יום רביעי, 20 באפריל 2016

iGROW model for personal school development


מודל :iGROW  individual GROW model
"לראות את האדם שבתלמיד"

ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, פיתח מודל לפיתוח אישי של כל תלמיד כחלק מהעשייה החינוכית הבית-ספרית. המודל מתבסס על מודל GROW הנפוץ במגזר העסקי, בהתאמה לתרבות הבית-ספרית. המודל נקרא מודל :iGROW  individual GROW model ומטרתו "לראות את האדם שבתלמיד", דרך פיתוחו האישי של כל תלמיד.

מודל זה נוסה בהצלחה בארגון עסקי קונצרני גדול, בו כל דרגי הניהול מבצעים תהליך GROW לכל עובד, ומקבלים תהליך זה בעצמם. שיחות הGROW והתהליך מתועדים בקובץ משותף בפורמט אחיד. נוצרה תרבות GROW בארגון, כארגון לומד, נתמכת שגרת ניהול ותיעוד.
בהשאלה מעולם התוכן העסקי לתוך מערכת החינוך, בשלב הראשון נבנית תפישת הGROW של בית-הספר לפיתוח הייחוד והיעוד של כל תלמיד, מורה ואיש צוות. התהליך הוא Top Down Bottom Up בכדי לייצר את התרבות. המטרה היא להעלות את המחויבות והמעורבות של כל התלמידים וצוות העובדים דרך עשייה ויצירת שפה משותפת. הנחת היסוד המלווה את התהליך היא כי כל אדם שממש את עצמו מחויב יותר ותורם יותר לבית-הספר.
בשלב השני מוקם צוות GROW של אנשי מפתח בבית-הספר אשר ירכוש את התפישה והמודל. אנשי הצוות יתרגלו את המיומנות והתיעוד כל עצמם ובעצמם.
בשלב השלישי מוכשר צוות המורים בעזרת צוות הGROW.
נקבע במערכת יום בשבוע "day iGROW", בו כל מורה עושה תהליך GROW מתועד לכל תלמיד וכל מורה מקבל תהליך GROW מתועד מגורם מקצועי רלוונטי (מומחה תוכן, חינוך ומנהל).

נוצרת תרבות   iGROWדרך שגרות הניהול הבאות:
·      יום במערכת השבועית iGROW day"
·      ישיבות פדגוגיות הופכות לישיבות iGROW
·      כנ"ל ישיבות מקצועיות וישיבות מחנכים  
·      כל מורה מקבל תהליך iGROW מקצועי ואישי מצוות ההנהלה
·      ישיבות הנהלה הופכות לישיבות iGROW
·      התהליך מנוהל דיגיטלית ומציג תמונת מצב Online דרך iGROW board 
·      בית הספר מנוהל ויזואלית על פי המודל: "רואים את האדם שבך דרך הiGROW שלך"
·      פינות ישיבה לשיחות, הiGROW board מציג אילו שיחות מתבצעות מתי והיכן במרחבי iGROW בבית-ספר.


iGROW מודל: GROW לתלמידים

שלבי השיחה:
iGoal: הגדרת המטרה מה התלמיד רוצה להשיג ביחס לעצמו  individual
המטרה מנוסחת: כהתנהגות לא שיפוטית ועל דרך החיוב.
1.   מה הכיוון אליו אתה שואף להתקדם?
2.   איזו מטרה אתה רוצה להשיג?
3.   מה אתה רוצה להשיג דרך מטרה זו?
4.   איך תהפוך מטרה זו עוד יותר משמעותית עבורך?
5.   איזה ערך מסולם הערכים שלך יכול להילקח בחשבון בהקשר למטרה?

iReality: ראיית המציאות/ הערכת הביצועים – באיזו מידה מצליח לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות)
1.   הכין אתה ממוקם היום ביחס למטרה (הצלחה/ פער/ חלקית)?
2.   מה מנע ממך להגיע למטרה זו בעבר?
3.   מה מונע ממך להגיע למטרה זו בהווה?
4.   האם אתה מכיר מישהו אשר כן השיג את המטרה? מה ניתן ללמוד ממנו?
5.   כמה חשוב/ דחוף להשיג מטרה זו כעת?

iOptions: התלמיד מציע בנק אפשרויות לשיפור הפערים ושימור הצלחות. בנק של כלים פרקטיים ליישום מיידי.
1.      מהם הכלים העומדים לרשותך היום ועל אילו אפשריות עוד לא חשבת?
2.      מה עשו אחרים שיכול לעזור לך?
3.      איך אני יכול לעזור לך להתקדם?
4.      מה יקרה אם לא תעשה כלום?
5.      מה אתה יכול לשנות/ לסלק מסביבתך שמעכב אותך?

iWay forward: התלמיד בוחר את האופציה או הכלי הנבחר ליישום מיידי.
1.      מה אתה בוחר לעשות דבר ראשון?
2.      איזה צעד חייב לקרות בכדי להשיג את המטרה?
3.      אילו מכשולים אתה מצפה בדרך ואיך תתמודד עימם?
4.      מי האנשים שיכולים לעזור לך בדרך?
5.      אילו שני צעדים אתה יכול לעשות מיד והם ייצרו שינוי גדול במצב?

חובה לתעד את התכנית ולבצע עליה מעקב והתאמה בעזרת הפורמט הבא:
·           תאריך:
·           המטרה:
·           בנק הכלים:
·           האפשרות הנבחרת:
·           מדדי ההצלחה:
·           תאריך למעקב:


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה