יום ראשון, 19 באפריל 2015

מודל אדרב"ה/ ניר גולן

הנחת יסוד:
"ותצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה."/ רבי אלימלך מליז'נסק


מטרת המודל: מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אדם הטמון בתוכו
אדם: זיהוי מאפייניו
דרך: כיוון, מטרה, מצפן, יעד
ראיית המציאות: עובדות
בנק פתרונות: כלים 
האפשרות נבחרת על ידי האדם

שלבי המודל:
אדם:
·      מאפייני האדם עליו מופעל המודל:
o     יכולותיו: כישרונותיו, נטיותיו, נקודות חוזק ותורפה
o     מאווייו: רצונותיו, שאיפותיו, מה מניע אותו
o     הערך המוסף שלו למערכת: ייחודו, תרומתו הייחודית
דרך:
·      מה הכיוון, הנתיב, המצפן והמטרות
·      המטרה מנוסחת: כהתנהגות מדידה כמותית ואיכותית ותחומה בזמן
·      במידה ואין מטרה קיימת: יש ליצר מטרה חדשה
·      במידה והמטרה אינה מדויקת או רלוונטית יש לנסחה מחדש ולדייק אותה כמותית ואיכותית
ראיית המציאות:
·      איך אותו אדם רואה את מיקומו היחסי בדרך: האם הוא בכיוון, האם הצליח ומה המרחק שנותר
·      הערכת הביצועים – באיזו מידה הצליח לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות)
·      יתכן ויתגלה כי קיימים ביצועים שלא בוצעו בכלל
·      יתכן  ובוצעו אך לא במידה נדרשת
·      במצב של הצלחה מלאה או אפילו הצלחה מעל המצופה ביצועי האדם היו מוצלחים איכות וכמותית
·      בשלב זה יש להשקיע הרבה זמן בשיקוף מבוסס על עובדות על מנת להגיע להסכמה. הדוגמאות צריכות להגיע מהאדם עצמו. אם לא הצלחנו לייצר גישור על הפער בתפיסת המציאות בינינו, אין טעם להמשיך.
·      לא ניתן לעבור לשלב הבא ללא הסכמה!!!
עד כאן נותח העבר: LOOKING BACK
ומעכשיו מסתכלים קדימה: LOOKING FORWARD
בנק כלים להמשך הדרך:
·      כל האופציות העומדות לרשותו כדי לגשר על הפער או לשמר את ההצלחה
·      יש שתי אפשרויות: שיפור הפערים ושימור הצלחות או שינוי המטרות
·      יכול להיות שלאחר שבוחנים את כל הכיוונים (בשיח ודיאלוג) – חוזרים למטרות ומחדדים אותן.
האפשרות נבחרת על ידי האדם:
·      מה הוא בוחר כרגע ליישם במיידי
·      בנייה משותפת של תכנית חניכה, עבודה ופיתוח אישי של האדם
·      חובה לתעד את התכנית ולבצע עליה מעקב והתאמה בעזרת הפורמט הבא: תאריך/ נושא/ הפעולות/ הבחירה/ מדדי ההצלחה/ מועד היישום


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה