יום ראשון, 22 בפברואר 2015

מודל משאב״ה לעידוד המאמץ והסקרנות אצל הלומד


שלבי המודל:

מאמץ Effort
שאיפה Ambition
אפשרויות Options 
בחירה Choice 
הוקרה Praise

בעקבות הצורך לעודד מאמץ וסקרנות אצל הלומד בדור המילניום פותח מודל משאב"ה. המודל שונה ממודלים אחרים בכך שאינו שם דגש על ההישגים ועל המיומנויות אשר רוכש הלומד, אלא על המאמץ אשר השקיע הלומד בתהליך הלמידה. המאמץ אשר השקיע הלומד נחשב כחלק מהערכת תורצי הלמידה, אך אינו עומד במרכז או בפני עצמו. בכדי להכשיר לומד עצמאי וסקרן, יש לעודד למאמץ ללמידה כתפיסה חינוכית חדשה.

פירוט המודל לפיתוח מקצועי ואישי של הלומד: מודל משאב״ה
במודל זה מסתכלים אחורה ומנתחים את המאמץ וביצועי הלומד למטרת הערכה מעצבת ולאחר מכן ומסתכלים קדימה, על המשך תהליך הלמידה, ולכן זהו מודל פיתוח אישי המתעסק ב"yet", מה עדיין יש לעשות בכדי להשתפר ולהגיע להישגים.
בפוסט זה יובא המודל החדש בהקשר לסרטון בTED: "The story of Yet".
האנלוגיה היא למשאבת מים ידנית: בעזרת הרמת ידית המשאבה, המחוברת לבוכנה, גדל נפח חלל המשאבה. נוצר תת לחץ אשר מעלה את המים בחלל המשאבה. בזמן הורדת ידית המשאבה נוצרת עלייה בלחץ על ידי הפעלת הבוכנה וסגירת השסתום החד כיווני. כתוצאה מעליית הלחץ פורצים המים החוצה דרך הצינור.
מטרת מודל המשאב"ה: הגדלת נפח חלל הלמידה כדי לעורר מוטיבציה וסקרנות אצל הלומד.

שלבי המודל:
מאמץ:
תפיסת המציאות של הלומד מבחינת המאמץ אשר ביצע והמאמץ אשר עדיין נותר בכדי להגיע ליעדים.
Effort check: Effort evaluation 
הערכת מידת המאמץ- באיזו מידה הלומד השקיע/ התאמץ לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות).
יתכן ויתגלה כי קיימים ביצועים שלא בוצעו בכלל, יתכן  ובוצעו אך לא במידה נדרשת, במצב של הצלחה מלאה או אפילו הצלחה מעל המצופה ביצועי הלומד היו מוצלחים איכות וכמותית.
בשלב זה יש להשקיע הרבה זמן בשיקוף מבוסס על עובדות על מנת להגיע להסכמה. הדוגמאות צריכות להגיע מהלומד עצמו. אם לא הצלחנו לייצר גישור על הפער בתפיסת "מציאות המאמץ", אין טעם להמשיך.
לא ניתן לעבור לשלב הבא ללא הסכמה על מידת המאמץ שבוצע!!!
זו גם הסיבה ששלב זה מגיע ראשון במודל.

שאיפה:
לאן שואף הלומד להגיע? 
Ambition: review the original ambition
השאיפה מנוסחת: כהתנהגות מדידה כמותית ואיכותית ותחומה בזמן
במידה ואין שאיפה קיימת: יש ליצר שאיפה חדשה. במידה והשאיפה אינה מדויקת או רלוונטית יש לנסחה מחדש ולדייק אותה כמותית ואיכותית. השאיפה היא אישית ומתייחסת ללומד.

עד כאן נותח העבר: LOOKING BACK
ומעכשיו מסתכלים קדימה: LOOKING FORWARD

אפשרויות:
מהן האפשרויות העומדות לרשותו בעזרתן הוא יגיע למלא את שאיפותיו?
Options: what directions can we take to close the gap / preserve success?
יש שתי אפשרויות: שיפור הפערים ושימור הצלחות או שינוי השאיפות.
יכול להיות שלאחר שבוחנים את כל הכיוונים (בשיח ודיאלוג) – חוזרים לשאיפות ומחדדים אותן. יש להציג בפני הלומד את כל בנק האפשרויות העומד לרשותו.

בחירה:
מה הלומד בוחר?
Way forward: set concrete action / plan / timeline
בנייה משותפת של תכנית מאמץ, עבודה ופיתוח אישי של הלומד לשיפור ושימור המאמץ.

חובה לתעד את התכנית ולבצע עליה מעקב והתאמה בעזרת הפורמט הבא:
Date / issue / feedback / response / action / date
אחד הכלים לעשות בקרה הוא תיעוד פשוט: תאריך, הנושא (המטרה) – מה היה הפידבק שניתן, מה הייתה תגובת הלומד על מה שנאמר, מה הוחלט כמטרות להמשך.

הוקרה:
מכירים ומוקירים ללומד על המאמץ שעשה ומעודדים אותו להמשיך במאמץ הלאה. את ההכרה וההוקרה יש לבצע באופן אישי או פומבי בהתאם למאפייני הלומד.

חייבים להבין לפני שמתחילים להוביל תהליך כזה, כי אין תמונת "מציאות מאמץ" אחידה.

כל אחד מפרש את המציאות באופן שונה במיוחד בסוגיית המאמץ. במקום בו מצליחים ליצור מערכת של יחסי אמון במרחב פתוח בטוח, ניתן יהיה לגייס את האנשים לתהליך שבו כולם מוכנים ללמוד מההצלחות והכישלונות, אחרת יהיה רק גילוי של חלקים והרבה חלקים יישארו מוסתרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה