יום שני, 20 באפריל 2015

מודל 8 סוגי צוות

לכל צוות יש מאפיין הנקבע לאור מאפייני חברי הצוות שונים.
הצוות מאופיין בדרך כלל על פי מאפיין כללי של כל חברי הצוות או על ידי מאפיין חבר צוות אחד או מספר אנשים דומיננטיים בצוות.
זיהוי מאפיין הצוות חשובים למנהל הצוות להנעתו והובלתו. על המנהל להתאים למאפיין הצוות את כלי הניהול המיטביים להנעתו מעבר לשגרות הניהול: תדריך, רענון וישיבת צוות.
המודל משמש את מנהל הצוות להנעתו ביום יום ובמופעי הניהול הצוותים השונים.
ככל שהצוות גדול והטרוגני יותר יש סיכוי טוב יותר לביטוי של מספר מאפיינים בולטים בצוות המייצרים מורכבות גבוהה יותר בניהולו.

פירוט 8 סוגי צוות לפי מאפיינים:

חברתי- צוות מגובש, עסוק רוב הזמן בנושא החברתי. השיח בצוות הוא סביב  הכרות אישית, חברות ורעות. ריבוי פעילויות מחוץ לעבודה, אירועים חברתיים ואישיים.

עצמאי- צוות שעובד באופן עצמאי ללא צורך במנהל. יתכן כי הצוות עצמו מורכב מאנשים עצמאיים, במקרה זה אין תחושת צוות או אין צורך לאנשים בצוות. צוות עצמאי מתפקד כישות אוטונומית ללא צורך בשום גורם ניהולי או ממשק חיצוני אחר.  
סטאטוס- צוות שעוסק כל הזמן במעמדו, מיקומו היחסי ומיצובו בארגון. יתכן כי גם בתוך הצוות ישנו כל הזמן עיסוק במאבקי כוחות ובנושא המעמדות. הצוות תופש את עצמו כ״מועדון חברים סגור״, ממתג את עצמו בנורמות התנהגות ייחודיות.

סקרן- צוות שמתעסק כל הזמן בלחקור ולדעת מה קורה במקצוע, בארגון ובתוך הצוות. נוטה לרכילות ולמעורבות רבה בערוצים שונים כדי לאסוף עוד מידע. רוב הזמן מתעסק בשמועות ובחדשות.  

דעתן- צוות שכל הזמן מתווכח בינו לבין עצמו ועם הסובבים אותו, הוויכוחים הם שגרת הצוות. הישיבות מתנהלות בוויכוחים ובצעקות. השיח כל הזמן הוא על מי צודק ו"אמרתי לך." 

שתלטן- כל הזמן מוביל צוותים אחרים וגם בתוך הצוות מאבקי כוחות. עיסוק כל הזמן במי מוביל איזה פרויקט ומתי. לצוות יש צורך להוביל תהליכים ארגוניים וצוותים אחרים לאורך זמן מקצה לקצה E2E.

הישגי- אווירת תחרות קבועה בצוות: תחרות בין הצוותים. צוות השואף להצטיינות ביחס לצוותים אחרים ולנצח בתחרות כל הזמן. גם בין חברי הצוות קיימת תחרות. חשיבות רבה למיקום היחסי בתוך הצוות וביחס לצוותים אחרים, כל הזמן מכוון לתחרות. בלי תחרות אין הישגים.

מסגרתי- מייחס חשיבות למסגרת הצוותית, הארגון. צוות שממתג עת עצמו, עם גאוות יחידה, מרבה להתנדב ולהשתתף לכל פעילות שמייצרות מסגרות כמו תרומה לקהילה. זהות חברי הצוות ממותגת דרך הצוות והשייכות לו. המוטו של ״אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד״.

פירוט כלי הנעה לפי סוגי צוותים:
אנשים- שמירה על מסגרת הצוות או עבודה בצוותים קטנים
כוח- מתן כוח לצוות להוביל בעצמו או להיות אחראי על צוותים אחרים
שבח צוותי או ארגוני- מתן שבח לצוות בפורום ציוותי או בפורומים גדולים יותר
פרס/ תגמול- תרגום של כל הישג או הצלחה לפרס או שווה ערך כספי
יוקרה- מיתוג הצוות, גאוות יחידה כצוות יוקרתי, צוות מומחה, הצוות ממוצב כייחודי או ייעודי
משימה או פרויקט צוותי- המשימה היא באחריות הצוות בלבד: הפרויקט או המשימה שלכם

·      יש לזהות את סוג הצוות על פי מאפייניו ולהתאים לו את הכלים הרלוונטיים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה