יום רביעי, 6 בינואר 2016

Learning out of school

למידה אוטונומית במרחב חוץ בית-ספרי


במסגרת הגמישות הפדגוגית קיימים שישה מזמני למידה משמעותית:
1.   ארגון התכנים בתכנית הלימודים במבנים שונים
2.   ארגון לומדים
3.   ארגון הזמן
4.   גיוון בדרכי הוראה-למידה
5.   גיוון בדרכי הערכה
6.   ארגון מרחבי הלמידה
כחלק מארגון מרחב הלמידה קיימת הלמידה במרחב החוץ בית-ספרי המזמנת התנסויות מגוונות ומאתגרות, ומאפשרת בחירה, חקר וגילוי. המרחב החוץ בית-ספרי מזמן למידה אוטונומית למומחיות תכליתית.
למידה אוטונומית: הלומד בוחר בעצמו ממגוון הגירויים במרחב החוץ בית-ספרי את סביבת הלמידה המתאימה לו, בתחום הדעת אותו בחר, ומשתמש בתוצרי הלמידה בצורה תכליתית בפעם הבאה בה יגיע למרחב חוץ בית-ספרי זה או מרחב אחר דומה.
בכדי להשיג תהליך זה, על המלמד לאפשר ללומד, לאחר הצגת המטרות, הכלים והשיטה, לבחור בעצמו את מרחב הלמידה החוץ בית-ספרי בו הוא רוצה ללמוד, לאפשר לו לרכוש מומחיות בתוכן הרלוונטי למרחב, ובסיכום להציג את תובנות התהליך כעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומים.
מנוע למוטיבציה פנימית על-פי המודל של דניאל ה' פינק תומך בלמידה אוטונומית חוץ בית-ספרית. גישה זו מתבססת על שלוש אבני יסוד או עקרונות של פינק:
1. אוטונומיה (Autonomy) – התשוקה לשלוט בחיינו בעצמנו, על ידי שליטה ב:
מטלה – Task – יכולת להשפיע על מה שאנחנו לומדים. לפי עולם התוכן בוחר הלומד בעצמו את מרחב הלמידה החוץ בית-ספרי בו יבצע את התצפית וההתנסות.
זמן – Time – מתי תתקיים את הלמידה או המשימות.
טכניקה – Technique – כיצד תבוצענה את אותן מטלות. כל לומד בוחר את המתודות הרלוונטיות למאפייני הלמידה שלו.
צוות – Team – עם מי אנו עושים זאת. האם הלומד בוחר ללמוד לבד, זוג או בקבוצה גדולה יותר.
2. מומחיות (Mastery) – הדחף האנושי להשתפר עוד ועוד במשהו שחשוב לנו.
תהליך הלמידה מלווה על-ידי מומחה מעולם התוכן הרלוונטי ותוך כדי הטמעת הופך למומחה תוכן בעצמו. המומחיות מתחילה במה שדניאל ה' פינק מכנה זרימה – (Flow) – כאשר האתגר שאנו ניצבים מולו תואם ליכולות שלנו, תחושה שגורמת לנו להיות שקועים בעשייה עד כדי כך שהכול נראה "נכון" וזורם. 
3. תכלית (Purpose) – זוהי השאיפה לעשות את מה שאנחנו עושים במסגרת משהו גדול יותר מעצמנו. השייכות לקבוצה מקצועית לומדת, אשר יכולה לבחור להשפיע כל הקהילה.

תהליך למידה חוץ בית-ספרי אפקטיבי משתמש בו זמנית בשישה עקרונות:
1. מוטיבציה חיצונית ופנימית:
·      מענה לצורך (פסיכולוגי), פתרון בעיות (קוגניטיבי) או סקרנות
·      אוטונומיה בבחירת הנושא, השיטה, השותפים
·      רלוונטיות: תכליתיות ויישום מיידי
·      התמקצעות ומומחיות
2. מעורבות ואקטיביות דרך עשייה וידיעת תוצאות:
·      רפלקציה ומטא-רפלקציה (תוך אישי)
·      הכוונה עצמית בלמידה וניהולה
·      משוב מובנה כחלק מתהליך הערכה רציף
3. עליה הדרגתית בדרישות לשמירה על מוטיבציה לאורך זמן
·      עליה בדרגת הקושי
·      עליה במורכבות הנושא
4. סדר הגיוני המקל ומשפר את תהליכי הלמידה:
·      תכנון תהליך למידה על פי סדר הגיוני מובנה הגלוי ללומד   
5. עקרונות מנחים וערך ללומד:
·      מתן כלים ועקרונות לתרגול והעמקה בתהליך הלמידה
·      המשגתם לעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומים
6. שונות בין לומדים:
·      מגוון שיטות הוראה בהתאם למאפייני הלומד
·      מגוון הגירויים שמרחב הלמידה החוץ בית-ספרי מזמן ללומד
·      גיוון בדרכי הערכה

מרחב הלמידה החוץ בית-ספרי מזמן למידה אוטונומית למומחיות תכליתית. בעקבות בחירת הלומד בעצמו את מגוון הגירויים ללמידה במרחב, בתחום הדעת אותו בחר, ומשתמש בתוצרי הלמידה בצורה תכליתית. בפעם הבאה בה יגיע למרחב הלמידה חוץ בית-ספרי זה או מרחב אחר דומה יהדהד בו תהליך הלמידה שחווה. בכדי להשיג תהליך זה, על המלמד לאפשר ללומד, לאחר הצגת המטרות, הכלים והשיטה, לבחור בעצמו את מרחב הלמידה החוץ בית-ספרי בו הוא רוצה ללמוד, לאפשר לו לרכוש מומחיות בתוכן הרלוונטי למרחב, ובסיכום להציג את תובנות התהליך כעקרונות הניתנים ליישום במרחבים דומים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה