יום שלישי, 14 ביולי 2015

מודל משתתפי"ם מושלם בHUB החינוכי


מודל משתתפי"ם פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לצורך מערכת החינוך, במודל מארגן למיומנויות המאה ה21 של הלומד. במקביל מוקם יחד עם צוות מומחים HUB חינוכי עירוני, המיישם בצורה מושלמת את השימוש במודל משתתפי"ם, לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה בעיר.


מודל משתתפי"ם: מיומנויות המאה ה-21
מיומנות טכנולוגית- שליטה בכל המערכות הדיגיטאליות, והפלטפורמות השונות.
שיתוף פעולה- מיומנויות עבודת צוות, הדדיות, השפעה והנעת אנשים בצוות. 
תקשורת- מיומנויות ניסוח מסר, תקשורת בינאישית, גישור והתמודדות עם קונפליקטים.
תודעה גלובלית- ראיה של תהליכים חוצים עולם ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר.
פתרון בעיות- מיומנויות חקירה וזיהוי בעיה כמקור לחשיבה יוזמת ויצירתית.
יצירתיות- חשיבה מקורית ודמיונית המצליחה לייצר מציאות חדשה.
מחשבה ביקורתית- הטלת ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה והתחדשות.

Educational Hub Pyramid EHP
פירמידת Hub חינוכי היא פירמידה משולשת המורכבת מארבעה קודקודים:
1.   קהילה לומדת
2.   למידה Online
3.   שגרת חדשנות
4.   Hub רמת-גן (מרכז פסג״ה)
מטרתה להוות מרכז תרבות לחדשנות בחינוך בעיר: היא מהווה מוקד להובלת תהליכי חדשנות בעיר כחלק משגרת חדשנות. כל ארבעת הקודקודים מהווים את המרחב לפיתוח התרבות החדשה.

פירוט תהליך ההקמה ומיומנות המאה ה21 הרלוונטיות בעיקר לשלב:
שלב 1:
לאחר שלב ההשקה בכל מערכת החינוך בעיר: טרום יסודי, יסודי ועל יסודי במסגרת ימי הערכות, יגויסו לתהליך 9 בתי ספר.
כל המנהלים יעברו 4 מפגשים של האוניברסיטה הסינגולארית עם הצוותים המובילים שלהם, בכדי לזהות את הצורך הספציפי לבית ספרם ולהגדיר מהי שגרת החדשנות, התהליך אותו הם רוצים להוביל בבית ספרם.
בשלב זה מוקם הקודקוד הראשון בפירמידה. קודקוד זה נקרא קודקוד הקהילה הלומדת: נוצרת קהילה לומדת של המנהלים ואנשי הצוות המוביל ונבנים מנגנונים תומכים, כולל מוביל לקהילה בHub.
נדרשות בעיקר המיומנויות הבאות:
o     שיתוף פעולה- מיומנויות עבודת צוות, הגדרת תפקידים בצוות, הדדיות, השפעה והנעת אנשים בצוות, ללמוד ולעבוד כצוות בפיתוח ובהובלה של תהליכים מורכבים ורב ממדיים.  
o     תקשורת- מיומנויות ניסוח מסר, תקשורת בינאישית, טכניקות שכנוע, טיפול בהתנגדויות, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. העיסוק העיקרי יהיה הקשבה והשפעה ללא סמכות על האחר כדי לגייסו לתהליך הלמידה והעבודה.

שלב 2:
בשלב השני יהפוך התהליך שנבחר לכל בית ספר ל״מוצר״ דרך מתודולוגית הDesign Thinking. מתודולוגיה זו תלמד דרך למידה Online. למידה Online היא הקודקוד השני בפירמידה. התשתית ללמידה Online, הובלתה וניהולה יתרחשו בHub.
נדרשות בעיקר המיומנויות הבאות:
o     מיומנות טכנולוגית- שליטה בכל המערכות הדיגיטאליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות, כדי להשיג ידע, לתקשר וליצור מערכות יחסים וכדי להיות מעודכנים כל הזמן במציאות המשתנה.
o     תודעה גלובלית- ראיה של תהליכים חוצים עולם, זיהוי מגמות גלובליות, הבנת המורכבות הבינתרבותית. הבנת השונות התרבותית כיתרון ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר.

שלב 3:
בשלב השלישי יוקם התהליך הנבחר על Dashboard בHub ויהפוך לשקוף, מואר וגלוי לעיני כל. מסך זהה יוקם בחדר מנהלת אגף החינוך בעירייה, לקבלת תמונת מצב עדכנית Online לתהליך, בראייה אינטגרטיבית עירונית. מסך זה מהווה את הקודקוד השלישי בפירמידה.
נדרשות בעיקר המיומנויות הבאות:
o     תודעה עירונית- ראיה של תהליכים חוצים עיר, זיהוי מגמות עירוניות, הבנת המורכבות העירונית. הבנת השונות כיתרון ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר.

שלב 4:
בשלב זה יוטמע התהליך בבתי הספר, ליצירת תרבות של חדשנות. כל מנהל יטמיע תרבות זו בבית הספר שלו. שלב זה יבוצע בעזרת המודל של Kotter להובלת שינוי תרבותי. ההטמעה תלווה על-ידי מומחי תוכן רלוונטיים עד לשלב יצירת התרבות החדשה. כך תושלם הפירמידה על-ידי יצירת הקודקוד הרביעי: שגרת חדשנות.
נדרשות בעיקר המיומנויות הבאות:
o     פתרון בעיות- מיומנויות חקירה ותחקיר, PDCA, חשיבה מונעת ויוזמת, פנומנולוגיה. זיהוי בעיה כמקור לחשיבה יוזמת ויצירתית.
o     יצירתיות- חשיבה אינטגרטיבית מקורית ייחודית ללא גבולות. חשיבה מקורית ודמיונית המצליחה לייצר מציאות חדשה.
§      דמיון: התהליך שבו עולים על הדעת דברים שאינם נתפסים בחושים
§      יצירתיות: תהליך פיתוחם של רעיונות מקוריים בעלי ערך
§      חדשנות: תהליך יישומם של רעיונות חדשים הלכה למעשה  
o     מחשבה ביקורתית- הטלת ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה והתחדשות. ביצוע הערכה וחשיבה המטילה ספק בכל הנחת יסוד תוך מציאת פתרון חלופי חדש.
סיכום:
הHub יהפוך למרחב פעילות לקהילה הלומדת, ללמידה Online ולשגרת חדשנות חינוכית עירונית: כל בית ספר שיהיה מעוניין לאמץ שגרה קיימת או לייצר חדשה, יבצע זאת דרך הHub. מנהל בית הספר והצוות המוביל יקבלו לאורך כל התהליך תמיכה מהקהילה הלומדת, מהלמידה Online, במפגשי 1:1 פרונטאליים או א-סינכרוניים עם מומחים, וייעוץ בבית הספר עצמו. דרך תהליך הקמת הHub ירכשו ויתמקצעו כל השותפים במיומנויות משתתפי"ם.

  • כאשר יהפוך הHub לתרבות, הוא ימשיך להטמיע את השימוש במיומנויות, למציאת אמת חינוכית חדשה במערכת החינוך בעיר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה