יום חמישי, 11 בדצמבר 2014

איך להיות הורה יותר משמעותי

הורה מלמד הוא הורה משמעותי לילדיו- הוא מוביל את הילד לאורך כל שלבי המודל האישי ללמידה משמעותית SIL model; Significant Individual Learning model.
הורה משמעותי הוא בעל יכולת הובלה משולבת בצניעות, בעל כישורי למידה משולבים ביכולת נתינה ואהבה, בעל יכולת המשגה למשמעות דרך הייחוד שלו, למציאת ייחוד אצל הלומד.

המודל האנתרופוגוגי ללמידה משמעותית:
1.    Action ביצוע פעולה
2.    Behavior המשגת ההתנהגות
3.    Norm הצגת הנורמה
4.    Value הגדרת הערך
5.    Specific Identity גיבוש זהות ייחודית
6.    Teaching לימוד האחר

ההורה החונך- רלוונטי בעיקר לשלב הביצוע, נותן מענה לזיהוי הצורך של הילד דרך שאלות, מבצע חניכת הביצוע הראשון, שם את הילד ותהליך הלמידה במרכז. תומך ומכוון ללמידה מהצלחה. מומחה בשאילת שאלות ונותן לגיטימציה לטעויות. מכיוון שזו הפעם הראשונה בה הילד מבצע את הפעולה הוא מאד רגיש ומכיל את הילד. הוא מלווה אותו יד ביד לאורך כל תהליך הלמידה ותומך בו. הוא מנצל טעויות ללמידה. הוא לא תמיד יודע את התשובה כי היא נמצאת אצל הילד. מקור סמכותו נובע בעיקר מהסיטואציה של לומד ומלמד.

ההורה המקצוען- רלוונטי בעיקר לשלב ההתנהגות. בשלב זה ההורה המקצוען מנחה את הילד לשיפור הישגיו למצוינות. הוא מציב רף מדדים כמותיים ואיכותיים גבוה בהתאם לציפיות המקצוען מעצמו. מקור הסמכות ההורי שלו הוא על סמך המקצוענות שלו, הוא מציב רף דרישות מקצועי גבוה מאד ומצפה שכל הסובבים אותו יעמוד ברף זה. הוא מגדיר סטנדרטים גבוהים מאד לביצוע ומכוון לשם. הוא עצמו עומד בסטנדרטים אלה ומאמין שאם הוא מסוגל גם הילד יכול. הוא מעורב במהלך הביצוע לפרטי פרטים, מבצע יחד עם הילד ומדגים לו את אופן ההתנהגות המצופה ממנו. הוא שם את ההישגים והמצוינות במרכז.

ההורה הפורמלי- רלוונטי בעיקר לשלב יצירת הנורמה. מקור סמכותו העיקרי הוא פורמלי: הורה על פי ההגדרה המשפטית, עבודה על פי נהלים, הצבת דרישות ונורמות חברתיות מאד ברורות. תפקידו בשלב הזה להציב גבולות לילד ולעזור לו לעבוד על פי הנורמות. הוא מומחה בהגדרת הנורמות, בהבנת ההיגיון העומד מאחוריהן, במציאת המשמעות והתועלות שבצידן. הוא יודע להסביר היטב את חשיבות כל נורמה לילד ולחברה. הוא בעצמו מהווה דוגמא לאופן בו הוא מתנהג על פי הנורמות ומייחס להן חשיבות. הוא משתמש הרבה בסמכות הפורמלית הגדרת תחומי אחריות וסמכות הנובעת ממיקומו ההיררכי במשפחה.

ההורה הערכי- רלוונטי בעיקר לשלב של מציאת הערך לילד. הילד כבר הבין את אופן ביצוע הנורמה ועובר לשלב בו הנורמה מתורגמת לערך, אותו עקרון אשר מנחה את הילד בביצועה. הערכי מדבר וממשיג את אופן ההתנהגות כהתנהגות ערכית בדגש על חשיבותה ומשמעותה לילד ולחברה. הוא עוזר לילד לבנות סולם ערכים. הוא עוזר לילד לתרגם את ערכיו לחזון אישי עתידי. שאיפתו של הילד להתפתחות אישית ערכית. הוא יחבר את ההתנהגות והנורמות לאידאולוגיה הוא מומחה ביצירת חזון אישי או משפחתי לאור סולם הערכים הקיים.

ההורה הדיגומי המאציל- הסגנון רלוונטי בעיקר לשלב גיבוש הזהות הייחודית של הילד. ההורה הדיגומי מהווה מודל חיקוי לילד כמושא להערצה. ההורה הדיגומי משתמש בסמכותו כנובע מהזדהות הלומד איתו, בכדי להאציל עליו סמכויות. הוא מאציל על הילד סמכויות כדי לאפשר לו להתנסות באופן עצמאי בחוויותיו, ולגבש לעצמו זהות ייחודית. ההורה הדיגומי מהווה מקור השראה לילד, אך מדגיש את ייחודו של הילד. הוא עוזר לו לזהות את ייחודו כנובע מצירוף הערכים ואופן ביטויים הייחודי לו. הוא מציב בפניו דילמות אשר אין להן פתרון ומבקש דרך הכוונה ודיגום, מהילד, לפתור אותן בדרכו הייחודית לו. הוא נקרא "הורה לחיים".

ההורה הקולגיאלי- רלוונטי בעיקר לשלב לימוד האחר. סגנון הורי זה שיתופי, שוויוני ורואה את הילד כשווה לו, כקולגה. הוא עוזר לילד להמשיך את תהליך הלמידה המשמעותית ממקום של למידת עמיתים. שיתוף בתהליך ובתוצרי הלמידה. כהורה מלמד הוא מלווה את הילד במעבר לשלב לימוד האחר. הוא מזהה בילד כקולגה מקצועית אשר מלמדת במקביל אליו. הוא משתף את הילד בתהליכים המקבילים אשר קורים לשניהם. הוא לומד מהמלמד. נוצר דיאלוג מקצועי בנושא לימוד האחר. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה