יום שבת, 1 באוגוסט 2015

אין נקמה על פי מודל אד״ם:מודל אד״ם מורכב משלוש קטגוריות:
1. אמת- חיפוש אינסופי אחר האמת לתבונה שלמה: השלמות השכלית מכילה בתוכה את מיומנויות פתרון בעיות ומחשבה ביקורתית. 
2. דמיון ובעל כוח מדמה רב עוצמה: שלמות הדמיון מושפע ממיומנויות דיגיטליות, תודעה גלובלית ויצירתיות. 
3. מוסריות ומידות מאוזנות: שלמות המידות באה לידי ביטוי במיומנויות השיתוף והתקשורת הבינאישית.
שלוש הקטגוריות סותרות במהותן כל פעילות או אירוע של נקמה.

אמת: החיפוש אחר השלמות השכלית.
תבונתו של האדם היא היכולת להתבונן במציאות ולהסביר אותה באמצעות הצורות המרכיבות אותה. האדם הוא רודף אמת מטבעו, הוא משתוקק לידיעות עמוקות ומהותיות על המציאות וינסה להשיגן עד שיגיע לאמת.
הגעה לשלמות שכלית היא ידיעת האמת בגלל היותה אמת: ״וכן אין תכלית האמת אלא שידע שהיא אמת״. הרמב"ם מכנה את האדם שהגיע לידי שלמות אינטלקטואלית פילוסוף. כתוצאה מהשימוש בשתי המיומנויות מוגדרת הזהות העצמית ביחס לזהות האחר וניתן לתרגם אותה לערכים המעצבים את הזהות הייחודית של אותו אדם.
·      במהלך תהליך של החיפוש אחר האמת אסור שיתקיים אקט של אלימות או נקמה. נקמה מעוותת את ראיית המציאות ומרחיקה את הנוקם מהאמת. נוצרת אמת סובייקטיבית מעוותת הפוגעת באחר ואינה מייצרת דיאלוג כן ואמיתי לפתרון בעיות. 

דמיון: השאיפה לשלמות הדמיון.
לכוח המדמה שני תפקידים:
ראשית, הוא מיצר את תחושת המציאות המדומה דרך החושים גם כאשר המציאות לא קיימת או נקלטת דרך החושים, בפועל אין קליטת רשמי מציאות דרך החושים, אך הכוח המדמה מייצר תחושה מדומה שהם נקלטו. תמונת המציאות קיימת במוח ללא גירוי חיצוני ממשי.
שנית, הוא מאפשר להרכיב תמונות חדשות מאותם רשמים: ״וירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם מקצתם ולפיכך ירכיב זה הכוח הזה מן הדברים אשר השיגם- דברים שלא השיגם כלל אפשר להשיגם״. חיבור דמיוני, לא קיים במציאות, של רשמי מציאות קיימים ליצירת מציאות שאינה קיימת, דמיונית (סוס עם כנפיים וקרן אחת בקודקודו).
יצירתיות או ייחודיות הן שתי תכונות או מיומנויות הקיימות בכל אדם ורלוונטיות לכל תחומי הדעת. השונות ביצירתיות בין בני האדם והשילוב השונה של המאפיינים והיכולות מייצר כל אדם ייחודי בפני עצמו.
·      הנקמה מעוותת את הדמיון ומייצרת כוח שלילי חד סטרי, המוביל למציאות קטסטרופאלית. הדמיון הוא כוח המייצר מציאות טובה יותר ומתקדמת, אוטופית, ולא הורסת ופוגעת כמו בנקמה. 

מוסריות: שלמות המידות.
האדם המוסרי איננו רק אדם שעושה פעולות טובות, אלא בעיקר אדם שיש לו תכונות טובות. הרמב"ם ממקם את המוסריות באישיות (שהיא המקור למעשים), ולא רק במעשים עצמם. הרמב"ם אימץ את התפיסה האריסטוטלית הקובעת את איכותה המוסרית של תכונת אישיות על פי המידה שבה היא מאוזנת. משמעות של תכונה מאוזנת, שהיא מביאה למעשים התואמים למושאים שלהם. איזון הוא ההתאמה הרגשית שבין האדם לעולם. אדם זה הוא בעל יכולות תקשורת בינאישית גבוהות מאד: הוא בעל יכולת הקשבה והכלה, מומחה בהעברת מסרים ובעל רישות חברתי עצום.
בני אדם יכולים ליצור את תכונות האופי שלהם באמצעות אימון רב. אישיות מאוזנת היא שאיפת חייו של החותר לשלמות מוסרית, והיא יכולה להיות היצירה הגדולה ביותר של חייו. אדם שזכה לשלמות המידות הוא אדם שהצליח להביא את אישיותו לידי איזון מוחלט, כלומר מידותיו מכוננות אינטראקציה הרמונית בינו לבין המציאות.
·      נקמה היא אירוע קיצוני, חד סטרי, ואנטי מוסרי. היא מרחיקה את הנוקם משלמות המידות.

הנקמה מרחיקה ופוגעת באד״ם הנוקם ובאנשים מסביבו. רק הימנעות מוחלטת ממעשי נקם, וכל גילוי אלימות, תייצר אד״ם המחפש אחר האמת, בעזרת דמיונו, ושואף לשלמות מוסרית בהתנהגותו. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה