יום רביעי, 11 בנובמבר 2015

Synchronous Case Studyניתוח אירוע סינכרוני בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה (עו"ה)

ניתוח אירוע סינכרוני (״מתגלגל״), הוא ניתוח אירוע online, המנותח בזמן התרחשותו. חשיבות התזמון משפיעה על מידת ההשפעה של המנהיג על פי עקרונות המנהיגות הסינכרונית Synchronous Leadership
בשונה מניתוח אירוע שהסתיים כמו בתחקיר אירוע, המטרה היא למידה והפקת לקחים לפעם הבאה. בניתוח אירוע סינכרוני מוצגת, דילמה מנהיגותית אמיתית, המתרחשת בזמן אמת. המנהיג מפעיל שיקול דעת בבחירת הפתרונות ומדווח לקבוצה על המשמעויות. הלמידה היא מיידית, אמיתית, מחוברת לשטח ואינה דורשת סימולציה. היישום המיידי בשטח מייצר למידה משמעותית: רלוונטית, מעורבת ובעלת ערך ללומד ולקבוצה.
ניתוח אירוע סינכרוני דורש מיומנויות הנחייה גבוהות מכיוון שלמנחה אין שליטה על נתוני האירוע (הוא יכול להשפיע על הבחירה במידה וישנם מגוון אירועים במקביל), ואינו שולט על התוצאות.
למידה זו אותנטית ונקייה ממניפולציות. האתגר הוא לייצר מעורבות של כל העמיתים בקבוצה, דרך אירוע אשר אינו תמיד רלוונטי עבורם.
מומלץ לנתח את האירוע הספציפי אך להעלות אותו לרמה עקרונית של דילמה (שתי הנחות לפחות המתנגשות זו בזו), לייצר בנק פתרונות עשיר ועקרוני גם למצבים דומים, לאפשר לכל המשתתפים להביע את דעתם ולשקף את תהליך הלמידה שחוו מניתוח האירוע או מתהליך הלמידה הקבוצתי.
מידת הביטחון בקבוצה תשפיע באופן ישיר על איכות התוצרים. ככל שהאווירה בקבוצה אינטימית ופתוחה גם המנהל המציג את האירוע וגם השותפים בקבוצה יחוו תהליך עמוק יותר ומשמעותי.

מנהיגות סינכרונית
1.   מנהיגות סינכרונית היא מנהיגות מותאמת אירועים ותהליכים גלובליים המתרחשים בהווה ועתידים להתרחש בעתיד. היא מסתמכת על אירועי העבר כבסיס ללמידה והפקת לקחים לגבי ההווה והעתיד. המנהיגות הסינכרונית אינה חיה את העבר, היא חווה בסנכרון את ההווה וכך מתווה את העתיד.
2.   המנהיג הסינכרוני זקוק לחזון: חזון הבנוי כדי לפתור בעיות בצורה חדשנית. המנהיג הסינכרוני מזהה את הבעיות הקיימות ונותן להן מענה בצורה חדשנית. הוא מוביל דרך הצורך אך לא בצורה מגיבה ושמרנית אלא ממנף את הצורך בפתרון בעיות ומשלב בו חדשנות להובלת העולם לכיוונים חדשים. הוא משתמש בצורך כמנוף להנעת השינוי. 
3.   המנהיג הסינכרוני מתרגם את החזון שלו לתכנית אשר מתבססת על תודעה גלובאלית מפותחת. תודעה זו היא הסכום של כל התהליכים והאירועים הגלובלים המתרחשים בכל רגע נתון בעולם (סינכרונית) והמשמעות שלהם.
4.   המנהיג הסינכרוני עובד בצוותים מסוגים שונים: מקומיים וגלובליים. לכן עליו להיות מומחה בעבודת צוות ובכל הקשור לתקשורת בינאישית. הוא מומחה בהבנת תהליכים בצוות, תפקידים בצוות ובעל כישורי עבודת צוות מעולים. הוא מומחה בכלי התקשורת השונים בתוך הצוות ומחוצה לו בכדי לגייס את השותפים לו בצוות ומחוצה לו לביצוע התכנית ליישום החזון.
5.   המרכיב האחרון הוא חשיבה ביקורתית: עליו להפעיל חשיבה זו לאורך כל הדרך בצורה אמיצה ונבונה. עליו לראות צעד קדימה ללא חשש, תוך התגברות על המכשולים האישיים והחברתיים בקבלת ההחלטות. עליו לקבל החלטות אמיצות תוך הפעלת שיקול דעת וחשיבה ביקורתית.

ניתוח אירוע סינכרוני הוא מופע מנהיגותי ולמידתי ממדרגה ראשונה:
מוביל האירוע עוצר ומקיים בעזרת הקבוצה תהליך למידה משמעותי אונליין/ מסונכרן, אשר בעקבותיו ימשיך להוביל את האירוע בהצלחה.
העצירה למטרת למידה והפקת לקחים קריטית למעבר ממיקום מגיב- מקום בו האירוע מתנהל מעצמו (״כיבוי שריפות״), למיקום יוזם- הובלת האירוע. 

מטרות הניתוח:
מתן כלים להובלת האירוע הנוכחי (מנהיגות סינכרונית)
תהליך למידה והפקת לקחים של כל המשתתפים לאירועים הבאים

שלבים:
1.   הצגת הכללים
2.   פירוט האירוע
3.   סבב שאלות
4.   סבב פתרונות
5.   בחירת הפתרון
6.   סיכום משמעותי

1.   הצגת הכללים:
·      הצגת מטרות ניתוח האירוע הסינכרוני. 
·      הצגת המבנה, השלבים ומשכם. 
·      הכללים- בכל שלב לכל אחד יהיה תפקיד והוא ישתנה בין השלבים. המנחה יסביר את הכללים לפני כל שלב.
·      יש להקפיד על כללי המשחק להשגת המטרות במלואן.

2.   פירוט האירוע:
·      בחירת אירוע סינכרוני ותיחום הניתוח בגבולות זמן ברורים.
·      תיעוד ורישום האירוע על הלוח.
·      הנחייה למשתתפים לא לקטוע רצף התיאור ולרשום לעצמם שאלות אינפורמטיביות בלבד.
·      תיעוד מקרה: רק הגורם הרלוונטי מתאר בצורה עובדתית את אשר קרה בתחום גבול הזמן הנבחר, תוך כדי תיעוד דבריו על הלוח. ניתן להוסיף בהערות שוליים אינפורמציה מחוץ לזמן שתוחם לניתוח, שרלוונטית להבנת האירוע ומשמעותו.
·      יש לתעד את האירוע כפרוטוקול, תרחיש או תרשים, אשר מראה את השתלשלות האירועים על ציר הזמן.
·      ישנה חשיבות רבה לרצף ולפרופורציות הזמן/ המשך של כל שלב באירוע.
·      יש לבצע תיעוד ״רזה״ אך רלוונטי כדי לעזור למתאר ולמשתתפים בתהליך הלמידה. 
·      יש להקפיד שהמשתתפים האחרים רק רושמים שאלות ולא קוטעים את רצף התיאור. רק המנחה יכול מידי פעם לברר מידע אשר לא ניתן בצורה מדויקת או לכוון ליצירת תיעוד רציף ולא קטוע או מדלג.

3.   סבב שאלות אינפורמטיביות בלבד מהמשתתפים:
·      כל משתתף שואל שאלות מידע בלבד הרלוונטיות להבנת האירוע.
·      יש להימנע משאילת שאלות המכילות בתוכן ביקורת או נקיטת עמדה על האירוע ואופן ניהולו.
·      הגדרת שאלה לקבוצה על-ידי המנהל. ניסוח השאלה כדילמה, התנגשות בין מספר שיקולים או עקרונות.

4.   סבב פתרונות מהמשתתפים:
·      כל משתתף מעלה פתרון או רעיון לפעולה שיש לנקוט כרגע, בכדי להמשיך ולהוביל את האירוע.
·      כל פתרון נרשם על הלוח ללא שיפוט.
·      יש להקפיד לא לתת משוב או ביקורת על אופן הובלת האירוע עד כה.
·      אין המטרה לבצע תחקיר או משוב על אופן הובלת האירוע אלא למידה למטרת שיפור מתמיד.
·      יש למספר את הפתרונות אקראית, על פי סדר הופעתם על הלוח כדי להקל בדיווח על הבחירה בפתרון.

5.   שלב בחירת הפתרון:
·      מוביל האירוע/ הגורם המתאר, בוחר את הפתרון או סט הפעולות אותם הוא הולך לבצע, הוא מפרט את מעשיו בטווח המיידי ובטווח הארוך.
·      המנהל מציג את השיקולים אשר הנחו אותו בבחירה.
·      בפעם הבאה, בפתיחת ניתוח האירוע הסינכרוני הבא ידווח המנהל במשך 10 דקות על מידת ההצלחה ביישום הפתרון.

6.   סבב סיכום משמעותי:
·      סבב בו כל אחד מן המשתתפים מתאר במשפט את תהליך הלמידה אשר חווה: משהו משמעותי אחד שהוא הולך ליישם בעקבות ניתוח האירוע "המתגלגל"/ סינכרוני שבוצע.

יש להימנע מדיונים!
דיון לימודי הוא שיטת למידה שונה מניתוח אירוע. יש לקחת בחשבון כי שיטת הדיון הלימודי דורשת מיומנויות הנחייה שונות ויכולה להסיט את ניתוח האירוע מהמיקוד שלו ומהמשך המתוכנן.
הערה: בצוות או קבוצה עצמאית, ניתן לבצע את המודל ללא צורך במנחה חיצוני. אחד מחברי הקבוצה, כל אחד בתורו, יכול להוביל את הניתוח. 

המנהיג הסינכרוני הוא אדם בעל שילוב של תודעה גלובאלית, שליטה טכנולוגית במדיה הדיגיטלית, יכולות עבודה בצוות ותקשורת בינאישית מעולות, חשיבה חדשנית ומומחה בפתרון בעיות, תוך הפעלת מחשבה ביקורתית. ניתוח אירוע סינכרוני משפר בצורה משמעותית את מקצועיותו תוך כדי התרחשות האירוע אותו הוא מוביל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה