יום רביעי, 13 במאי 2015

מודל אד״ם: אמת- החיפוש אחר השלמות השכלית.

כל הציטוטים לקוחים מתוך ספרו של הרמב"ם/ ״מורה נבוכים״

מודל אד״ם נוצר בכדי להסביר את הקשר בין המיומנויות השונות של המאה ה21 שמוצגות במודל משתתפי״ם. האתגר העיקרי במודל משתתפי״ם הוא להסביר את הקשר והאינטגרציה בין המיומנויות השונות, לדייק את הערך המוסף של כולן ביחד.
כל מיומנות עומדת בפני עצמה אך מכלול המיומנויות מייצר ערך חדש. מודל אד״ם מסביר את המורכבות ומגדיר את הערך המוסף הייחודי הנוצר מאינטגרציה של המיומנויות השונות.


פירוט המיומנויות השונות הנדרשות מאד״ם במאה ה21 בהתאם לשלמויות השונות, אותן הגדיר הרמב"ם בספרו ״מורה נבוכים״:
1. אמת- החיפוש אחר השלמות השכלית: חיפוש אינסופי אחר האמת לתבונה שלמה, תוך שימוש במיומנויות פתרון בעיות ומחשבה ביקורתית. 
2. דמיון- שלמות הכוח המדמה: שלמות הדמיון מושפע ממיומנויות דיגיטליות, תודעה גלובלית ויצירתיות. 
3. מוסריות- שלמות המידות: מידות מאוזנות הבאות לידי ביטוי במיומנויות השיתוף והתקשורת הבינאישית.

פירוט מודל משתתפי"ם: מיומנויות המאה ה-21
מיומנות טכנולוגית- שליטה בכל המערכות הדיגיטאליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות, כדי להשיג ידע, לתקשר וליצור מערכות יחסים וכדי להיות מעודכנים כל הזמן במציאות המשתנה.
שיתוף פעולה- תפקידים בצוות, מיומנויות עבודת צוות, הדדיות, השפעה והנעת אנשים בצוות, כדי ללמוד ולעבוד כצוות בפיתוח ובהובלה של תהליכים מורכבים ורב ממדיים.  
תקשורת- מיומנויות ניסוח מסר, תקשורת בינאישית, טכניקות שכנוע, טיפול בהתנגדויות, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. העיסוק העיקרי יהיה הקשבה והשפעה ללא סמכות על האחר כדי לגייסו לתהליך הלמידה והעבודה.
תודעה גלובלית- ראיה של תהליכים חוצים עולם, זיהוי מגמות גלובליות, הבנת המורכבות הבינתרבותית, יכולת עבודה בסביבה גלובלית (פערי זמן, ניהול מרחוק, תפיסות עולם שונות תרבותית: סבלנות וסובלנות). הבנת השונות התרבותית כיתרון ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר.
פתרון בעיות- מיומנויות תחקיר, חשיבה מונעת ויוזמת. זיהוי הבעיה כמקור לחשיבה יוזמת ויצירתית.
יצירתיות- חשיבה אינטגרטיבית מקורית ייחודית ללא גבולות. חשיבה מקורית ודמיונית המצליחה לייצר מציאות חדשה.
מחשבה ביקורתית- הטלת ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה והתחדשות. ביצוע הערכה וחשיבה המטילה ספק בכל הנחת יסוד תוך מציאת פתרון חלופי חדש. 

אמת: החיפוש אחר השלמות השכלית.
תבונתו של האדם היא היכולת להתבונן במציאות ולהסביר אותה באמצעות הצורות המרכיבות אותה. האדם הוא רודף אמת מטבעו, הוא משתוקק לידיעות עמוקות ומהותיות על המציאות וינסה להשיגן עד שיגיע לאמת. לשם כך עליו להשתמש בשתי מיומנויות:
1. פתרון בעיות: פתרון בעיות מתאפיין בזיהוי המכשול או האתגר, ביצוע חקר מעמיק, אפיון הבעיה, ובחירת מגוון מתודות כדי לפתור את הבעיה. פתרון זה מוצג כידיעה עמוקה ומהותית, ומוגדר כתהליך גילוי האמת.
2. מחשבה ביקורתית הקיימת בהקשר לספק וללמידה. מחשבה ביקורתית היא היכולת להתבונן במציאות ולהסביר אותה באמצעות הצורות המרכיבות אותה. מדובר בתהליך אינסופי של הטלת ספק כחלק מחיפוש אחר האמת. הביטוי העיקרי הוא ברמת חשיבה גבוהה של הערכה כחלק מתהליך למידה. המחשבה הביקורתית משמשת להערכת התוצר שהושג כחלק מתהליך פתרון הבעיות דרך ויכוח או המשגת התוצר, שאילת שאלות הקשורות לתהליך עצמו, הבעת עמדה או גיבוש תפיסה בהקשר לתוצאות החיפוש אחר השלמות. 
הגעה לשלמות שכלית היא ידיעת האמת בגלל היותה אמת: ״וכן אין תכלית האמת אלא שידע שהיא אמת״. הרמב"ם מכנה את האדם שהגיע לידי שלמות אינטלקטואלית פילוסוף. כתוצאה מהשימוש בשתי המיומנויות מוגדרת הזהות העצמית ביחס לזהות האחר וניתן לתרגם אותה לערכים המעצבים את הזהות הייחודית של אותו אדם.

אד״ם מחפש את האמת דרך פתרון בעיות ומחשבה ביקורתית, ממצה את הכוח המדמה שלו דרך ביטוי הייחוד והיצירתיות שלו במדיה הדיגיטלית ומשפיע על התודעה הגלובלית, הוא שואף לשלמות מוסר המידות דרך יצירת תקשורת בינאישית ושיתוף האחרים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה