יום שבת, 9 בינואר 2016

Multi Dimensions Significant Individual Learning (SIL) model


מודל ללמידה משמעותית רב ממדית


למידה משמעותית משלבת את לימוד תחום הדעת בהיבטי תפקודי הלומד, תוך שימוש בעקרונות הלמידה במרחבי הגמישות השונים. למידה משמעותית היא שינוי בתפקודי הלומד לאורך זמן.
Multi Dimensions Significant Individual Learning model
היא למידה משמעותית רב מימדית, עוצמתית וחווייתית ללומד. היא מתבססת על מודל Significant Individual Learning (SIL) , מודל ללמידה משמעותית שפיתח ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות.  
קיימים שישה היבטי לומד אשר הלמידה המשמעותית משנה: קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים, ניהוליים, חברתיים, רגשיים, חושיים-תנועתיים.
ללמידה קיימים שישה עקרונות, השילוב של כל ששת עקרונות הלמידה עם ששת תפקודי הלומד יוצר למידה משמעותית באמת. במסגרת הגמישות הפדגוגית קיימים שישה מזמני למידה משמעותית. 
הביטוי המקצועי הוא בבחירת מרחבי הגמישות הפדגוגית הרלוונטיים מתוך ששת המרחבים הבאים:
1.   ארגון התכנים בתכנית הלימודים במבנים שונים
2.   ארגון לומדים
3.   ארגון הזמן
4.   גיוון בדרכי הוראה-למידה
5.   גיוון בדרכי הערכה
6.   ארגון מרחבי הלמידה
הצלחת הלמידה המשמעותית תלויה במידת השגת מטרת התוכן או תחום הדעת, בהיבט תפקוד הלומד הרלוונטי, תוך שימוש מקסימלי בעקרונות הלמידה במרחבי הגמישות הפדגוגית המתאימים למיקסום תהליך הלמידה. 

תהליך הלמידה האפקטיבי משתמש בו זמנית בשישה עקרונות:
1. מוטיבציה חיצונית ופנימית:
·      מענה לצורך (פסיכולוגי), פתרון בעיות (קוגניטיבי) או סקרנות
·      אוטונומיה בבחירת הנושא, השיטה, השותפים
·      רלוונטיות: תכליתיות ויישום מיידי
·      התמקצעות ומומחיות
2. מעורבות ואקטיביות דרך עשייה וידיעת תוצאות:
·      רפלקציה ומטא-רפלקציה (תוך אישי)
·      הכוונה עצמית בלמידה וניהולה
·      משוב מובנה כחלק מתהליך הערכה רציף
3. עליה הדרגתית בדרישות לשמירה על מוטיבציה לאורך זמן:
·      עליה בדרגת הקושי
·      עליה במורכבות הנושא
4. סדר הגיוני המקל ומשפר את תהליכי הלמידה:
·            תכנון וארגון תהליך למידה על פי סדר הגיוני מובנה
·            הצגת הסדר ההגיוני ללומד כעקרון מארגן וכמקל על הלמידה
5. עקרונות מנחים וערך ללומד:
·      מתן כלים ועקרונות לתרגול והעמקה בתהליך הלמידה
·      המשגתם לעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומים
6. שונות בין לומדים:
·      מגוון שיטות הוראה בהתאם למאפייני הלומד
·      מגוון הגירויים שמרחב הלמידה מזמן ללומד
·      גיוון בדרכי הערכה

מרחב הלמידה מזמן למידה אוטונומית למומחיות תכליתית. בעקבות בחירת הלומד בעצמו את מגוון הגירויים ללמידה במרחב, בתחום הדעת אותו בחר, ומשתמש בתוצרי הלמידה בצורה תכליתית. בפעם הבאה בה יגיע למרחב למידה זה או מרחב אחר דומה יהדהד בו תהליך הלמידה שחווה. בכדי להשיג תהליך זה, על המלמד לאפשר ללומד, לאחר הצגת המטרות, הכלים והשיטה, לבחור בעצמו את מרחב הלמידה בו הוא רוצה ללמוד, לאפשר לו לרכוש מומחיות בתוכן הרלוונטי למרחב, ובסיכום להציג את תובנות התהליך כעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומים.
שישה היבטים לתפקודי לומד:
קוגניטיבי
יכולת הלומד לקיים תהליכי חשיבה מסוגים שונים כגון: חשיבה מסדר גבוה, טיעון, השוואה, הסקת מסקנות, פרשנות אישית, יישום, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית.
• מטה-קוגניטיבי
יכולת הלומד לחשוב על חשיבתו, שימוש מושכל באסטרטגיות למידה, הערכתן של האסטרטגיות, תהליכים רפלקטיביים על הלמידה, משימות הבנה, הבעה, פרשנות, עיבוד מידע, הערכה עצמית ועוד.
• ניהול הלמידה
יכולת הלומד לעצב את תהליכי הלמידה בהתאם לצרכיו. היכולת להציב יעדים, ארגון זמן, תכנון הלמידה, ביצועה והערכתה, ארגון סביבת הלמידה, שימוש במקורות מידע, בקרה עצמית ועוד.
• בין-אישי
ניהול שיח מכבד, עבודה בצוות, שיתוף פעולה, קבלת משוב ומתן משוב, מעורבות חברתית ותרומה לחברה, ניהול קונפליקטים, אמפתיה לזולת, סובלנות וסבלנות לאחר ולדעותיו, פתיחות, ויתור, יצירת הסכמות.
• תוך-אישי
ויסות ומשמעת עצמית, שליטה עצמית, הנעה פנימית, תחושת מסוגלות עצמית, נטילת אחריות, נקיטת יוזמה, התמדה, הצבת יעדים, קבלת החלטות ועוד.
• חושי-תנועתי
היכולת של הלומד להשתמש בשפת הגוף כולו כדי להביע רעיונות ורגשות. היכולת להתמצא במרחב, יציבה נכונה, שימוש בחושים ללמידה, ייצוג למידה באמצעות תנועה, צליל , צבע וצורה, רגישות אסתטית וכו'.


במידה והלמידה מתבצעת תוך שימוש מקסימלי בעקרונות הלמידה, היא תהיה אפקטיבית יותר. למידה משמעותית מזמנת למידה אוטונומית למומחיות תכליתית. בכדי להשיג תהליך זה, על המלמד לאפשר ללומד, לאחר הצגת המטרות, הכלים והשיטה, לבחור בעצמו את מרחב הלמידה בו הוא רוצה ללמוד, לאפשר לו לרכוש מומחיות בתוכן הרלוונטי למרחב, ובסיכום להציג את תובנות התהליך כעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומיםהצלחת הלמידה המשמעותית תלויה במידת השגת מטרת התוכן או תחום הדעת, בהיבט לתפקוד הלומד הרלוונטי, תוך שימוש מקסימלי בעקרונות הלמידה במרחבי הגמישות הפדגוגית המתאימים לתהליך הלמידה ולמאפייני הלומד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה