יום שלישי, 16 בפברואר 2016

Self Apprenticeship Model


מודל "טבור ההצלחה" לשוליאות עצמית 

תהליך השוליאות העצמית: מצב למידה בו הלומד אחראי ומבצע בעצמו את תהליך הלמידה ורכישת המיומנות ללא עזרת חונך או מדריך. מצב למידה זה מבוצע בתנאי "שדה" תוך צפייה ותמיכה מקצועית ממומחה, הממשיך לבצע את מומחיותו תוך כדי. השוליה מזהה את אופן הלמידה האפקטיבי ביותר עבורו, מבצע תצפית ולמידה בעזרת מומחה, מתרגל במקביל למומחה תוך תמיכה נקודתית. מודל "טבור ההצלחה" מתבסס על מאפייני הלומד ליצירת עצמאות ומומחיות. 

שלבים במודל השוליאות העצמית:
1. זיהוי סגנון למידה עצמי: השוליה מבצע בעזרת שאלון, תהליך של אבחון עצמי קצר, מודע לסגנון הלמידה המועדף והאפקטיבי ביותר עבורו.
2 . זיהוי נקודות מוצא: זיהוי "טבור ההצלחה": החוזק שלו בתהליך מבחינת יכולות, מוטיבציה וסקרנות. נקודת מוצא זו מגדירה בסיס אישי מקצועי, "טבור ההצלחה", אשר בעזרתו יצליח בתהליך. "טבור" זה ילווה אותו לאורך כל הדרך עד ליצירת עצמאות מלאה ומומחיות.
3. בחירת הכלים מתוך בנק האפשרויות: הכרות עם הכלי תומך הלמידה הרלוונטי לסגנון הלמידה שנבחר. השוליה בוחר בהתאם לסגנון הלמידה את הכלים האפקטיביים ביותר ללמידה, מתוך בנק הכלים אשר המרחב והמומחה מציעים לו.
4. הכנת לוחות זמנים ויעדים אישיים לקראת המפגש עם המומחה. זיהוי מראש של נקודות כשל אפשריות בתהליך.
·      עד לשלב זה מבוצע תהליך ההכנה העצמית של השוליה: הוא לוקח אחריות מלאה על התהליך ומקבל כלים להובילו בהצלחה.
5. חוזה שוליאות מול המומחה: מפגש קצר של כמה דקות, לפני או בתחילת הלמידה, אותו מוביל השוליה, ומתאם ציפיות מול המומחה לגבי התצפית שיבצע והשאלות שישאל, במהלכה או בסופה.
 א. הצגה עצמית של השוליה
ב. הצגה עצמית של המומחה
ג. השוליה מציג את הנושא ו"טבור ההצלחה" שלו: היכן הוא חזק והיכן עשוי להזדקק לעזרה, מה המניע העיקרי שלו ומה הכי מסקרן אותו.
ד. המומחה נותן טיפים רלוונטיים מניסיונו
ה. השוליה מתאם ציפיות לגבי הsetting: היכן יעבדו, מיקום, שיטת התערבות (איך ומתי)
קביעת לו"ז, מתי מתחילים, מתי יתקיים המשוב
ו. השוליה מודה למומחה על התהליך
6. תצפית: למידה דרך תצפית במומחה תוך תיעוד הידע הרלוונטי והפערים שמזוהים בהתאם ל"טבור ההצלחה" 
7. עיבוד עצמי (אפשרי בשיתוף המומחה) של נתוני התצפית ביחס לתהליך הלמידה של השוליה.
·      שלבים 5-7 מבוצעים מספר פעמים בהתאם לצורכי השוליה, עד למצב בו הוא חושב שהוא יכול להתחיל לבצע את הפעולה בעצמו.
8. אישור המומחה לביצוע OJT: מפגש תיאום ציפיות ובדיקת היכולת המקצועית של השוליה למעבר לשלב הבא.
9. ביצוע עצמאי: תוך נוכחות/ זמינות פיסית של מומחה OJT, למתן מענה לצרכים/ פערים מקצועיים תוך כדי הביצוע בחלקו או בשלמותו. 
10. משוב שוליאות: משוב שהשוליה מוביל, כאשר הוא נעזר במומחה כגורם מקצועי רפלקטיבי לתהליך הלמידה שביצע.
  משוב שוליאות:
·      הכנת המשוב ע"י השוליה: מעבר על "טבור ההצלחה" הרלוונטי וזיהוי נקודות שיפור ושימור
·      השוליה מוביל את המשוב, מבצע הקשבה פעילה, מתעד תוך כדי ומכוון בכבוד את המומחה לתשובות. יש להימנע מוויכוחים, יש להמיר ויכוח לשאלה.
מבנה:
א. השוליה מציג איך היה לו (אוורור עצמי)
ב. המומחה מציג איך היה לו (אוורור המומחה)
ג. השוליה מציג את הנושא ו"טבור ההצלחה" הרלוונטי לנושא: היכן היה חזק והיכן התקשה
ד. המומחה נותן טיפים רלוונטיים ממה שראה ומניסיונו
ה. השוליה מוודא ש"טבור ההצלחה" קיבל מענה מלא:
·      מה למדתי?
·      מה ההיגיון מאחורי?
·      איך אני מבצע יותר?
·      אם חסר, במהלך או אחרי, פונה למומחה או לגורם רלוונטי אחר
ו. השוליה מודה למומחה על התהליך
ז. תיעוד המשוב ע"י השוליה בטבלת הבקרה תוך שימוש ב"טבור ההצלחה"

השוליה לוקח אחריות מלאה על תהליך הלמידה העצמי וממשיך אותו לאורך כל חייו המקצועיים.
בכדי להיות שוליה עצמאי על הלומד להיות בעל:
·      מוטיבציה להצלחה בתפקיד וללמידה 
·      שם את תהליך הלמידה במרכז לפחות בשלב הראשוני
·      נותן לעצמו לגיטימציה לטעויות ומקבל אישור ותמיכה מהסובבים אותו
·      מודע לסגנון הלמידה שלו ומזהה את בסיס ההצלחה שלו
·      בעל יוזמה ואחראיות על התהליך 
·      אסרטיבי בהובלת תהליך הלמידה העצמי ששם אותו במרכז, ללא פגיעה בסובבים אותואין תגובות:

הוסף רשומת תגובה