יום חמישי, 9 ביולי 2015

רמת-גן בדרך לעיר החכמה (smart city) הראשונה בחינוך

תהליך האורבניזציה מתרחש במהירות והמצב החדש מחייב את הערים לגבש אסטרטגיה חדשה לניהול עתידי של ערים גדולות ומגה-ערים.
אסטרטגיה זו נקראת smart city או עיר חכמה:
שימוש בטכנולוגיות דיגיטאליות וטכנולוגיות ניהול ידע ותקשורת
information and communication technologies (ICT),
לשיפור איכות ביצועי השירותים העירוניים, להורדת עלויות וצמצום משאבים, ליצירת מעורבות פעילה גבוהה יותר של התושבים בעירם.  
מציאות זו מציבה אתגרים רבים וביניהם אתגרים בניהול והובלת תחום החינוך בעיר גדולה: עשרות בתי ספר ומאות גנים. הנושא הוא מורכב למדי במקרים של התבססות על התשתית הקיימת, ולצד זה פיתוח תשתית שתוכל לענות לצרכיהם העתידיים של התושבים.


העיר רמת-גן שמה את נושא החדשנות בחינוך במקום ראשון. חזון העיר מחייב את הרשויות בשליטה ובקרה יעילה יותר על מערכות החינוך העירוניות, ופיקוח קפדני על הגידול והפיתוח המואץ בעולם החינוך בעיר.
השינוי הוא תפישתי: מניהול פרויקטים וחדשנות בתוך מוסדות החינוך, ליצירת תרבות של שגרת חדשנות עירונית.
במקביל מובילה המגמה של שימוש מוגבר בטכנולוגיות חדשניות והפיכת הערים המצטופפות לערים חכמות. התרבות תתבסס על מרחב עירוני ללמידה הדדית: מרחב שיחה משותף ללמידה משמעותית, לחדשנות וליצירתיות.

החינוך בעיר מנוהל כמערכת-על המורכבת מתת מערכות. בכדי להוביל את תרבות החדשנות בחינוך בעיר, יש ליצר פלטפורמה בה כל פרט במערכת העל, צורך מידע מן המערכות המקושרות אליו ומשדר מידע אשר משמש את המערכות המקושרות אליו.
קיימות שתי הגדרות ל״עיר חכמה״:
1.   עיר אשר דואגת לשיפור השירות לתושב תוך התייעלות וחסכון במשאבים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.
בהקשר לעולם החינוך: עיר אשר דואגת לשיפור מתמיד של איכות החינוך לתושב, תוך התחדשות והתייעלות לשימוש במשאבים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.  

2.   IBM מגדירה ״עיר חכמה״ כמערכת המחוברת למערכות רבות אחרות, בהן מתקיים תהליך דינאמי ומתמשך של עבודה ופעילויות.
בהקשר לעולם החינוך: עיר שמובילה את החינוך כמערכת המחוברת למערכות חינוך רבות אחרות המתקיימות במוסדות החינוך השונים בעיר, תוך אינטגרציית תהליכי החדשנות בחינוך.

לפי הגדרת IBM, פתרונות העיר החכמה יספקו למנהיגי העיר: ראש העיר ומנהלת מחלקת החינוך, כלים טובים יותר לניתוח מידע עבור קבלת החלטות בנושא החדשנות בחינוך, צפי מוקדם של בעיות באמצעות פרו-אקטיביות ותיאום המשאבים כדי לתת פתרונות יעילים ואפקטיביים יותר בראיית תהליכי החינוך בעיר.

הקונספט המיטבי ל״עיר חכמה״ בחינוך, הוא מודל HUB רמת-גן לחינוך:
פירוט:
בשלב הראשון נוצרת קהילה לומדת: מנהלי רמת גן מייצרים תשתית תרבותית של שיח חינוכי בנושא חדשנות. כל מנהל מזהה את הצורך הייעודי שלו בחדשנות בחינוך.
בשלב הבא מפותח התהליך החינוכי שיוטמע בכל מוסד חינוך. התהליך יפותח וילמד דרך מתודולוגית הdesign thinking בשיטת למידה Online. תוקם תשתית טכנולוגית ללמידה online אשר תשמש את קהילת אנשי החינוך בעיר.
בשלב השלישי מוקם התהליך כשגרת חדשנות על Dashboard בHUB במרכז הפסג"ה בעיר. מסך זה מייצג את סטאטוס התהליך המוטמע בכל בית ספר בOnline.
בעזרת הhub בפסג"ה מתקיים תהליך ההטמעה של שגרת החדשנות (בליווי מומחי תוכן הנותנים תמיכה דרך הקהילה, הלמידה Online, מפגשי אחד על אחד וליווי בשטח).
בתום שלב ההטמעה, הופכת שגרת החדשנות לתרבות שחוזרת על עצמה כשגרה, בכל מוסדות החינוך בעיר רמת גן. תהליכי חדשנות מוצלחים יוצעו למוסדות חינוך אחרים בעיר.
ה HUB משמש כמרכז תמיכה, בקרה ותיעוד לכל תהליכי החדשנות בחינוך בעיר ובכך מייצר שפה ומודלים אחידים ליצירת תרבות של שגרת חדשנות. 

רמת-גן הופכת לעיר החכמה הראשונה בעולם התחום החינוך: נוצרת תרבות של שגרת חדשנות המנוהלת בצורה אינטגרטיבית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. 
הנהגת העיר מובילה את החינוך בעיר תוך שיפור מתמיד של איכות החינוך לתושב (גילאי 3-35), התחדשות והתייעלות לשימוש במשאבים באמצעות טכנולוגיות חינוך מתקדמות, תוך אינטגרציית תהליכי החדשנות בחינוך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה