יום שני, 23 בנובמבר 2015

Real Time Guidance RTG

מודל להוראה בזמן אמת


המודל מרכז ומגדיר בצורה מדויקת את תפקיד וביצועי מורה בזמן שיעור.
במקצוע ההוראה אין מודל אחד מקובל, שכיח, פרקטי, המסדר את מורכבות המקצוע ומאפשר תקשורת אפקטיבית יותר בין המורים לתהליכי משוב ולמידה בינם לבין עצמם ועם עמיתיהם.
כמות גרסאות דפי התצפית על שיעור/ ביצועי המורה, היא אינסופית. כל טופס מתמקד במדדים אחרים, אין אחידות מגמה או כיוון.
נושא הסטנדרטיזציה עולה לאחרונה לכותרות כחלק מתהליך של שיפור מתמיד, מצוינות. ההסכמה על בסיס משותף, הכרחית כדי לקדם את מקצוע ההוראה בארץ ובעולם. במיוחד עלה הצורך כאשר התחלתי להכשיר דורות של מנהלים חדשים, קיבלתי משוב כי המודלים והמיומנויות מעולים, אך היכן הם משולבים זה בזה, איך הם מתחברים למקשה אחת בסיטואציה שיעור, עליהם המנהלים אמורים לתת משוב.

במאמר זה אציג מודל שטח חדשני בפשטות, באינטגרציה ובסדר שהוא עושה, הוא מתבסס על מודלים קיימים טובים ומקצועיים הקיימים היום בתחום. המודל לא מגדיר את תפקיד המורה בגלל השונות הרבה הקיימת בעולמות התוכן השונים, אך כן מציג את מטרתו הגינרית ללא תלות בעולם תוכן או בארגון.
המאמר מפרט ומסביר את המודלים עליו מתבסס המודל וממחיש בכמה דוגמאות את אופן השימוש בו בזמן אמת (מטרות, תמונת לוח, מבנה, עקרונות הלמידה, שיטות שיעור, עזרי שיעור, עצירת שיעור, שינוי מבנה יחידת הוראה, שינוי מעורבות בעלי תפקידים, דילמות מול השטח, שיקולים בהערכה, ובהגדרת בעל תפקיד).
המודל משמש את המורה בשלב:
·      רכישת מקצוע ההוראה
·      תכנון השיעור
·      מהלך השיעור עצמו
·      משמש בצורה משמעותית לתהליך הפקת לקחים, משוב עצמי ולמידה ארגונית.

הצגת המודל:
המודל הוא תהליך הערכת אפקטיביות ההוראה המתרחש בראשו של המורה לפני השיעור, במהלכו ולאחריו. המודל ספיראלי ולכן מופעל מספר פעמים במהלך השיעור: בסיום כל מטרת ביניים ותוך כדי, בהתאם לקצב הלמידה והצורך המתעורר מהלומדים.
מכיוון שהוא מודל ספיראלי הוא הולך ומתפתח תוך כדי התהליך.
המודל מהווה כלי לניהול מטרות השיעור ובדיקת האפקטיביות: מידת השגת המטרות.
המודל מבטא גם את תהליך הלמידה שבוצע וגם את שיקול הדעת ההדרכתי אשר הופעל במהלך השיעור.
מודל זה הוא שיגרת שיעור ומהווה את מרכיב התפקיד העיקרי של המורה:
המודל הוא משולש מורכב משלושה קודקודים:
·      מטרות
·      עקרונות הלמידה
·      שיטות שיעור
קודקוד המטרות:
מהן מטרות השיעור, שיטות שיעור המתוכננות והמותאמות לתפקודי לומד: קוגניטיבי/ מטה קוגניטיבי/ הכוונה עצמית/ בין-אישי/ תוך-אישי, לרמת החשיבה של המטרה ומאפייני הלומד, תמונת הלוח המצופה בסוף התהליך- ביטוי ויזואלי לתהליך הלמידה, והערכה מקדימה של הלומדים.


קודקוד עקרונות הלמידה:
1.   רלוונטיות/ מוטיבציה
2.   מעורבות/ עשייה וידיעת תוצאות
3.   עליה הדרגתית בדרישות
4.   סדר הגיוני
5.   עקרונות מנחים
6.   שונות בין לומדים
7.   ערך ללומד/ יחס אישי ללומד

קודקוד שיטות שיעור:
כל מגוון שיטות השיעור העומדות לרשותו של המורה כולל האפשרות לעצור את השיעור. כל שיטות השיעור, העזרים, טכניקות מסירה
הצגת מטרות, אמצעים להקלה על הזיכרון, אנלוגיות ודוגמאות, הפעלה ע"י שאלות, ניתוח אירוע, סימולציות, משחקים, דיון, הרצאה + מצגת, הצגת תכלית, הדגמה, ביצוע ראשון תמיד נכון, תרגול, גילוי מודרך, סיכומיי ביניים, משוב/ניתוח וסימולציה.

פירוט המודל:
מטרות להעברה פנימית וחיצונית: העברה- היכולת של הלומד ליישם את תכני השיעור שנלמדו. העברה פנימית מבוצעת במהלך השיעור בין שלבי השיעור השונים, בין השיעורים השונים ובין יחידות הלמידה השונות, העברה פנימית מבוצעת במהלך תהליך הלמידה בכיתה. היישום הוא ביצוע פשוט במצבים משתנים, וביצוע מורכב המשלב כמה ביצועים במקביל.
בעזרת המודל מבצע המורה בקרה על תהליך הלמידה בשיעור (העברה פנימית). 
לאחר שתכנן המורה את מהלך השיעור לאור מטרותיו, מתחיל תהליך הלמידה בכיתה. במהלכו מוביל המורה את תהליך הלמידה תוך שימוש בעקרונות הלמידה דרך שיטות השיעור. בתהליך זה אמורות להיות מושגות המטרות.
על המורה לאורך כל התהליך לבדוק את מידת השגת המטרות ובהתאם לשמר או לשנות את שיטות השיעור.
במידה וזוהה פער במידת השגת המטרות במהלך השיעור, על המורה לבצע שינוי תוך כדי במהלכו. במידה ואין פער והמטרות מושגות במלואן בקצב הרצוי יש לשמר את התהליך: את המבנה והשיטות:
זהו תהליך RTG- הערכת שיעור והתאמתה למתרחש בכיתה כל הזמן- Online.
בלי RTG לא ידע המורה להוביל את תהליך הלמידה בכיתה ולא יוכל לשלוט במידת השגת המטרות.
תמיד קיים פער בין תכנון השיעור לביצוע, הנובע ממגוון הגורמים המשפיעים על תהליך הלמידה בשיעור. המטרה לזהות ולצמצמם פער זה כבר במהלכו.
יתכן פער רק ברמת לומד, קבוצת לומדים או הכיתה כולה ולכן יש לתת מענה בהתאם.
המענה יכול להיות בכמה רמות:
·      שינוי או התאמת מטרות השיעור
·      שינוי או התאמת מבנה ומשך השיעור והפרופורציות בין החלקים השונים
·      שימוש בעקרונות הלמידה הרלוונטיים והתאמת עוצמתם לתהליך: לדוגמא בכיתה הטרוגנית להשתמש יותר בעקרון השונות בין לומדים דרך מגוון גדול יותר של שיטות שיעור. יתכן והמורה נערך לכך מראש, אך יתכן כי הדבר התגלה רק במהלך השיעור או הוקצן. ככל שהמורה ישתמש במגוון רב יותר ובעבודה בקבוצות קטנות או 1:1, יש סיכוי טוב יותר שהוא יצליח להגיע לכל הלומדים ולגשר על ההטרוגניות בכיתה.
·      שינוי שיטות השיעור הוא הביטוי השכיח ביותר להפעלת המודל.
במקרה בו לא נמצאה שיטת שיעור או פתרון הדרכתי מתאים במהלך השיעור, מומלץ לעצור אותו להפסקה או לחלוטין עד למציאת הפתרון.
בסוף תהליך השיעור יבצע המורה בעצמו או בעזרת גורם מקצועי נוסף תהליך הערכת האופן בו השתמש במודל במהלך השיעור.
במידה ולא זוהה פער בין התכנון לביצוע במהלך השיעור כי המטרות הושגו במלואן, יש להמשיך ולשמר את מבנה ושיטות השיעור בשיעור ולהמשיך בתהליך. בעקבות השימוש המוצלח במודל נבנה כלי להערכת שיעור.


מודל הRTG משמש את המורה בתכנון השיעור (מטרות, מבנה עקרוני, שיטות והערכה), במהלך השיעור (הובלת והתאמת התהליך למתרחש בכיתה) ולאחר השיעור (תהליך הפקת לקחים). המורה משתמש במודל RTG בכל אחד משלביו של השיעור ולכן תיעוד התהליך על ידי תצפית, מתן משוב ולמידה הכרחיים לשיפור המיומנות. בעזרת מודל RTG נוביל את עולם ההוראה למצוינות במאה ה21.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה