יום שני, 18 במאי 2015

Orangehouse :קונספט

מודל ללמידה דיגיטלית עצמית, מבוססת שוליאות.
Apprenticeship Based Digital Learning (ABDL)

רציונאל:
המרת תהליך ההכשרה הקלאסי: קורס, הדרכה ולמידה כיתתית, בתהליך למידה דיגיטלי אשר מובל על ידי הלומד. מאפשר גמישות בהתאם למאפייניו, ובהתאם למועד גיוסו.

קורס- Dash Board
מצגת- למידה Online
שיעור פרונטאלי- למידה סינכרונית/ א-סינכרונית
כיתה- קהילה לומדת
מדריך- תומך למידה דיגיטלית

הסבר:
·      במקום קורס הבנוי לפי יחידות לימוד, תרגולים ומבחנים, קיים הDash Board
·      מעבר ממצגת ושיעור פרונטאלי ללמידה online
·      את שיעורי הכיתה מחליפים מופעי למידה סינכרוניים וא-סינכרוניים
·      הכיתה הופכת לקהילה לומדת
·      המדריך הופך להיות תומך למידה דיגיטאלית (תל״ד): Digital learning support

תועלת עיקרית:
אין תלות בפתיחת קורס לפי תנאי סף של מספר משתתפים.
תהליך הלמידה הקהילתי דיגיטאלי מתרחש כל הזמן: Digital online learning community

תכולת המודל:
1.   Orangehouse: מכלול התשתיות ללמידה דיגיטאלית Online: אתרים, אפליקציות, מדיות רלוונטיות, ליצירת קהילה מקצועית לומדת. האתר ותהליך הלמידה בו מתופעלים על ידי תומכי למידה דיגיטאלית (תל״ד): Digital learning support DLS.
בOrangehouse התומכים מומחים ללמידה דיגיטאלית, מומחים מקצועיים ואנשי IT.

2.   Dash board נתמך מערכת CRM, לפי מסלולים:
פרקי לימוד דיגיטאליים (למידה בבית- א-סינכרוני/ למידה בכיתה- סינכרוני) בהתאמה אישית לקצב הלומד. ברגע שהלומד מתחיל את תהליך הלמידה מוקמת עבורו שורה במסך על שמו, ומופיעים שלבי הכשרתו השונים לפי קטגוריות שונות. הוא מבצע למידה בכל אחד מהשלבים ובסיומה התאריך/ הציון/ התופעה מוזנים אוטומטית או ידנית על ידי הלומד או התומך.

3.   תרגולים (סימולציות/ מיומנויות) במחשב ובפרונטאלי בעזרת הת"לדים, בסיומם מוזנים לDash board הציון או הנקודות מהמשוב.

4.   שוליאות בהובלה עצמית (תצפיות בשטח מנוהלות על ידי הלומד) הלומד מוביל בעצמו את התצפיות בשטח, מחליט על הכמות, התדירות ובמי צופה (יוקצה אזור נפרד בשטח לשם כך). בתום התהליך יתעד הלומד בעצמו את התצפית.

5.   מבחני שלב והסמכה (כולל מעבר בין מסלולים) יבוצעו בצורה ממוחשבת או בצורה פרונטאלית והציון והמשוב יוזן על ידי התל"ד לDash board .


דוגמה לסדר יום ב:Orangehouse
בוקר: כל לומד מגיע או מתחבר מהבית ומקיים Huddle meeting עם התל"ד- הגדרת מטרות ותכולת היום. לאחר מכן מבוצע מופע למידה: סינכרוני, א-סינכרוני.
צהריים: סטאטוס ותרגול או מבחן בהתאם.
ירידה לשטח למופע שוליאות: Apprenticeship
כולל תיעוד תוצאות בDash Board
סיכום יום ומשוב בקהילה הלומדת של אותו יום.

·      המסלול מותאם אישית: מוגדר טווח מינימום מקסימום לכל שלב. קצב ההתקדמות הוא אישי אך תחום בזמן.
·      הDash board מייצג סטאטוס למידה/ הכשרה של כל לומד לפי פרקי לימוד, תירגולים, תצפיות ומבחני שלב. הוא שקוף ללומד, לתל"ד ולמנהלים.
·      מרחב הOrangehouse ישמש לתדרוכים online, רענונים מקצועיים offline וישיבות צוות מקצועיות.
·      הפיתוח המקצועי מתחיל בהקמת הלומד בDash Board אשר מלווה אותו גם בתהליך ההסמכה, ומשמש את המנהל להמשך ליווי וניהול לאחר מכן בשטח.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה