יום רביעי, 4 בפברואר 2015

(המשך) הקפיטליזם הורג את מדעי הרוח The Capitalism kills the faculty of Humanities


הסיבה העיקרית לירידה בדרישה ללימודי מדעי הרוח היא הקפיטליזם. בחברה המערבית הקפיטליסטית, יש דרישה חד משמעית לפרקטיות ולרווחיות: כל מה שאינו ניתן לתרגמו לכסף הופך להיות חסר משמעות. במציאות כיום כל דבר נמדד בערכו הכספי בלבד. 
הבורגנות טיפחה את האנוכיות והרכושנות. כך מחקה את כל הערכים המוסריים הנעלים ששיקפו את התפיסה ההומנית של שותפות להווית החיים עלי אדמות. כתוצאה מכך נמחק הצורך במדעי הרוח.
אם נחזור לתקופת יוון נראה כי הפילוסופים היוונים באתונה עסקו גם הם בשאלת ההצלחה, והציעו אמת מידה אחרת למדידתה. בעבורם- שאלת ההצלחה איננה נמדדת בטיפוס בסולם הקריירה, אלא באישיות שהצליח האדם לגבש. תפקידו של האדם הוא לגבש את אישיותו במהלך חייב- עליו לבצע סדרת פעולות אשר בעזרתן תגובש אישיותו וככל שהיא תהיה יותר מאוזנת, הצלחתו האישית גדלה.
כאן נכנס לפעולה מודל SIL ללמידה משמעותית:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר
בשלב החמישי מגובשת זהות ייחודית ללומד ובשלב השישי הוא תורם לסביבה ומלמד את האחר.
על פי סוקרטס, אפלטון ואריסטו, האדם לא רק יוצר בעזרת האישיות שלו, הוא גם יוצר את האישיות שלו. יצירת האישיות ויצירה בעזרת האישיות באים לידי ביטוי בשלבים 4 ו-5.
בשלב 4 לומד האדם את הערך העומד מאחורי הנורמה ובכך מפנים אותו והופך אותו לחלק מאישיותו. בשלב 5 הוא ממקם את הערך בסולם הערכים האישי שלו ובכך מייצר זהות ייחודית לו. במקביל הוא בודק מה הוא הביטוי של הזהות הייחודית לו על הסובבים אותו ובכך הוא יוצר בעזרת האישיות שלו. הוא מזהה את מצפונו ופועל לפיו ומשפיע על הסובבים אותו. 

יש להציב את המודל הסוקרטי ואת מודל SIL כבסיס לחשיבה מחודשת, על תפקידם של מדעי הרוח בחינוך לחיים,  ויצירת עצמאות מחשבתית: חשיבה ביקורתית וגמישות. הנחת היסוד היא, שיש לכולנו "שאיפה למשמעות", ואנחנו נעשים מאושרים רק מתוך הרגשה שמגשימים אנו את משמעותנו. תפקידו של המורה לייצר בעזרת דיאלוג "שיח לגילוי העצמי', להביא לידי מודעותו של הלומד את מה שידוע לו בליבו, ולא להרוות אותו באינפורמציה. יש לשקם בעזרת האנתרופוציאליזם את הערכים המוסריים הנעלים ששיקפו איזושהי תפיסה של שותפות להוויה הזאת של החיים עלי אדמות. בעזרת מודל SIL יש לעזור לכל אדם לגלות את זהותו הייחודית.  


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה