יום שישי, 24 ביולי 2015

מודל ממ״ש לפיתוח מקצועי של עו"ה: מרחב, מומחה, שוליאותלמידת מרחב, מומחה ושוליאות
Learning through Space, Expert and Apprenticeship 

למידת מרחב: למידה דרך תנועה בחלל
למידת מומחה: למידה דרך שיח מקצועי עם מקצוען
למידת שוליאות: למידה דרך עשייה במציאות

למידת מרחב: למידה דרך מיקום יחסי במרחב, שינוי מיקום/ פרספקטיבה, חווית תנועה, שיח בין החלל לאדם (כולל כניסה ויציאה).
למידת מומחה: דיאלוג מקצועי הכולל בסיס ידע, מושגי יסוד, הבנת תהליכים ועקרונות, פרוצדורות, פתרון בעיות וזהות מקצועית.
למידת שוליאות: התנסות מקצועית ב"זמן אמת" לשיפור המיומנויות.

דוגמא ללמידת ממ״ש בנושא: כיתה הטרוגנית
למידת מרחב: למידה דרך תנועה במרחב מורכב ומגוון בגירויים ואתגרים.
רפלקציה לגבי המחשבות, התחושות והרגשות שמרחב כזה מעורר: למשל במרכז קניות הומה אדם- מה מעורר, מרגש? האם נקלטים כל הגירויים באותה עוצמה? איך מבוצע תהליך הערכת מצב וקבלת החלטות במרחב זה? מה יוצר מיסוך? האם אני מובל או מוביל במרחב? לפי מה אני קובע את מסלול התנועה בו?
באנלוגיה לכיתה רבת גירויים בעוצמות ובצורכי לומד שונים. מה אני למד על עצמי והאופן בו אני מזהה ומתמודד עם המצב?
למידת מומחה: למידה דרך שיח מקצועי עם מומחה בנושא: שונות בין לומדים. ניתוח אקדמי לאור בסיס ידע חדש, תיאוריות, גישות, כלים חדשים להתמודדות עם כיתה הטרוגנית. שיח דרך ניתוחי אירוע ודילמות לגיבוש התפישה, לתרגול קבלת החלטות בסיטואציה מורכבת. יצירת בנק לקחים ספציפיים, מצבים ועקרוניים.
למידת שוליאות: למידה דרך עשייה בסביבה אמיתית בעלת מגוון גירויים או מצבים משתנים. התנסות למשל במתן שירות למספר לקוחות בו זמנית, תוך יישום העקרונות ודרכי ההתמודדות עם שונות בין לקוחות: מאפיינים שונים, צרכים שונים, התנגדויות.
רפלקציה לאורך כל התהליך להמשגת הלמידה וגיבוש הזהות המקצועית הייחודית.

לאורך כל הפיתוח המקצועי:
המשגת הערך- מה עומד מאחורי הנורמה, התועלת, ההיגיון מאחורי. הקוד האתי. בשלב זה לומד ומבין המורה מהו הערך המקצועי, הקוד האתי העומד מאחורי הפתרון שרכש בשלב הקודם. ערך זה מהווה כלי משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות המקצועי שלו ולכן חשוב להבינו עד ליסוד ולתרגל את אופן השימוש בו בעזרת דילמות. מיקום הערך בזהות הייחודית שלו.
לדוגמא: ההתמודדות בכיתה הטרוגנית קיצונית
המיומנות מורכבת מבנק הכלים ומתודות להתמודד עם השונות, מגוון שיטות ההוראה המותאמות לצורכי ורמת הלומד. למידה פרטנית אף היא גישה או מתודה.
הערך או התפישה היא ראיית הכיתה ההטרוגנית כדבר מבורך ומאתגר, אפילו משהו לשאוף אליו: אם אני מצליח לייצר תהליכי למידה אפקטיביים בכיתה כזו אני ממש את יכולותיי המקצועיות והופך להיות מקצוען. הדבר מעורר בי עניין, אתגר, משאיר אותי רענן וחיוני. הופך אותי יותר משמעותי לכל לומד, מלמד אותי להיות יותר גמיש, יצירתי, קשוב לכל תלמיד. אני מנהל זמן שיעור נכון, מבצע תהליכי הערכת מצב מורכבים יותר בסביבה מרובת משתנים, משפר יכולות התמודדות עם תסכול וכישלונות שלי ושל הלומד. כתוצאה מתהליך הלמידה אני מזהה אותה ומחדד את כישורי הניתוח והאבחנה, משתמש במגוון שיטות הערכה והופך למאסטר.
אני זוכה להערכה מצד התלמידים, הקולגות וההנהלה.
עמדת החיים שלי לגבי הכיתה ההטרוגנית השתנתה: מסיטואציה מאתגרת אשר נרתעתי ונמנעתי ממנה, לסיטואציה שאני מחפש אותה, מאפשר אותה ומתקדם בעזרתה הלאה.

בסיום התהליך:
חזרה לצורך בכדי לראות האם קיבל מענה תוך רפלקציה על תהליך הלמידה שביצע.
חזרה לצורך הראשוני ובדיקה: האם ניתן המענה לצורך הראשוני, האם השתנה או יש לדייק את הצורך, האם אני מרוצה מהתהליך הרפלקטיבי אשר בוצע, מה ניתן ללמוד ממנו?
הערך הנרכש הוא מעבר למיומנות, הוא התפישה, העמדה המקצועית לגבי המיומנות. הבנת התרומה של הלמידה, מה מסתתר מאחוריה. ראיית המציאות לאור התפישה החדשה.
חוויה זו מקרבת את עו"ה כאשר הוא חש כי השתמש בכל כישוריו, הביא לידי ביטוי את ייחודו ומילא את מאוויו ותשוקותיו.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה