יום שבת, 2 באפריל 2016

Synchronic Educational leader

חדשנות בעולם החינוך:
המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני

מנהיגות חינוכית סינכרונית היא הדור הבא של המנהיגות החינוכית בעידן הדיגיטלי. מנהיגות זו מובילה תהליכי למידה וחדשנות, תוך שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות.
ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, פיתח את המודל בהתבסס על סגנונות המנהיגות של גולמן ומאפייני הלמידה הדיגיטלית של המאה ה21.
מודל זה חדשני, עתידי ומתווה דרך חדשה בעולם החינוך.

מנהיגות חינוכית סינכרונית:
פירוש המילה סינכרוני: syn- עם, chronos- זמן. מנהיגות חינוכית סינכרונית היא מנהיגות מותאמת זמן וצורכי לומד על פי מאפייני דור המילניום.
בעקבות המציאות המשתנה באופן מתמיד, על המנהיג החינוכי העכשווי להיות מסונכרן עם המציאות החינוכית אותה הוא אמור להוביל. מנהיגות חינוכית סינכרונית היא מנהיגות המבוצעת בו-זמנית ומתואמת בזמנים עם השינוי המתרחש בו בעת. מנהיגות חינוכית סינכרונית קשורה לתהליכי למידה בנקודת זמן מסוימת ולא להיסטוריה שלהם.

יחודו של המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני: 
בונה את החזון החינוכי שלו בהתאמה ובשילוב ראייה גלובלית סינכרונית עם יצירתיות ופתרון בעיות. הוא מוביל את התלמידים תוך הקפדה על תקשורת בינאישית, יוזמה ואומץ.
ייחודו בשילוב בין הראייה החינוכית הסינכרונית הגלובלית ותפיסתו כחלק מצוות.
הדבר הראשון לו זקוק המנהיג החינוכי הסינכרוני הוא חזון: חזון הבנוי כדי לפתור בעיות בצורה חדשנית. המנהיג החינוכי הסינכרוני מזהה את הבעיות הקיימות ונותן להן מענה בצורה חדשנית. המנהיג החינוכי הסינכרוני מוביל דרך הצורך את הלומדים, אך לא בצורה מגיבה ושמרנית, אלא ממנף את הצורך בפתרון בעיות ומשלב בו חדשנות להובלת הלומדים לכיוונים חדשים. הוא משתמש בצורך כמנוף להנעת הלמידה לשינוי. 

המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני מתרגם את החזון שלו לתכנית לימודים אשר מתבססת על תודעה גלובלית מפותחת. תודעה זו היא הסכום של כל התהליכים והאירועים הגלובליים המתרחשים בכל רגע נתון בעולם (בצורה סינכרונית) והמשמעות שלהם.
הוא מומחה בתחום הטכנולוגיה והמדיה הדיגיטלית ולכן משתמש בצורה מושכלת במדיה הדיגיטלית בכדי לעצב ולשלוט בתהליכי הלמידה השונים, ובאופן מידת הפצתם. המדיה הדיגיטלית משמשת להפצת החזון.

המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני עובד בצוותים מסוגים שונים: מקומיים וגלובליים. לכן עליו להיות מומחה בעבודת צוות ובכל הקשור לתקשורת בין-אישית. הוא מומחה בהבנת התהליכים בצוות, תפקידים בצוות ובעל כישורי עבודת צוות מעולים. הוא מומחה בכלי התקשורת השונים בתוך הצוות ומחוצה לו, ומשתמש בהם בכדי לגייס את השותפים לו בצוות ומחוצה לו לביצוע התכנית ליישום החזון.

המרכיב האחרון הוא חשיבה ביקורתית: עליו להפעיל חשיבה זו לאורך כל הדרך בצורה אמיצה ונבונה. עליו לראות צעד קדימה ללא חשש, תוך התגברות על המכשולים האישיים והחברתיים בקבלת ההחלטות. עליו לקבל החלטות אמיצות תוך הפעלת שיקול דעת וחשיבה ביקורתית.

7 כישורים למורה כמנהיג חינוכי סינכרוני:
1. בעל תפישה דיגיטלית- בעל שליטה בכל המדיות הדיגיטליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות. משתמש בצורה מושכלת בכל הכלים הדיגיטליים להנהגה ולהובלה. תופש את המדיה כמסר ומשתמש במדיה המתאימה לבניית החזון שלו ולהפצתו.  
2. מוביל דרך שיתוף פעולה- מחלק תפקידים בצוות, בעל מיומנויות עבודת צוות. מקפיד על הדדיות (reciprocity), השפעה והנעת אנשים בצוות. המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני מוביל בזכות הכריזמה האישית שלו וראייתו כשותף וחלק מצוות.
3. בעל כישורי תקשורת בין ותוך אישית- מודע לכוחה של תקשורת ההמונים. מיומן בניסוח מסר, תקשורת בינאישית גלובלית, טכניקות שכנוע, טיפול בהתנגדויות, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. משתמש בכל הכלים הדיגיטליים לתקשור מסריו וברשתות החברתיות השונות להובלת אנשיו.
4. בעל תודעה גלובלית- רואה תהליכי חינוך חוצי עולם, מזהה מגמות גלובליות, מבין את המורכבות הבין-תרבותית ובעל יכולת עבודה בסביבה גלובלית (פערי זמן, ניהול מרחוק, שונות תרבותית: סבלנות וסובלנות).
5. מומחה בפתרון בעיות- בקיא במיומנויות תחקיר, PDCA, בעל חשיבה מונעת ויוזמת. על המורה כמנהיג חינוכי הסינכרוני להוביל תהליכי למידה והפקת לקחים אונליין בראייה חינוכית מתכללת, רק כך יוכל לבצע את ההתאמה/ הסנכרון למצב הקיים.
6. יצירתי- בעל חשיבה אינטגרטיבית מקורית ייחודית ללא גבולות, מלווה באומץ רב ללכת בשונה ובניגוד לפחדיו האישיים ולדעות מסביבו. מנהיג שיוצר משהו ביוזמתו ובכוונה תחילה.
7. בעל מחשבה ביקורתית- מטיל ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה וחדשנות. מוביל בצורה זו חדשנות: הפקת דבר מה חדש, או משפר, או שני הדברים גם יחד מכל מצב נתון. דרך החדשנות הוא מביא תועלת חינוכית גלובלית לעולם.

המנהיגות החינוכית הסינכרונית פותחה בעקבות המציאות המשתנה באופן מתמיד, על המנהיג החינוכי העכשווי להיות מסונכרן עם המציאות החינוכית אותה הוא מוביל. מנהיגות חינוכית סינכרונית היא מנהיגות המבוצעת בו-זמנית ומתואמת בזמנים עם השינוי התרבותי המתרחש בו בעת. המנהיגות החינוכית הסינכרונית מובילה דרך החינוך יצירת התרבות החדשה. המורה כמנהיג חינוכי סינכרוני הוא אדם בעל שילוב של תודעה גלובלית, שליטה טכנולוגית במדיה הדיגיטלית, יכולות עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית מעולות, חשיבה חדשנית ומומחה בפתרון בעיות, תוך הפעלת מחשבה ביקורתית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה