יום שני, 20 ביולי 2015

מהשתלמות לתרבות: תפישה חדשה בפיתוח מקצועי של עו"ה


צוות מומחים מובילים את הקמת הHub החינוכי במרכז פסג״ה.
השינוי בHub הוא תפישתי: מניהול פרויקטים וחדשנות בתוך מוסדות החינוך, ליצירת תרבות של שגרת חדשנות עירונית.
במקביל מובילה מגמה של שימוש מוגבר בטכנולוגיות חדשניות והפיכת הפיתוח המקצועי ל״פיתוח מקצועי חכם״. הפיתוח מתבסס על מרחב עירוני ללמידה הדדית: מרחב שיחה משותף ללמידה משמעותית, לחדשנות וליצירתיות.

תכולת הHub החינוכי:
1.   קהילה לומדת
המנהלים והצוותים המובילים מייצרים תשתית תרבותית של שיח חינוכי בנושא חדשנות. כל מנהל מזהה את הצורך הייעודי שלו בחדשנות בחינוך.
2.   תשתית טכנולוגית ללמידה online
משמשת את קהילת אנשי החינוך בעיר. מפותח התהליך החינוכי שיוטמע בכל מוסד חינוך. הנושא מפותח ונלמד דרך מתודולוגית הdesign thinking בשיטת למידה online
3.   Dashboard
בשלב השלישי מוקם התהליך כשגרת חדשנות על מסך Dashboard בHub במרכז הפסג"ה בעיר.
בעזרת הhub בפסג"ה מתקיים תהליך ההטמעה של שגרת החדשנות (בליווי מומחי תוכן הנותנים תמיכה דרך הקהילה, הלמידה online, מפגשי אחד על אחד וליווי בשטח).
בתום שלב ההטמעה, הופכת שגרת החדשנות לתרבות שחוזרת על עצמה כשגרה, בכל מוסדות החינוך בעיר. תהליכי חדשנות מוצלחים יוצעו למוסדות חינוך אחרים.
הHub משמש כמרכז תמיכה, בקרה ותיעוד לכל תהליכי החדשנות בחינוך בעיר ובכך מייצר שפה ומודלים אחידים ליצירת תרבות של שגרת חדשנות ולפיתוח המקצועי של עו"ה. 

בHub מיוצרת תרבות חדשה לפיתוח המקצועי של עו"ה.
6 גורמי חדשנות בפיתוח המקצועי בHub החינוכי:
1.   מותאם צורכי עו"ה- הליווי האישי ומרחב הלמידה בHub מותאמים לקצב ולמאפייני עו"ה הלומד. מרחב הHub מציע מגוון פלטפורמות ללמידה: קהילה לומדת, למידה online, מומחי תוכן לייעוץ 1:1 (בHub, בonline, בשטח), ולמידת עמיתים. שיטת וקצב הלמידה מותאמים אישית לעו"ה.
2.   מיושם בבית הספר- הפתרון או התהליך הנבחר להובלה בעזרת הHub, מיושם הלכה למעשה בבית הספר והופך את התיאוריה לפרקטיקה. כל תוכן או מודל שנלמד מוטמע דרך תהליך הלמידה המיושם online בשטח.
3.   ניהול ״חכם״ של תהליך הפיתוח המקצועי- הפיתוח המקצועי מתועד ומבוקר בעזרת dashboard שמציג בHub את כל תהליכי החדשנות המתקיימים בו ברגע. הייצוג על הלוח הוא על פי השלבים של התהליך: אוניברסיטה סינגולארית, Design thinking והטמעה על פי Kotter. כל שלב מחולק לאבני דרך ומתועד כסטאטוס ההתקדמות של התהליך, כולל תיעוד ההתייעצויות שבוצעו והתוצרים של כל שלב. דרך תיעוד זה, ניתן לעקוב ולשחזר את תהליך הלמידה של עו"ה. 
4.   פיתוח מקצועי אינטגרטיבי- ראייה אינטגרטיבית של כל תהליכי הלמידה והחדשנות המתקיימים במקביל בHub בעזרת הDashboard. כל תהליך מתועד ונוצר Hub לומד: כל עו"ה יכול ללמוד מניסיונו של האחר.
5.   חדשני באינטגרציה של מתודות הפיתוח המקצועי- נוצרת תרבות למידה ופיתוח מקצועי המשלבת קהילה לומדת עם למידה online ושגרת חדשנות- תרבות של long learning life.
6.   טכנולוגיות למידה חדשניות- מעבר לייצוג תהליך הלמידה על הDashboard,
המתודולוגיות והפלטפורמות ללמידה online הן העדכניות ביותר בעולם הלמידה הדיגיטאלית. המנהלים והמורים יוכלו להתפתח וללמוד במגוון דרכים ואמצעים - MOOC, קורסים ללמידה עצמית וקורסים שיתופיים.

נוצרת תרבות של שגרת חדשנות המנוהלת בצורה אינטגרטיבית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. הפיתוח המקצועי של עו"ה השותפים, הוא תוך שיפור מתמיד של איכות הפיתוח המקצועי, התחדשות והתייעלות לשימוש במשאבים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, תוך אינטגרציית תהליכי החדשנות בחינוך. נוצר מודלינג של שגרת חדשנות בפיתוח המקצועי של עו"ה שמייצרת שגרת חדשנות בחינוך. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה