יום חמישי, 28 באפריל 2016

Synchronous Leadership essence

מהות המנהיגות הסינכרונית

מנהיגות סינכרונית היא מנהיגות המותאמת לאירועים ולתהליכים גלובליים המתרחשים בהווה ועתידים להתרחש בעתיד. היא מסתמכת על אירועי העבר כבסיס ללמידה והפקת לקחים לגבי ההווה והעתיד. המנהיג הסינכרוני מסונכרן בו-זמנית עם האירועים המתרחשים בהווה, ומשתמש בו-זמנית בכל הכישורים הנדרשים בהתאמה, להוביל את העתיד.


מהות:
בניה והפצת חזון לפתרון בעיות ומענה לצורך בצורה יצירתיות, תוך שימוש בתודעה גלובאלית ובמדיה דיגיטלית.
הובלה דרך עבודת צוות ותקשורת בין ותוך אישית, בענווה, תוך שימוש במוסריות ומחשבה ביקורתית אמיצה.

פירוט:
בניה והפצת חזון- יצירת מציאות חדשה כתמונת עתיד המקדמת את המונהגים ועולמם.
פתרון בעיות- ניתוח, עיבוד וקבלת החלטות ליצירת פתרון לטווח הקצר ולטווח הארוך כביטוי לחזון.
מענה לצורך- התאמת כלים קיימים לצורך עכשווי ומניעת בעיות עתידיות.
בצורה יצירתיות- שימוש במחשבה מקורית, ייחודית הפורצת גבולות קיימים.
שימוש בתודעה גלובאלית- הבנת תהליכים ומגמות בעולם ואופן השפעתם על המנהיג ומונהגיו.
מדיה דיגיטלית- שליטה במדיה התקשורתית ובטכנולוגיה הקיימת ליצירת תודעה גלובלית המשרתת את מטרות החזון.
הובלה דרך- הובלה ממקום יוזם, חדור מוטיבציה ודבקות בחזון ובדרך.
עבודת צוות- המנהיג כאיש צוות בעל שונות ((Diversity, המייצר פתרונות מורכבים, יצירתיים וגמישים בצורה זריזה: צוות זמיש (Agile).
תקשורת בין ותוך אישית- כישורים אישיים הנובעים מתודעה עצמית גבוהה, המשמשים להעברת מסרים וטיוב יחסים בין-אישיים, להנעת אנשים להפיכת החזון להרגל. 
בענווה- תפישת היותו שליח ציבור המשרת את העם כל עוד הוא רלוונטי, ומהווה דוגמה אישית להגשמת החזון. 
תוך שימוש במוסריות- שלמות המידות בקבלת החלטות ובהתנהגות תוך שמירה על זכותו של כל אדם לממש את עצמו ולהשפיע על גורלו. 
מחשבה ביקורתית- הטלת ספק וחיפוש אחר האמת בכל הנחה או נתון, מאחורי כל התנהגות או קבלת החלטות.  
אמיצה- בניגוד למוסכמות או למחסומים האישיים.

המנהיג הסינכרוני אינו חי את העבר, הוא חווה בסנכרון את ההווה וכך מתווה את העתיד. המנהיג הסינכרוני מומחה בכל הכישורים והמיומנויות ולכן נחשב רב-מומחה. ניתוח ההווה ליצירת פתרון בעתיד תוך מחשבה ביקורתית וראיה גלובלית, מחייב אותו להסתכל צעד אחד קדימה ולהוביל שגרת חדשנות. הוא מייצר ערך מוסף דרך השילוב של כל המיומנויות והכישורים בו זמנית ליצירת פתרון וסגנון הובלה ייחודי וחדשני. השילוב ממקם אותו כיוזם ומוביל ומונע ממנו להתמקם כמגיב.יום רביעי, 20 באפריל 2016

Zivia Lubetkin as a Synchronous Leader

צביה לובטקין כמנהיגה סינכרונית

צביה לובטקין נולדה בשנת 1914 בעיירה הקטנה ביטן (Byteń) שבמזרח פולין. בהגיעה לגיל ההתבגרות הצטרפה לתנועת הנוער "פרייהייט" של הקיבוץ המאוחד. צביה גילתה משיכה ונאמנות רעיונית וחברתית לתנועה. מנהיגה סינכרונית על-פי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, מסנכרנת ומשלבת בו זמנית תודעה גלובלית, יכולות עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית מעולות, חשיבה חדשנית ומומחית בפתרון בעיות, תוך הפעלת מחשבה ביקורתית. ההחלטות האמיצות של צביה התבססו על היכולת שלה להתגבר על חששותיה וחששות הסובבים אותה, תוך הפעלת שיקול דעת ולא פזיזות. היא הייתה מנהיגה צנועה, הפועלת בשירות העם בדבקות.
צביה השתתפה בסמינרים של תנועת הנוער ונטלה חלק בעבודה חינוכית בערים שונות. שליחי התנועה מארץ ישראל התרשמו מתפישתה וממסירותה וצירפו אותה לעבודה תנועתית בוורשה. באוגוסט 1939 נבחרה כצירה לקונגרס הציוני ה21 בזנבה.

צביה כמנהיגה סינכרונית, תרגמה את החזון שלה ושל תנועתה, לתכנית אשר מתבססת על תודעה גלובלית מפותחת. תודעה זו היא הסכום של כל התהליכים והאירועים הגלובליים המתרחשים בכל רגע נתון בעולם (בצורה סינכרונית) והמשמעות שלהם. בעקבות תבוסתה המוחלטת של פולין בספטמבר 1939, נעו שיירות אדם מן המערב מזרחה. פולין חולקה בין שתי מעצמות. צביה הצטרפה אל אנשי ההנהגות של תנועות הנוער היוצאים מזרחה. השימוש בחדשנות ובחשיבה מקורית במציאת הפתרון חייב אותה ללמוד מן העבר אך להשתחרר מהדפוסים והפרדיגמות אשר מקבעים אותה ואינם רלוונטיים לעתיד. לא תחושת קיפוח ולא שיקולי שוויון מגדרי הניעו את צביה לפעול, או להדגיש, מאוחר יותר, את גבורתן ותרומתן של החברות הלוחמות. היא עצמה פעלה בשוויון מלא עם חבריה להנהגת המאבק, ללא קשר או תלות בבן-זוגה, וידעה מתי ליטול על עצמה אחריות לגורל החברים. הנהגת הבוגרים האחראים לתנועות הנוער החליטה לחזור אל מרכז פולין ולהמשיך בפעילות תנועתית מחתרתית באזור הגרמני של פולין. בין החוזרים היו מרדכי אנילביץ', יצחק צוקרמן, צביה לובטקין וטוסיה אלטמן. הם התמקדו בטיפול בבעיות מצוקה, תרבות, הוצאת עיתונים אסורים וארגון מחתרת, ששיאה היה בהקמת "הארגון היהודי הלוחם".
מנהיגה סינכרונית עובדת בצוותים מסוגים שונים: מקומיים וגלובליים. לכן עליה להיות מומחית בעבודת צוות ובכל הקשור לתקשורת בין-אישית ותוך-אישית. הוא מומחית בהבנת התהליכים בצוות, תפקידים בצוות ובעל כישורי עבודת צוות מעולים. היא מומחית בכלי התקשורת השונים בתוך הצוות ומחוצה לו, ומשתמשת בהם בכדי לגייס את השותפים לה בצוות ומחוצה לו לביצוע התכנית ליישום החזון. לצביה היה כוח השפעה שנבע מחוזקת ועוצמת אישיותה. צביה נמנעה מלייחס לעצמה חלק או זכות בעשייה, בתפקידים ובפעולות שבהם הייתה לכאורה דמות מרכזית. קשה להבחין בדברי צביה בין "אני" ל"אנחנו", משום שהיא ראתה עצמה תמיד כאחת-העם, לא חשבה ולא האמינה כי פועלה ייחודי ומיוחד מול מעשיהם של רבים מחבריה, שלא שרדו את המלחמה.

המנהיגה הסינכרונית מזהה את הבעיות הקיימות ונותנת להן מענה בצורה חדשנית. בתוקף המרות המוסרית שהקרינה ובזכות מעמדה, היא נמנתה עם בכירי הארגון היהודי הלוחם והייתה לה, הודות לאישיותה, השפעה מכרעת על ההחלטות שנתקבלו בו. המנהיגה הסינכרונית מובילה דרך הצורך אך לא בצורה מגיבה ושמרנית, אלא ממנפת את הצורך בפתרון בעיות ומשלבת בו חדשנות להובלת העולם לכיוונים חדשים. היא משתמשת בצורך כמנוף להנעת השינוי. היא בעלת יכולת לראות אירוע מקומי בראייה גלובאלית ולהפך, השפעת אירוע מקומי על תהליכים גלובאליים. לחברי תנועת הנוער "דרור" היה חלק חשוב בהובלת המרד הגדול. צביה הבינה שככל שהאירוע או התהליך מופץ בתפוצה עולמית רחבה יותר ובעוצמה תקשורתית גדולה יותר הוא תופס נפח גלובלי גדול יותר. המדיה התקשורתית משמשת להפצת החזון. היא מומחית במדיה התקשורתית ולכן מנתחת בצורה מדויקת את תמונת המצב המקומית והגלובלית. צביה בחרה לנאום בועידת יגור ובמשפט אייכמן מסיבות אלו.
המרכיב האחרון הוא חשיבה ביקורתית: עליה להפעיל חשיבה זו לאורך כל הדרך בצורה אמיצה ונבונה. עליה לראות צעד קדימה ללא חשש, תוך התגברות על המכשולים האישיים והחברתיים בקבלת ההחלטות. עליה לקבל החלטות אמיצות תוך הפעלת שיקול דעת וחשיבה ביקורתית. חוסנה הנפשי היה זה אשר הורה לה בעת מצוקה, בנפול המפקד מרדכי אנילביץ׳, לרכז את השורדים המעטים על הריסות מילא 18 ולהובילם אל החיים. צביה הייתה מנהיגה צנועה, הפועלת בשירות העם בדבקות. ספרה "בימי כליון ומרד", שאסרה בתוקף להוציאו לאור בחייה, פורסם זמן קצר אחרי מותה. ביושרה האופיינית לה העירה צביה שספר מטבעו נועד להלל, וכי "לא צריך להלל אותי, לא מגיע לי שום הלל. לא יכתבו דברים רעים. זה ברור כשמש שככה היו צריכים לעשות, אז למה לכתוב? אבל אם יכתבו, תכתבו רק אחרי, אחרי הכל. משהו הדור הבא צריך ללמוד, לזכור".

מנהיגה סינכרונית היא מנהיגה המותאמת לאירועים ולתהליכים הגלובליים המתרחשים בהווה ועתידים להתרחש בעתיד. היא מסתמכת על אירועי העבר כבסיס ללמידה והפקת לקחים לגבי ההווה והעתיד. המנהיגה הסינכרונית אינה חיה את העבר, היא חווה בסנכרון את ההווה וכך מתווה את העתיד. לצביה לובטקין היה עוד לפני המלחמה מעמד בכיר בתנועתה, כמי שהוכיחה את יכולתה לנהל קיבוץ הכשרה בעייתי, והייתה ממונה על ההכשרות של תנועת "החלוץ" בפולין. לא תחושת קיפוח ולא שיקולי שוויון מגדרי הניעו את צביה לפעול בגטו, או להדגיש, מאוחר יותר, את גבורתן ותרומתן של החברות הלוחמות. היא עצמה פעלה בשוויון מלא עם חבריה להנהגת המאבק, ללא קשר או תלות בבן-זוגה, וידעה מתי ליטול על עצמה אחריות לגורל החברים. המנהיגה הסינכרונית מומחית בכל הכישורים והמיומנויות ולכן נחשבת רב-מומחה. הוא מייצרת ערך מוסף דרך השילוב של כל המיומנויות והכישורים בו זמנית ליצירת פתרון וסגנון הובלה ייחודי וחדשני. השילוב ממקם אותה כיוזמת ומובילה ומונע ממנה להתמקם כמגיבה. ניתוח ההווה ליצירת פתרון בעתיד תוך מחשבה ביקורתית וראיה גלובלית מחייב אותה להסתכל צעד אחד קדימה.

iGROW: Improved GROW model for individual Learning
The GROW model has two parts:
Looking back: Goals & Reality
Looking Forward: Options & Way forward
·      The term Anthropogogy originates from the Greek anthrōpos (ἄνθρωπος), "human being", and άγω (ágō) means "lead"; literally translated "to lead the human being".
The anthropogogic approach is based on 4 principles:
1.   Human being as independent learner
2.   Learning according to the human being's needs
3.   Learning as innovation
4.   Learning as immediate practical replay
Nir Golan, Educational & Leadership expert, combined between the GROW model and the anthropogogic approach, and created an improved model iGROW: model for individual GROW.
iGoals: review the individual goals:
If there are no goals- recreate them.
It they are not relevant any more, update them.
The goals should describe behaviors, standards (quality & quantity), and timeline.
1.   What individual goals do you want to achieve? (make sure they are specific, measurable, action oriented, realistic)
2.   What do you hope to fulfill in yourself through this goal?
3.   Why do you think this goal is meaningful for you?
4.   Which of your individual values relative to this goal?
iReality check: evaluation of the degree of achievement of the individual goals.
Gaps: low achievement (partial, not according to the standards).
Success: high or outstanding achievement (full, above expectations).
Reality should be introduced using facts, examples, quotations and other data.

 Analyzing the reason for the gaps/ success:
Discussion with the person in order to identify the main reason for his behavior:
·      Gap: 4 optional reasons:
Knowledge: "I didn’t know that…"
Awareness: "I didn’t pay attention/ notice, I wasn’t aware…"
Attitude/ Opinion: "I don’t agree/ accept…"
Skill: "I didn’t know what to do/ how to deal with it…"
·      Success: 4 optional reasons:
Knowledge: "I knew that…"
Awareness: "I paid attention, I noticed, I was aware…"
Attitude/ Opinion: "I agree/ accept…"
Skill: "I knew what to do / how to deal with it…"
1.   What is happening regarding this individual goal right now?
2.   What has stopped you from reaching this individual goal before?
3.   Do you know of someone who has achieved this individual goal?
4.   What can you learn from him/ her?

iOptions: what directions can you take to close the gap/ preserve success?
It's an option to revisit the goals- add/ remove/ update.

1.   What could you do as a first step?
2.   What would happen if you did achieve your individual goal?
3.   What has worked for you in the past?
4.   Who can I support you in making this change?
·      The type of gap and the ways to address (change/preserve the pattern or behavior)
Knowledge: Provide person with the necessary information
Awareness: Give the person examples, evidence of the pattern/ behavior. Explain to him the rational, the ‘why’. Give him some practical tips that will help him to pay attention, be aware to this pattern/ behavior.
Attitude/ Opinion: Explain the rational, the ‘why’, use techniques for changing the attitude/ behavior. 
Skill: Tools, practical tips. Exercise/ practice them.

iWay forward: set concrete action/ plan.
Wrap up: Summarize and express your support, define action items, document highlights and next steps.
1.   What action will you take and when?
2.   What individual obstacles do you expect to encounter and how will you overcome them?
3.   What resources must you have to achieve this individual goal?
4.   How can I help you to move forward?
Documentation:
Date/ Issue/ Feedback given/ Response of person/ FU action/ FU date

iGROW model is about the significant learning of the individual in order to reformulate his unique identity because each person is unique and no previous theory applied to all people.
The iGROW model assumes that the distinction between children and adults is no longer relevant in the digital age and that each person should be treated as a 'whole' individual person.

iGROW model for personal school development


מודל :iGROW  individual GROW model
"לראות את האדם שבתלמיד"

ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, פיתח מודל לפיתוח אישי של כל תלמיד כחלק מהעשייה החינוכית הבית-ספרית. המודל מתבסס על מודל GROW הנפוץ במגזר העסקי, בהתאמה לתרבות הבית-ספרית. המודל נקרא מודל :iGROW  individual GROW model ומטרתו "לראות את האדם שבתלמיד", דרך פיתוחו האישי של כל תלמיד.

מודל זה נוסה בהצלחה בארגון עסקי קונצרני גדול, בו כל דרגי הניהול מבצעים תהליך GROW לכל עובד, ומקבלים תהליך זה בעצמם. שיחות הGROW והתהליך מתועדים בקובץ משותף בפורמט אחיד. נוצרה תרבות GROW בארגון, כארגון לומד, נתמכת שגרת ניהול ותיעוד.
בהשאלה מעולם התוכן העסקי לתוך מערכת החינוך, בשלב הראשון נבנית תפישת הGROW של בית-הספר לפיתוח הייחוד והיעוד של כל תלמיד, מורה ואיש צוות. התהליך הוא Top Down Bottom Up בכדי לייצר את התרבות. המטרה היא להעלות את המחויבות והמעורבות של כל התלמידים וצוות העובדים דרך עשייה ויצירת שפה משותפת. הנחת היסוד המלווה את התהליך היא כי כל אדם שממש את עצמו מחויב יותר ותורם יותר לבית-הספר.
בשלב השני מוקם צוות GROW של אנשי מפתח בבית-הספר אשר ירכוש את התפישה והמודל. אנשי הצוות יתרגלו את המיומנות והתיעוד כל עצמם ובעצמם.
בשלב השלישי מוכשר צוות המורים בעזרת צוות הGROW.
נקבע במערכת יום בשבוע "day iGROW", בו כל מורה עושה תהליך GROW מתועד לכל תלמיד וכל מורה מקבל תהליך GROW מתועד מגורם מקצועי רלוונטי (מומחה תוכן, חינוך ומנהל).

נוצרת תרבות   iGROWדרך שגרות הניהול הבאות:
·      יום במערכת השבועית iGROW day"
·      ישיבות פדגוגיות הופכות לישיבות iGROW
·      כנ"ל ישיבות מקצועיות וישיבות מחנכים  
·      כל מורה מקבל תהליך iGROW מקצועי ואישי מצוות ההנהלה
·      ישיבות הנהלה הופכות לישיבות iGROW
·      התהליך מנוהל דיגיטלית ומציג תמונת מצב Online דרך iGROW board 
·      בית הספר מנוהל ויזואלית על פי המודל: "רואים את האדם שבך דרך הiGROW שלך"
·      פינות ישיבה לשיחות, הiGROW board מציג אילו שיחות מתבצעות מתי והיכן במרחבי iGROW בבית-ספר.


iGROW מודל: GROW לתלמידים

שלבי השיחה:
iGoal: הגדרת המטרה מה התלמיד רוצה להשיג ביחס לעצמו  individual
המטרה מנוסחת: כהתנהגות לא שיפוטית ועל דרך החיוב.
1.   מה הכיוון אליו אתה שואף להתקדם?
2.   איזו מטרה אתה רוצה להשיג?
3.   מה אתה רוצה להשיג דרך מטרה זו?
4.   איך תהפוך מטרה זו עוד יותר משמעותית עבורך?
5.   איזה ערך מסולם הערכים שלך יכול להילקח בחשבון בהקשר למטרה?

iReality: ראיית המציאות/ הערכת הביצועים – באיזו מידה מצליח לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות)
1.   הכין אתה ממוקם היום ביחס למטרה (הצלחה/ פער/ חלקית)?
2.   מה מנע ממך להגיע למטרה זו בעבר?
3.   מה מונע ממך להגיע למטרה זו בהווה?
4.   האם אתה מכיר מישהו אשר כן השיג את המטרה? מה ניתן ללמוד ממנו?
5.   כמה חשוב/ דחוף להשיג מטרה זו כעת?

iOptions: התלמיד מציע בנק אפשרויות לשיפור הפערים ושימור הצלחות. בנק של כלים פרקטיים ליישום מיידי.
1.      מהם הכלים העומדים לרשותך היום ועל אילו אפשריות עוד לא חשבת?
2.      מה עשו אחרים שיכול לעזור לך?
3.      איך אני יכול לעזור לך להתקדם?
4.      מה יקרה אם לא תעשה כלום?
5.      מה אתה יכול לשנות/ לסלק מסביבתך שמעכב אותך?

iWay forward: התלמיד בוחר את האופציה או הכלי הנבחר ליישום מיידי.
1.      מה אתה בוחר לעשות דבר ראשון?
2.      איזה צעד חייב לקרות בכדי להשיג את המטרה?
3.      אילו מכשולים אתה מצפה בדרך ואיך תתמודד עימם?
4.      מי האנשים שיכולים לעזור לך בדרך?
5.      אילו שני צעדים אתה יכול לעשות מיד והם ייצרו שינוי גדול במצב?

חובה לתעד את התכנית ולבצע עליה מעקב והתאמה בעזרת הפורמט הבא:
·           תאריך:
·           המטרה:
·           בנק הכלים:
·           האפשרות הנבחרת:
·           מדדי ההצלחה:
·           תאריך למעקב: