יום שלישי, 16 בפברואר 2016

AMP in Kotter's model


מודל אמ"ת על-פי קוטר


מודל אמ"ת מתבסס על שלושת העקרונות של דניאל ה' פינק:
1. אוטונומיה (Autonomy)– מתוך קונפליקט תלות-עצמאות עולה הצורך לשלוט בחיינו בעצמנו, ליצירת תחושת עצמאות. השליטה באה לידי ביטוי:
·      במטלה (Task)– בחירת המטלה לביצוע או היכולת להשפיע על מה שאנחנו עושים ולומדים. הבחירה תתבטא בשגרת ביצוע או בתעדוף הביצוע של מגוון מטלות. תתכן בחירה בעבודה במקביל בו-זמנית על מספר מטלות.
·      זמן (Time)– מתי אנו מבצעים את המטלה ומהו משך הביצוע. כשיש מספר מטלות התזמון וסדר ביצוען מאפשר תחושת אוטונומיה גם אם לא כל המטלות נבחרות. תחושה זו מועצמת כאשר לא מוכתב מועד לסיום המטלה על-ידי גורם חיצוני.
·      טכניקה (Technique)– היכולת לבחור כיצד אנו עושים את אותן מטלות. כל אדם בוחר את המתודות הרלוונטיות לביצוע המטלה, שתתרום לפיתוח המקצועי שלו.
·      צוות (Team)– בחירת השותפים לביצוע המטלה: עם מי אנו עושים זאת. הבחירה יכולה לנבוע מתוך שיקול מקצועי או בינאישי והשילוב ביניהם. בתהליך בית-ספרי מנהל ביה"ס בוחר בעצמו את הצוות, ואנשי הצוות בוחרים את התהליך בעצמם.
2. מומחיות (Mastery)– הוא הדחף האנושי להשתפר עוד ועוד במשהו שחשוב לנו.
מומחיות מתרחשת כאשר נוצרת תחושת זרימה בשעה שניצבים מול אתגר התואם ליכולות שלנו, תחושה שגורמת לנו להיות שקועים בעשייה עד כדי כך שהכול נראה "נכון" וזורם. 
3. תכלית (Purpose)– זוהי השאיפה לעשות את מה שאנחנו עושים במסגרת משהו גדול יותר מעצמנו. השייכות לקבוצה מקצועית לומדת המעצבת ומטמיעה את החזון בארגון.

שמונת השלבים ליצירת שינוי גדול על פי קוטר Kotter בשילוב מודל אמ"ת:
1. יצירת תחושה של דחיפות- כדי לחולל שינוי יש צורך בשיתוף פעולה נרחב, מחויבות, יוזמה ונכונות להקרבה מצד האנשים. שלב זה מעצים את תחושת האוטונומיה ומתבסס עליה. תחושת האוטונומיה תגדל דרך תגמול על דיבורים גלויי-לב בישיבות, ותגמול אנשים המוכנים להתמודד עם בעיות.

2. הקמת הקואליציה המנחה- בשלב זה מועצם עניין התכלית כמענה לתחושת הדחיפות שנוצרה. הקבוצה פועלת יחד כצוות- לכן על הצוות להיות תכליתי, מבוסס על אמון ובעל יעדים משותפים.​

3. פיתוח חזון ואסטרטגיה- יש לפעול בשני מישורים בצורה תכליתית המאפשרת אוטונומיה.
פיתוח חזון תכליתי, משכנע וברור שיסייע להכוונת מאמצי השינוי. חזון טוב מטפח תקווה ומוטיבציה, מקנה לאנשים סיבה קוסמת שכדאי להילחם למענה; תכלית.
גיבוש אסטרטגיות להגשמת החזון הזה המספקות את ההיגיון בו ואת הפירוט כיצד ניתן להגשימו, מאפשרות אוטונומיה לשותפים לחזון.

4. הפצת חזון השינוי- על המסר להיות תכליתי בהיר ופשוט, התקשורת פועלת במיטבה כשהיא ישירה תכליתית ופשוטה עד כדי כך שתהיה מובנת על כלל האנשים. חשוב להקפיד על קיום תקשורת דו-סיטרית, הנותנת תחושת אוטונומיה. בני אדם יתנו הסכמתם למשהו רק לאחר שניתנה להם הזדמנות להתמודד אתו ולקרוא עליו תיגר. בצורה זו תועצם תחושת האוטונומיה בשילוב תכליתיות.

5. אצילת סמכויות לעובדים לפעילות נרחבת תוך העצמת האוטונומיה הניתנת לעובדים. העובדים לא יירצו ולא יוכלו לעזור אם ירגשו שאין להם סמכויות. השלמת השלבים הראשונית תתרום להאצלת סמכויות לאנשים ולתחושת הבחירה והתכלית שלהם, אולם עדיין יכולים לצוץ מקרים בהם לעובדים חסרות מיומנויות לביצוע השינוי והם דורשים מומחיות בנושא.

6. השגת הישגים בטווח הקצר- חשוב להקדיש תשומת לב להישגים בטווח הקצר. תוצאות כאלה תבטחנה שהשותפים יזהו את תכלית השינוי. בכדי להעצים את התכליתיות יש לוודא כי תוצאות בטווח קצר נראות לעין. יש לתקשר תוצאות חד-משמעיות אלה באופן ישיר למאמץ השינוי לקראת רכישת מומחיות.  

7. גיבוש ההישגים וביצוע שינויים נוספים- רכיב התכלית מועצם לכדי ממדים מעשיים בשילוב המומחיות הנדרשת. בשלב זה מתקיימים במקביל מספר רב של מיזמי שינוי, כדי לנהל זאת בהצלחה על מנהלים בכירים להתמקד במשימות ניהול כוללות ולהטיל אחריות על דרגים נמוכים יותר. המומחיות היא בניהול, הכוח המניע הוא התכלית המשותפת לכולם. ניתן ליצר נישות אוטונומיה לבעלי תפקיד, אשר השלימו את השלב ומסוגלים להוביל אחרים דרכו,

8. מיסוד הגישות החדשות בתרבות. בשלב זה נוצרת אוטונומיה של בחירה בתרבות כחלק מהפיכתה להרגל. חשוב לעגן את אותם נהלים בנורמות ובערכי החברה. שינוי התרבות מתרחש בסוף, התרבות תשתנה לאחר שדפוסי הפעולה החדשים יניבו תועלת לקבוצה. כאן בא לידי ביטוי רכיב התכלית במלוא עוצמתו. כל עוד תכלית זו היא ברורה ומדויקת, תישאר תרבות זו על כנה.

• ארבעת השלבים הראשונים בתהליך השינוי מסייעים להפשרת סטטוס קוו נוקשה ומסורת קודמת. לכן הן מחייבים אוטונומיה ותכלית.
• שלבים 5-7 מנהיגים שיטות ונהלים חדשים רבים, לכן הם מחייבים מומחיות ותכלית.
• השלב האחרון מבסס את השינויים בתרבות החברה ומסייע להיקלטותם.

 בכדי שהשינוי יצליח, על מחוללי השינוי להקפיד שכל אחד מהשלבים שתוארו קודם לכן מיושמים כהלכה על-פי מודל אמ"ת. אין לדלג על שלבים, יש לחזק שלבים קודמים בשעה שמתקדמים הלאה תוך שיקוף האוטונומיה והבחירה בתחומים הרלוונטיים, העצמת המומחיות והחדשנות שבה, דיוק התכלית והשייכות למשהו גדול יותר. על המאמצים המושקעים על-פי מודל אמ"ת להצטבר ולהתפתח בצורה טבעית ולא בצורה שטחית ומאולצת.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה