יום רביעי, 13 במאי 2015

מודל אד״ם: דמיון- השאיפה לשלמות הכוח המדמה.·      כל הציטוטים לקוחים מתוך ספרו של הרמב"ם/ ״מורה נבוכים״

מודל אד״ם נוצר בכדי להסביר את הקשר בין המיומנויות השונות של המאה ה21 שמוצגות במודל משתתפי״ם. האתגר העיקרי במודל משתתפי״ם הוא להסביר את הקשר והאינטגרציה בין המיומנויות השונות, לדייק את הערך המוסף של כולן ביחד.
כל מיומנות עומדת בפני עצמה אך מכלול המיומנויות מייצר ערך חדש. מודל אד״ם מסביר את המורכבות ומגדיר את הערך המוסף הייחודי הנוצר מאינטגרציה של המיומנויות השונות.

פירוט המיומנויות השונות הנדרשות מאד״ם במאה ה21 בהתאם לשלמויות השונות, אותן הגדיר הרמב"ם בספרו ״מורה נבוכים״:
1. אמת- החיפוש אחר השלמות השכלית: חיפוש אינסופי אחר האמת לתבונה שלמה, תוך שימוש במיומנויות פתרון בעיות ומחשבה ביקורתית. 
2. דמיון- שלמות הכוח המדמה: שלמות הדמיון מושפע ממיומנויות דיגיטליות, תודעה גלובלית ויצירתיות. 
3. מוסריות- שלמות המידות: מידות מאוזנות הבאות לידי ביטוי במיומנויות השיתוף והתקשורת הבינאישית.

דמיון: השאיפה לשלמות הכוח המדמה.
לכוח המדמה שני תפקידים:
ראשית, הוא מיצר את תחושת המציאות המדומה דרך החושים גם כאשר המציאות עצמה לא קיימת או נקלטת דרך החושים , בפועל אין קליטת רשמי מציאות דרך החושים, אך הכוח המדמה מייצר תחושה מדומה שהם נקלטו. תמונת המציאות קיימת במוח ללא גירוי חיצוני ממשי. ״והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום״. 
שנית, הדמיון מאפשר להרכיב תמונות חדשות מאותם רשמים: ״וירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם מקצתם ולפיכך ירכיב זה הכוח הזה מן הדברים אשר השיגם- דברים שלא השיגם כלל אפשר להשיגם״. הכוח המדמה מיצר חיבור דמיוני של רשמי מציאות, ליצירת מציאות חדשה שאינה קיימת, דמיונית (לדוגמא: סוס עם כנפיים וקרן אחת לו בקודקודו).
·        דמיון: התהליך שבו עולים על הדעת דברים שאינם נתפסים בחושים
·        יצירתיות: תהליך פיתוחם של רעיונות מקוריים בעלי ערך
·        חדשנות: תהליך יישומם של רעיונות חדשים הלכה למעשה  

מודל משתתפי"ם: מיומנויות המאה ה-21
מיומנות טכנולוגית- שליטה בכל המערכות הדיגיטאליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות, כדי להשיג ידע, לתקשר וליצור מערכות יחסים וכדי להיות מעודכנים כל הזמן במציאות המשתנה.
שיתוף פעולה- תפקידים בצוות, מיומנויות עבודת צוות, הדדיות, השפעה והנעת אנשים בצוות, כדי ללמוד ולעבוד כצוות בפיתוח ובהובלה של תהליכים מורכבים ורב ממדיים.  
תקשורת- מיומנויות ניסוח מסר, תקשורת בינאישית, טכניקות שכנוע, טיפול בהתנגדויות, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. העיסוק העיקרי יהיה הקשבה והשפעה ללא סמכות על האחר כדי לגייסו לתהליך הלמידה והעבודה.
תודעה גלובלית- ראיה של תהליכים חוצים עולם, זיהוי מגמות גלובליות, הבנת המורכבות הבינתרבותית, יכולת עבודה בסביבה גלובלית (פערי זמן, ניהול מרחוק, תפיסות עולם שונות תרבותית: סבלנות וסובלנות). הבנת השונות התרבותית כיתרון ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר.
פתרון בעיות- מיומנויות תחקיר, חשיבה מונעת ויוזמת. זיהוי הבעיה כמקור לחשיבה יוזמת ויצירתית.
יצירתיות- חשיבה אינטגרטיבית מקורית ייחודית ללא גבולות. חשיבה מקורית ודמיונית המצליחה לייצר מציאות חדשה.
מחשבה ביקורתית- הטלת ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה והתחדשות. ביצוע הערכה וחשיבה המטילה ספק בכל הנחת יסוד תוך מציאת פתרון חלופי חדש. 

שלוש מיומנויות משפיעות על עוצמתו של הכוח המדמה:
1.   מיומנויות דיגיטליות: בעזרת המדיה הדיגיטאלית ניתן לייצר כל מציאות דמיונית והיא אף מעוררת את הכוח המדומה, מגרה אותו ולעיתים מייצרת בלבול בתפישת המציאות. המדיות הדיגיטליות מטשטשות את הגבול בין מציאות לדמיון ומייצרות מציאות מדומה בצורה ויזואלית, אשר משפיעה על המוח ועל תפישת המציאות. המדיה הדיגיטלית הופכת למסר שמעצב את המציאות.
הרשתות החברתיות מייצרות מציאות דמיונית אינדיווידואלית: קיימות וירטואלית לכל אדם. הקיימות הוירטואלית של כל אדם ברשת היא תוצאה של התמונות והטקסטים אותם הוא מעלה לרשת החברתית. נוצרת מציאות חדשה אשר אינה תמיד בהלימה למציאות הפיזית שלו. נוצרה אותנטיות דיגיטלית שונה מהאותנטיות הפיזית. האותנטיות הדיגיטלית נמדדת במספר צפיות, עוקבים, לייקים, פוסטים וקישורים דיגיטליים נוספים, המעצבים את ישותו הדמיונית של אדם ברשת.
2.   תודעה גלובלית: היכולת לראות במבט עולמי, מייצרת תפישת עולם חסרת גבולות, מימד הזמן מתבטל ואין כמעט חשיבות למרחק הגיאוגרפי. תפישת העולם קיימת כהדהוד גלובאלי אחד, מייצרת תודעה גלובאלית המעצימה את הכוח המדומה, ופורצת את גבולות המציאות המקומית.
3.   יצירתיות או ייחודיות הן שתי תכונות או מיומנויות הקיימות בכל אדם ורלוונטיות לכל תחומי הדעת. השונות ביצירתיות בין בני האדם והשילוב השונה של המאפיינים והיכולות, מייצר לכל אדם ייחודי משלו. 
האיכות של הכוח המדמה שונה מאדם לאדם, ההבדל במידת השלמות טמון בשני מאפיינים של הכוח המדמה:
א) עוצמת הדימיון. על פי רוב, מושאי החושים המונכחים בעזרת הכוח המדמה ומשוחזרים באמצעותו, דהויים יותר ממושאי החושים עצמם. החפץ המופיע בתודעה כשאני מדמיין אותו, חלש בעוצמת צבעיו ובתחושת הנוכחות שלו מהחפץ שאני מתבונן בו ישירות. אולם יש אנשים המסוגלים לחוות באמצעות דמיונם את מושאי החושים ללא פערי עוצמה ניכרים, בין המושאים עצמם לייצוגם בדמיון. בעבורם הדמיון הופך לחוויה ריאלית מאד, העלולה להקשות על המדמיין להבחין בין המציאות לבין הדימיון. במקרה זה המדיה הדיגיטלית מנגישה את המציאות המדומה בעוצמה זהה לכל האנשים.
ב) היכולת ליצור צירופים חדשים מרשמי החושים שונה אף היא מאדם לאדם. יש אנשים שהדמיון שלהם איננו מאפשר יצירות דמיון הרחוקות מהדברים המוכרים להם. לעומתם יש מי שמסוגלים לפרוץ את גבולות המוכר וליצור מציאות-דמיון שאיננה קיימת כלל במציאות האמיתית. שלמות הכוח המדמה היא היכולת לשחזר רשמי החושים בעוצמה שאיננה נופלת מהתבוננות רגילה, וליצור באמצעותם מציאות דמיונית חריגה וחדשה. היום היינו מזהים את האדם בעל שלמות הכוח המדמה עם האמן. גם כאן המדיה הדיגיטאלית, התקשורת הגלובאלית והיצירתיות מאפשרים לרוב האנשים לחוות מציאות-דמיון שאיננה קיימת כלל במציאות האמיתית, בעוצמה שאיננה נופלת מהתבוננות רגילה, וליצור באמצעותם מציאות דמיונית חריגה וחדשה.   
מציאות חדשה זו מופצת ברשת ומייצרת תודעה גלובלית חדשה. הכוח המדמה משפיע על היצירתיות המתפרצת במדיה הדיגיטלית שמייצרת תודעה גלובלית חדשה.

אד״ם מחפש את האמת דרך פתרון בעיות ומחשבה ביקורתית, ממצה את הכוח המדמה שלו דרך ביטוי הייחוד והיצירתיות שלו במדיה הדיגיטלית ומשפיע על התודעה הגלובלית, הוא שואף לשלמות מוסר המידות דרך יצירת תקשורת בינאישית ושיתוף האחרים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה