יום שלישי, 5 במאי 2015

מודל אדרב"ה והרמן הסה

"לכל אחד ״יעוד״ משלו, אך איש לא יזכה ביעוד שירצה לבחור לעצמו,להתאימו לצרכיו ולשלוט בו כחפצו. חובתנו היא אחת: לחפש את עצמנו, להיות חסונים בתוך עצמנו, למשש את דרכנו קדימה, ולא לחשוב לאן תוביל הדרך. 
ייעודו האמיתי של כל אחד הוא: להגיע אל עצמו. יכול הוא לסיים את חייו כמשורר או כמטורף, כזמר נשמה או כנביא- אין זה מעניינו, כי אחרי ככלות הכול אין לדבר חשיבות כלשהי. עניינו הוא למצוא את גורלו שלו, לאו דווקא זה שהוא חפץ בו, ולמצות בו את הווייתו, בשלמות וללא קרע. כל השאר הוא רק בחינת מחצה, הוא ניסיון לברוח, הוא מנוסה אל האידיאל של ההמון. הסתגלות ומורא מן המצוי בתוכו פנימה."
דמיאן/ הרמן הסה

מטרת המודל: מיצוי הייעוד/ הפוטנציאל האישי של כל אדם
אדם: זיהוי מאפייניו
דרך: כיוון, מטרה, מצפן, יעד
ראיית המציאות: עובדות
בנק פתרונות: כלים 
האפשרות נבחרת על ידי האדם

שלבי המודל:
אדם:
·      מאפייני האדם עליו מופעל המודל:
o     יכולותיו: כישרונותיו, נטיותיו, נקודות חוזק ותורפה
o     מאווייו: רצונותיו, שאיפותיו, מה מניע אותו
o     הערך המוסף שלו למערכת: ייחודו, תרומתו הייחודית
דרך:
·      מה הכיוון, הנתיב, המצפן והמטרות
·      המטרה מנוסחת: כהתנהגות מדידה כמותית ואיכותית ותחומה בזמן
·      במידה ואין מטרה קיימת: יש ליצר מטרה חדשה
·      במידה והמטרה אינה מדויקת או רלוונטית יש לנסחה מחדש ולדייק אותה כמותית ואיכותית
ראיית המציאות:
·      איך אותו אדם רואה את מיקומו היחסי בדרך: האם הוא בכיוון, האם הצליח ומה המרחק שנותר
·      הערכת הביצועים – באיזו מידה הצליח לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות)
·      יתכן ויתגלה כי קיימים ביצועים שלא בוצעו בכלל
·      יתכן  ובוצעו אך לא במידה נדרשת
·      במצב של הצלחה מלאה או אפילו הצלחה מעל המצופה ביצועי האדם היו מוצלחים איכות וכמותית
·      בשלב זה יש להשקיע הרבה זמן בשיקוף מבוסס על עובדות על מנת להגיע להסכמה. הדוגמאות צריכות להגיע מהאדם עצמו. אם לא הצלחנו לייצר גישור על הפער בתפיסת המציאות בינינו, אין טעם להמשיך.
·      לא ניתן לעבור לשלב הבא ללא הסכמה!!!
בנק כלים להמשך הדרך:
·      כל האופציות העומדות לרשותו כדי לגשר על הפער או לשמר את ההצלחה
·      יש שתי אפשרויות: שיפור הפערים ושימור הצלחות או שינוי המטרות
·      יכול להיות שלאחר שבוחנים את כל הכיוונים (בשיח ודיאלוג) – חוזרים למטרות ומחדדים אותן.
האפשרות נבחרת על ידי האדם:
·      מה הוא בוחר כרגע ליישם במיידי

·      בנייה משותפת של תכנית חניכה, עבודה ופיתוח אישי של האדם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה