יום חמישי, 28 בינואר 2016

Flexibility Learning in Hub Ramat Gan

גמישות פדגוגית בHub החינוכי פסג"ה רמת- גן


מטרת הHub החינוכי היא להפוך חזון חינוכי למציאות. מקור ההשראה לרעיון מגיע מהכרות של ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, עם Hub הקיים בארגוני היי-טק. הHub מלווה תהליך הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות באתר לקוח. הHub מספק שירותי תמיכה ללקוח בסביבת ההטמעה שלו. בהקבלה הוקם הHub החינוכי בפסג"ה רמת-גן: הוא מסייע לבתי-הספר ליזום ולייצר שגרת חדשנות ותומך בתהליך לכל אורכו בעזרת מידען וצוות מומחים, תשתית טכנולוגית מתקדמת, למידה Online, וקהילת עמיתים מקצועית לומדת.
מודל "מה תלמד" פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, בעקבות הנחייה של משרד החינוך לקיים למידה משמעותית בגמישות פדגוגית. המודל מארגן ומציע מגוון של שישה מרחבים בעלי גמישות מרובה. למידה מגוונת מתוכננת לפי ששת הממדים, תוך שימוש בכולם בו זמנית בכל מופע למידה. בזכות התכולה המגוונת של כל מימד כל צירוף ייצר למידה חדשה, מעניינת ומסקרת ללומד ותורם ללמידה המשמעותית. מודל "מה תלמד" מאגד את ששת מרחבי גמישות ללמידה משמעותית:
משך- ארגון הזמן/ משך 
הערכה מגוונת- גיוון בדרכי הערכה  
תכנית לימודים- ארגון התכנים בתכנית הלימודים במבנים שונים  
לומדים- ארגון הלומדים  
מרחבי למידה- ארגון מרחבי הלמידה  
דרכי הוראה- גיוון בדרכי הוראה-למידה

ששת מרחבי גמישות ללמידה משמעותית ואופן ביטויים בHub החינוכי בפסג"ה רמת-גן:
משך: ארגון הזמן
קצב התנועה בתהליך הלמידה בHub מוכתב על-ידי הצוות המוביל בעצמו. הוא קובע את תדירות ומשך המפגשים עם מומחה התוכן המלווה, המידען, מפגשי הצוות עם עצמו ועם חדר המורים לקידום המיזם.     
הערכה מגוונת: גיוון בדרכי הערכה
כל צוות מתעד את תהליך הפיתוח בספר מיזם. במקביל קיים תיעוד והערכה אישית בעזרת המנחה המלווה, שיתוף במשוב את הצוות והערכה דרך המערכת הטכנולוגית התומכת. קיים מנגנון של משוב והערכת עמיתים, תיעוד והערכת תוצרים במערכת הטכנולוגית תומכת הלמידה בHub.     
תכנית לימודים: ארגון התכנים במבנים שונים
כל התכנים המקצועיים מאורגנים כתהליך ולא כהשתלמות או קורס. את תהליך הלמידה בHub מלווה סילבוס מקצועי של תכנים רלוונטיים בהקשר לשלב או לביצוע הנדרש מהצוותים המובילים בבתי-הספר. התכנים מלווים את התהליך ולכן הסילבוס גמיש בהתאם לשלב בו נמצאת הקהילה והשלב הספציפי בו נמצא כל צוות מוביל.
לומדים: ארגון לומדים
הלומדים מאורגנים במעגלים שונים לפי בחירתם:
·      מליאת הקהילה השלמה המורכבת ממנהלים, סגנים, רכזים, מחנכים ובעלי תפקיד רלוונטיים
·      צוות מוביל בית-ספרי
·      חדר מורים הרלוונטי לשלב בתהליך
·      מסגרת המפקח ומנהליו
·      מסגרת השתלמות מוסדית תוך בית-ספרית   
מרחבי למידה: אופן ארגון מרחבי הלמידה
הלמידה מתקיימת בחדר המנהל, בחדר המורים בבית-הספר, בפסג"ה, בסיורי חוץ, בבית מלון ובמחלקת החינוך בעירייה.   
דרכי הוראה: גיוון בדרכי הוראה-למידה
התהליך מובל במגוון מתודות: סיור סינגולרי, האקתון, למידה Online, שיעור סינכרוני, סדנאות, הדרכה פרונטלית, מעגלי שיח, משובי עמיתים, יעוץ אישי, ייעוץ צוותי, הדרכות וסדנאות בחדר מורים, ליווי בשטח, התייעצות Online וOffline עם מידען ומומחה תוכן, מפגשי מליאת עמיתים בקהילה מקצועית לומדת וניהול בעזרת טכנולוגיה מתקדמת.    

בHub חינוכי בפסג"ה רמת-גן הצליחו ליישם את כל השישה. בסוף תהליך הלמידה משמש המודל לתחקור הצלחות ולשחזורן: צירוף ממדים מוצלח, או שינוי מוצלח בהרכב הממדים, יתועד ויהפוך לתורת הוראה בהמשך. מודל זה משמש בסיס לקהילה מקצועית לומדת בנושא ממדי הגמישות הפדגוגית. 




אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה