יום שלישי, 17 בנובמבר 2015

Root Cause Analysis RCA


6 שלבים במתודולוגית פתרון בעיות:
פתרון בעיות הוא תהליך שכיח ומשמעותי בהובלה של שגרה ושינוי.
מיומנות זו היא אחת מ-7 המיומנויות ההכרחיות במאה ה21 על-פי מודל משתתפי"ם.
לכאורה הסיטואציה המוגדרת כבעיה דורשת תגובה, אך ניתן להוביל את הפתרון ממקום יוזם, ראייה קדימה לטווח הארוך ומניעת הישנותה.
כל תהליך של פתרון בעיות מזמן למידה אך דורש שיקול דעת בהפעלת המשאבים.

1. איסוף את המידע להערכת הבעיה ואופן הטיפול בה:
·      איסוף מידע ראשוני בסיסי מהגורמים הבאים: אנשים, תצפית בשטח, מערכות תומכות וכלי מעקב ובקרה.
·      איסוף פרמטרים כמותיים ונתונים מדויקים (מספרים).
·      ניתוח את הסיטואציה על סמך הפרמטרים, הנתונים והשיחות שקיימת עם האנשים (שאילת שאלות, הקשבה ואמפטיה).
·      על סמך הניתוח- הגדרת הבעיה- מיקום, גורמים, מעורבים, תהליך, טווח השפעה ומשמעויות. 
2. זיהוי רמת הסיכון ל״לקוח״/ לשותפים/ לארגון/ לקהילה
3. שאלה: אם יש להמשיך בפעילות או לעצור?
·      יש סיכון בטיחותי ל״לקוח״?
·      יש סיכון בטיחותי לשותפים/ עובדים?
·      תהיה חריגה מהאיכות המצופה בסוף התהליך/ הפעילות?
·      יהיה נזק לציוד?
·      חוסר היעילות של התהליך הוא מהותי (נזק כספי או אחר גדול)?
4. בחירת באופן הטיפול הראשוני:
·      ניהול שיחה עם הגורמים הרלוונטיים על ההחלטה לעצירה (הסבר רציונאל, הצגת הנתונים שנאספו, שכנע, הקשבה ותיקוף ההחלטה על-ידי הגורמים הרלוונטיים).
·      המשך איסוף מידע רלוונטי לזיהוי המקור ולתפעול הבעיה.
·      תיקון על ידי התערבות מקצועית בתהליך. 
·      הערכה: נזק / סיכון ארגוני x  תדירות המופע.
·      אם מדובר בסבירות גבוהה לנזק או בעיה שחוזרת בתדירות גבוהה- ביצוע תהליךRCA (פתרון בעיה).
במידה וקיימת הסתברות גבוהה לסיכון יש לעצור מיידית את התהליך ולקיים פעולה מיידית לתיקון המצב.
חוסר תיקון מיידי יגרום לנזק!
5. המשך טיפול:
·      המשך איסוף מידע רלוונטי שיעזור בזיהוי המקור לבעיה.
בחירת באופציה הרלוונטית בהתבסס על מקור הבעיה: העברת הטיפול לגורם הרלוונטי וביצוע בקרה חוזרת 
6. מניעה בעתיד:
·      הקמת צוות עבודה בהתאם לצורך
·      ניתוח RCA באמצעות כלי הערכה
·      הגדרת וביצוע תכנית עבודה
·      ביצוע מדידות כמותיות: האם המטרות הושגו לאורך זמן? האם הבעיה אינה חוזרת?


סיטואציה המוגדרת כבעיה דורשת תגובה, אך ניתן להוביל את הפתרון ממקום יוזם בעזרת 6 השלבים, בראייה קדימה לטווח הארוך ומניעת חזרתה. כל תהליך של פתרון בעיות מזמן למידה אך דורש שיקול דעת בהפעלת המשאבים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה