יום חמישי, 27 באוגוסט 2015

מודל קפסול״ה לפיתוח מקצועי אישי תוך בית-ספריבעקבות הצורך בפיתוח מקצועי אישי של עובדי הוראה, במסגרת הגמישות הפדגוגית, המאפשרת פיתוח מקצועי בתוך חדר המורים, פותח מודל קפסול״ה בשיתוף הצוות המקצועי של מרכז פסג״ה מעלה אדומים.
המודל מתבסס על התפישה שמנהל ביה"ס לוקח אחריות על תהליך הפיתוח המקצועי של חדר המורים שלו. הוא מזהה כוחות פנימיים היכולים להוביל תהליך למידת עמיתים. המודל מתוכנן לפעולה בשנת תשע"ו במספר בתי ספר במעלה אדומים.
הנחות יסוד:
·      תהליך הלמידה האפקטיבי היותר הוא דרך לימוד האחר
·      מנהל בית-ספר אחראי על הפיתוח המקצועי של אנשיו
·      הגמישות הפדגוגית מאפשרת השתלמות בתוך חדר מורים
·      מורים מנוסים יכולים להכשיר מורים עמיתים
·      לכל עובד הוראה צורך מקצועי שונה
·      למידת עמיתים היא פלטפורמה מעשית ויעילה
·      הובלת למידת עמיתים מגדלת את הלומד והמלמד בו-זמנית

למודל 6 שלבים:
קבוצה לומדת:
·      יצירת קבוצה לומדת בעלת צורך מקצועי משותף וצורך אישי מקצועי ספציפי רלוונטי, תיאום ציפיות ו״חוזה״ למידה. הצגת שלבי מודל קפסול"ה.
פתיחת נושא:
·      המשגה משותפת של עולם התוכן המקצועי, מושגי יסוד וגבולות החקר המקצועי.
סילבוס אקדמי:
·      הצגת רפרטואר גישות ומאמרים הרלוונטיים לעולם התוכן המקצועי שנבחר, תוך מתן מענה לצורך הקבוצתי והאישי של כל משתתף.
ורסיה מעשית:
·      הצגת מודל מעשי הנותן מענה לצורך הקבוצה, תרגולו דרך ניתוח אירוע, עליה על בנק פתרונות, כלים וטיפים.
למידה יישומית:
·      התנסות מעשית של הלומד ביישום המודל בכיתה. המשגה דרך ניתוח אירוע, למידת עמיתים ליצירת בנק פתרונות מדויק ועשיר כתוצאה מהתנסות הלומד.
הערכה:
·      הגדרת הערך המקצועי המלווה את התהליך, בדיקת מידת מתן מענה תהליך הלמידה לצורך הקבוצה ולצורך האישי של כל לומד, הערכת תהליך הלמידה על פי מודל קפסול״ה. 

שלבי ההכנה להפעלת המודל:
1.   זיהוי מנהלי בתי-ספר שותפים לרעיון וגיוס חדר המורים
2.   הכשרת צוות מרכז הפסג"ה להנחיית מובילי למידת העמיתים
3.   בניית ערכה למוביל וקביעת מדדי הערכה לתהליך
4.   איתור נושאי הלמידה על פי הצורך המקצועי של המורים
5.   איתור וגיוס המובילים בחדר המורים לפי הנושאים הנבחרים
6.   הכשרת המובילים ללמידת עמיתים על-פי מודל קפסול"ה
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה