יום חמישי, 15 באוקטובר 2015

Awareness in Learning Communityמודעות בקהילה לומדת
Awareness in Learning Community
קהילה לומדת מקצועית בעלת נושא או עולם תוכן משותף, מלווה ע"י גורמים אקדמים, המומחים לשלב את התיאוריות עם הידע הפרקטי והניסיון הרב שמגיע מעשייתם בשדה. במהלך הפעילות בקהילה, הלומד מודע לתהליך הלמידה אותו הוא חווה. מודעות זו הכרחית לטיוב התהליך ולהמשגתו ללמידה משמעותית. הפרט השותף בקהילה המקצועית הלומדת חווה תחושת שייכות, מרחב בטוח להצגת רעיונותיו המקצועיים ותמיכת עמיתים.  

מודעות
המודעות היא ההכרה המלאה בחוויה שאנו עוברים. כלומר זיהוי של מה שאנו מרגישים, חושבים או עושים ברגע מסוים ובמתרחש סביבנו בעודו מתרחש.
המודעות היא הכרתו של אדם בעצם קיומו והווייתו, והתבוננותו במחשבותיו, בתחושותיו וברגשותיו. כאשר אנו מודעים מודעות מלאה לעצמנו, פירוש הדבר שאנו מכירים את עצמנו וחיים את חיינו בדרך עשירה יותר.
בכל אדם מתרחשים בו זמנית שלושה תהליכים:
התהליך החישתי – תחושה גופנית הנקלטת על ידי איברי חישה פנימיים וחיצוניים ומתורגמת על ידי המוח לתחושה. ניתן למקם פיזית את התחושה בגוף;
התהליך המחשבתי – "דיבור פנימי", משפטים או מחשבות המתהוות במוח;
התהליך הרגשי – רגשות המתעוררים בעקבות אירועים. אירוע נקלט על ידי החושים, בעקבותיו עולים מחשבה ו/או רגש ולעתים אף תגובה חיצונית, וכך נוצר קשר בין שלושתם. לדוגמה: בטני "מקרקרת" – תחושה. "אני רעב, כדאי להכין כריך" – מחשבה. אני ניגש למקרר, מגלה שהוא ריק ומתעצבן – תגובה.
דוגמה נוספת: אני הולך ברחוב ולפתע אני שומע כלב גדול נובח ורואה שהוא מתקרב בריצה לעברי. מחשבה: "הוא בא לתקוף אותי" – גופי מצטמרר, הנשימה הופכת להיות מהירה. אני מפרש את הסיטואציה כמצב דחק, איום על חיי. מחשבה נוספת: "עלי לברוח, שלא ינשוך אותי". הכלב מתקרב לעברי במהירות, אני חש בזיעה הקרה השוטפת את גופי, קצב הלב מתגבר, אני קופא על מקומי, הכלב מרחרח את רגלי, מכשכש בזנבו וממשיך לדרכו.
פירשתי את הסיטואציה כאיום על חיי, כמצב דחק (מנגנון הגנה/ שריד הישרדותי אבולוציוני מהתקופה בה ריחפה על האדם סכנה מפני חיות טורפות), כאשר בפועל לא נשקפה סכנה לחיי. באוטומט פירשתי את הסיטואציה לא נכון.
ברוב המקרים התהליך הוא אוטומטי ולא מודע. מכאן ניתן להסיק שרוב תגובותינו הן אוטומטיות, ללא יכולת לשלוט במחשבותינו, בתחושותינו וברגשותינו אשר צצים בעקבות הגירוי.
כאשר אנו פועלים מתוך אוטומט, אנו מגיבים ללא מחשבה וכתוצאה מכך במקרים רבים עוצמות הרגש והאנרגיה אינן תואמות את האירוע שהתרחש. למעשה האוטומט מונע מאיתנו להיות מודעים לגירוי ולתהליך שהוא מתחיל, וכן לא מאפשר לנו לבחור האם להמשיך בתהליך זה, לעצור אותו או להמשיכו בדרך אחרת.
ניתן לחשוב על מקרים רבים בהם הגבתם "מהבטן"/אוטומט, והדבר לאו דווקא קידם אתכם או הביא אתכם למקום אליו רציתם להגיע. כפי שכבר הבנו, הדבר נובע מרצוננו לחסוך באנרגיה אך לעתים התוצאה הפוכה. עם זאת, אנחנו בהחלט מסוגלים להיות מודעים לרגשות, למחשבות, לתחושות ולתפיסות שלנו. כולנו יכולים להביא לשינוי כזה באמצעות מודעותנו להווייתנו הנוכחית. המודעות העצמית מאפשרת בחירה. כאשר אנו מפתחים מודעות (זיהוי, התבוננות) לגבי רגשותינו, מחשבותינו והתנהגותנו, אנו מקבלים אחריות להיותנו מי שאנו, במקום להאמין ש"ככה אני, אין מה לעשות".

מודעות בקהילה לומדת
המודעות בקהילה לומדת היא ההכרה המלאה בחווית הלמידה שאנו עוברים. כלומר זיהוי של מה שאנו מרגישים, חושבים או עושים ברגע מסוים בתהליך הלמידה הקבוצתי, ובמתרחש סביבנו בקבוצה בעודו מתרחש.
המודעות במהלך הלמידה  היא הכרתו של אדם בעצם קיומו והווייתו, והתבוננותו במחשבותיו, בתחושותיו וברגשותיו בזמן התהליך. כאשר אנו מודעים מודעות מלאה לעצמנו, תהליך הלמידה הופך להיות משמעותי יותר: מייצר רלוונטיות, ערך ומעורבות מדויקת יותר בתהליך.
להיות מודעים לתהליך הלמידה בקבוצה פירושו להחזיר לעצמנו תכונות או היבטים של עצמנו שאיבדנו בשל חוסר שימוש (כגון אינטואיציה), בשל הדחקה (כגון רגשות ומחשבות שלא בחרנו/רצינו להתמודד איתן) או בשל סיבות רבות אחרות. משום כך המודעות מאפשרת לנו להתנהג במקרים השונים בחוכמה ומתוך בחירה, ולא מתוך הרגל אוטומטי. כמות הגורמים המשתנים המעורבים ומשפיעים על התהליך בקהילה הלומדת רב, ולכן נדרשת מודעות ברמה גבוהה גם לתהליכים המתרחשים בקבוצה, בקהילת השותפים ללמידה.
  
הלמידה ברובה היא למידה רפלקטיבית המבוססת על הלמידה מהצלחות העבר. השיטה מבוססת על תשומת לב סלקטיבית ללמידה מהעבר (הגברת המודעות) ולזיהויי ידע המכוון לפעולה עתידית מתוך ההנחה שבעשייה-היום יומית חבויים ידע רב וחכמה ושהעלאתם אל פני השטח תתרום לעבודה עם אוכלוסיות אלו. למודעות תפקיד חשוב בזיהוי ההתנהגויות שהובילו להצלחה- שחזור התחושות, המחשבות והרגשות.
הארגון, המאפשר ומעודד פעילותן של קהילות מקצועיות לומדות, זוכה לבניית ידע כללי וידע מקצועי וצבירתו, ניהול ידע זה באופן יעיל והיזון חוזר מחזק את הארגון ומעשיר את משאביו המקצועיים. במקביל זוכה הקהילה לזיכוך המקצועיות שלה ולהבטחת דורות חדשים של חברים.  


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה