באומץ לב שהתגלה כאשר קמה וגירשה חבורה של פרחחים שהתנכלו להם.