יום שישי, 24 באפריל 2015

מודל : Real Time Guidance RTG

המודל מרכז ומגדיר בצורה מדויקת את תפקיד וביצועי מדריך בזמן הדרכה. בנושא הדרכה כמקצוע אין מודל אחד מקובל, שכיח, פרקטי, המסדר את מורכבות המקצוע ומאפשר תקשורת אפקטיבית יותר בין מדריכים לתהליכי משוב ולמידה בינם לבין עצמם ועם עמיתיהם.
כמות גרסאות דפי התצפית על הדרכה/ ביצועי המדריך, היא אינסופית. כל טופס מתמקד במדדים אחרים, אין אחידות מגמה או כיוון.
נושא הסטנדרטיזציה עולה לאחרונה לכותרות כחלק מתהליך של שיפור מתמיד, מצוינות. ההסכמה על בסיס משותף, הכרחית כדי לקדם את מקצוע ההדרכה בארץ ובעולם. במיוחד עלה הצורך כאשר התחלתי להכשיר דורות של מדריכים חדשים, קיבלתי משוב כי המודלים והמיומנויות מעולים, אך היכן הם משולבים זה בזה, איך הם מתחברים למקשה אחת בסיטואציה הדרכה.
במאמר זה אציג מודל שטח חדשני באינטגרציה ובסדר שהוא עושה, הוא מתבסס על מודלים קיימים טובים ומקצועיים הקיימים היום בתחום. המודל לא מגדיר את תפקיד המדריך בגלל השונות הרבה הקיימת בעולמות התוכן השונים, אך כן מציג את מטרתו הגינרית ללא תלות בעולם תוכן או בארגון. המאמר מפרט ומסביר את המודלים עליו מתבסס המודל וממחיש בכמה דוגמאות את אופן השימוש בו בזמן אמת (מטרות, תמונת לוח, מבנה, עקרונות הלמידה, שיטות הדרכה, עזרי הדרכה, עצירת הדרכה, שינוי מבנה קורס, שינוי מעורבות בעלי תפקידים, דילמות מול השטח, שיקולים בהסמכה, הרחקה ובהגדרת בעל תפקיד).
המודל משמש את המדריך בשלב:
·      רכישת מקצוע ההדרכה
·      תכנון ההדרכה
·      מהלך ההדרכה עצמה
·      משמש בצורה משמעותית לתהליך הפקת לקחים, מישוב עצמי ולמידה ארגונית.

הצגת המודל:
המודל הוא תהליך הערכת אפקטיביות ההדרכה המתרחש בראשו של המדריך לפני השיעור, במהלכו ולאחריו. המודל ספיראלי ולכן מופעל מספר פעמים במהלך ההדרכה: בסיום כל מטרת ביניים ותוך כדי, בהתאם לקצב הלמידה והצורך המתעורר מהלומדים. מכיוון שהוא מודל ספיראלי הוא הולך ומתפתח תוך כדי התהליך.
המודל מהווה כלי לניהול מטרות ההדרכה ובדיקת האפקטיביות: מידת השגת המטרות.
המודל מבטא גם את תהליך הלמידה שבוצע וגם את שיקול הדעת ההדרכתי אשר הופעל במהלך ההדרכה.
מודל זה הוא שיגרת הדרכה ומהווה את מרכיב התפקיד העיקרי של המדריך:
המודל הוא משולש מורכב משלושה קודקודים:
·      מטרות
·      עקרונות הלמידה
·      שיטות הדרכה

קודקוד המטרות:
מהן מטרות ההדרכה, שיטות הדרכה המתוכננות והמותאמות לרמת החשיבה של המטרה ומאפייני הלומד, תמונת הלוח המצופה בסוף התהליך- ביטוי ויזואלי לתהליך הלמידה, והערכה מקדימה של הלומדים.
קודקוד עקרונות הלמידה:
1.   מוטיבציה פנימית וחיצונית
2.   עשייה וידיעת תוצאות
3.   עליה הדרגתית בדרישות
4.   סדר הגיוני
5.   עקרונות מנחים
6.   שונות בין לומדים
קודקוד שיטות הדרכה:
כל מגוון שיטות ההדרכה העומדות לרשותו של המדריך כולל האפשרות לעצור את השיעור. כל שיטות ההדרכה, העזרים, טכניקות מסירה
הצגת מטרות, אמצעים להקלה על הזיכרון, אנלוגיות ודוגמאות, הפעלה ע"י שאלות, ניתוח אירוע, סימולציות, משחקים, דיון, הרצאה + מצגת, הצגת תכלית, הדגמה, ביצוע ראשון תמיד נכון, תרגול, גילוי מודרך, סיכומיי ביניים, משוב/ניתוח וסימולציה.

פירוט המודל:
מטרת ההדרכה היא:
העברה פנימית וחיצונית: העברה- היכולת של הלומד ליישם את תכני ההדרכה שנלמדו. העברה פנימית מבוצעת במהלך ההדרכה בין שלבי השיעור השונים, בין השיעורים השונים ובין יחידות הלמידה השונות, העברה פנימית מבוצעת במהלך תהליך ההכשרה. היישום הוא ביצוע פשוט במצבים משתנים וביצוע מורכב המשלב כמה ביצועים במקביל.
בעזרת המודל מבצע המדריך בקרה על תהליך הלמידה בשיעור (העברה פנימית). 
לאחר שתכנן המדריך את מהלך השיעור לאור מטרותיו, מתחיל תהליך הלמידה בכיתה. במהלכו מוביל המדריך את תהליך הלמידה תוך שימוש בעקרונות הלמידה דרך שיטות ההדרכה. בתהליך זה אמורות להיות מושגות המטרות.
על המדריך לאורך כל התהליך לבדוק את מידת השגת המטרות ובהתאם לשמר או לשנות את שיטות ההדרכה.
במידה וזוהה פער במידת השגת המטרות במהלך השיעור, על המדריך לבצע שינוי תוך כדי במהלכו. במידה ואין פער והמטרות מושגות במלואן בקצב הרצוי יש לשמר את התהליך: את המבנה והשיטות:
זהו תהליך RTG- הערכת הדרכה והתאמתה למתרחש בכיתה כל הזמן- Online.
בלי RTG לא ידע המדריך להוביל את תהליך הלמידה בכיתה ולא יוכל לשלוט במידת השגת המטרות.
תמיד קיים פער בין תכנון ההדרכה לביצועה, הנובע ממגוון הגורמים המשפיעים על תהליך הלמידה בשיעור. המטרה לזהות ולצמצמם פער זה כבר במהלכו.
יתכן פער רק ברמת לומד, קבוצת לומדים או הכיתה כולה ולכן יש לתת מענה בהתאם.
המענה יכול להיות בכמה רמות:
·      שינוי או התאמת מטרות ההדרכה
·      שינוי או התאמת מבנה ומשך ההדרכה והפרופורציות בין החלקים השונים
·      שימוש בעקרונות הלמידה הרלוונטיים והתאמת עוצמתם לתהליך: לדוגמא בכיתה הטרוגנית להשתמש יותר בעקרון השונות בין לומדים דרך מגוון גדול יותר של שיטות הדרכה. יתכן והמדריך נערך לכך מראש, אך יתכן כי הדבר התגלה רק במהלך ההדרכה או הוקצן. ככל שהמדריך ישתמש במגוון רב יותר ובעבודה בקבוצות קטנות או 1:1, יש סיכוי טוב יותר שהוא יצליח להגיע לכל הלומדים ולגשר על ההטרוגניות בכיתה.
·      שינוי שיטות ההדרכה הוא הביטוי השכיח ביותר להפעלת המודל.
במקרה בו לא נמצאה שיטת הדרכה או פתרון הדרכתי מתאים במהלך השיעור, מומלץ לעצור אותו להפסקה או לחלוטין עד למציאת הפתרון.
בסוף תהליך ההדרכה יבצע המדריך בעצמו או בעזרת גורם מקצועי נוסף תהליך הערכת האופן בו השתמש במודל במהלך ההדרכה.
במידה ולא זוהה פער בין התכנון לביצוע במהלך ההדרכה כי המטרות הושגו במלואן, יש להמשיך ולשמר את מבנה ושיטות ההדרכה בשיעור ולהמשיך בתהליך.


מודל הRTG משמש את המדריך בתכנון ההדרכה (מטרות, מבנה עקרוני, שיטות והערכה), במהלך ההדרכה (הובלת והתאמת התהליך למתרחש בכיתה) ולאחר ההדרכה (תהליך הפקת לקחים). המדריך משתמש במודל RTG בכל אחד משלביו של השיעור ולכן תיעוד התהליך על ידי תצפית, מתן משוב ולמידה הכרחיים לשיפור המיומנות. בעזרת מודל RTG נוביל את עולם ההדרכה למצוינות במאה ה21.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה